Hezekiel 36

Ç. Ülkenin ve Halkın Yenilenmesi (36. Bölüm)

36’ncı bölüm, “Hezekiel’e göre müjde” olarak adlandırılır, bunun nedeni 25-30’uncu ayetlerdir.

36:1-7   İsrail ülkesini ele geçiren ve Tanrı halkıyla alay eden uluslar, –özellikle Edom ulusu– Rab tarafından cezalandırılacaktır.

36:8-15   İsrail’in kentleri ve kırsal alanları insanlarla dolacak, toprak şimdikinden daha verimli hale gelecek ve diğer uluslar artık İsrail’i küçümseyemeyeceklerdir.

36:16-21   Yenilenen yalnızca ülke olmayacak, halk da ülkeye getirilecek ve yenilenecektir. Sürgüne gönderilmelerinin nedeni kan dökülmesi ve putperestlikti; gittikleri her yerde, uluslar arasında Tanrı’nın adının kirletilmesine neden olmuşlardı.

36:22-23   Pavlus, 22’nci ayetten, Romalılar 2:24’e alıntı yapar. Yahudiler’i diğer uluslar ve yasayla olan ilişkilerindeki tutarsızlık nedeniyle suçlar. Tanrı kendi adını haklı çıkarmak için –İsrail uğruna değil– halkı yeniden ülkelerine getirerek yenileyecekti.

36:24-29a   24-29’uncu ayetler, İsrail’in ruhsal yenilenmesini tanımlarlar. Tanrı onları temizleyecek, onlara yeni bir yürek ve yeni bir ruh (yeniden doğuş) verecek ve onları murdarlıktan kurtaracaktı. Keil bu önemli bölüm hakkında şu yorumu yapar:

Aklanma anlamına gelen günahlardan temizlenme, kutsallaşmayla karıştırılmamalıdır. Günahlardan aklanmayı, eski taş yüreği alarak yerine yeni bir etten yürek koyan Kutsal Ruh’la yenilenme izler. Öyle ki, insan Tanrı’nın buyruklarını yerine getirebilsin ve yaşam yeniliğinde yürüyebilsin. 1

Rabbimiz, Nikodim’in yeniden doğuş konusundaki bilgisizliğine şaşırmıştı, çünkü Hezekiel’deki bu bölüm, hiç kuşkusuz İsrail’deki bir öğretmenin bilmesi gereken ana metinlerden biriydi (Yu.3:10).

36:29b,30   Tahıl ürünleri ve meyve çoğalacak, halk bir daha asla kıtlık görmeyecekti. Rab bütün bunları hak ettikleri için değil, adının onuru uğruna yapacaktı.

36:31-38   Çevredeki uluslar, Tanrı’nın, ülkenin boş kentlerini doldurduğunu ve toprağını yeniden işlediğini bileceklerdi. Bayramlarda Yeruşalim nasıl hayvan sürüleriyle doluyorsa, viran olmuş kentler de insanlarla öyle dolup taşacaktı. Yahudiler, Babil’den ülkeye geri döndüklerinde bu önbildiriler kısmen gerçekleşti, ama tamamen gerçekleşmeleri Mesih’in gelecekteki egemenliği sırasında olacaktır.

Günümüzdeki İsrail, 1948’de devlet haline geldi. Yahudiler bugün bile ülkeye azar azar gelmeyi hâlâ sürdürmektedir. Rab’bin geliş zamanı büyük olasılıkla çok yaklaştı!

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹İnsanoğlu, İsrail dağlarına peygamberlik et ve de ki, ‹Ey İsrail dağları, RABbin sözünü dinleyin!
2 Egemen RAB şöyle diyor: Düşman sizin hakkınızda, Hah, hah! Bu eski tepeler mülkümüz oldu! dediği için
3 peygamberlik et ve de ki, Egemen RAB şöyle diyor: Dağlarınızı viran ettiler, sizi her yandan sıkıştırıp çiğnediler; böylece ulusların mülkü oldunuz, dile düştünüz, alay konusu oldunuz,
4 ey İsrail dağları, Egemen RABbin sözünü dinleyin! Egemen RAB dağlarla tepelere, vadilerle derelere, yıkıntılara, çevrenizdeki ulusların yağmasına, alayına uğramış, terk edilmiş kentlere şöyle diyor:
5 Egemen RAB şöyle diyor: Yürekleri sevinç dolu, aşağılayarak otlaklarınızı yağmalamak için ülkeme sahip çıkan öteki uluslara, özellikle Edoma karşı büyük bir kıskançlıkla konuştum.›
6 Bu nedenle İsrail ülkesi için peygamberlik et ve dağlara, tepelere, vadilere, derelere de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ulusların aşağılamasına hedef olduğunuz için öfkeyle, kıskançlıkla konuştum.
7 Bu nedenle Egemen RAB şöyle diyor: Ant içiyorum ki, çevrenizdeki uluslar da aşağılanacaktır.
8 ‹‹ ‹Ama siz, ey İsrail dağları, dal budak salacak ve halkım İsrail için ürün vereceksiniz. Çünkü halkım İsrail yakında yurduna dönecek.
9 Sizi kayıracak, size yöneleceğim. İşlenecek, ekileceksiniz.
10 Ülkenizde yaşayanların sayısını, evet, bütün İsrail halkının sayısını çoğaltacağım. Kentlerde insanlar yaşayacak, yıkıntılar onarılacak.
11 Ülkenizdeki insan ve hayvan sayısını çoğaltacağım. Verimli olacak, çoğalacaklar. Geçmişte olduğu gibi ülkeniz insanlarla dolup taşacak. Sizi eskisinden daha verimli kılacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.
12 Ülkenize insanların, halkım İsrailin girmesini sağlayacağım. Sizi sahiplenecekler. Siz de onların mirası olacaksınız. Onları bir daha çocuklarından yoksun bırakmayacaksınız.
13 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey ülke, insanlar sana insan yiyen, ulusunu çocuksuz bırakan ülke diyorlar.
14 Bundan böyle artık sen insan yemeyecek, ulusunu çocuksuz bırakmayacaksın. Egemen RAB böyle diyor.
15 Artık ulusların aşağılamalarını size işittirmeyeceğim. Ulusların aşağılamasına uğramayacaksınız. Halkınızın bir daha tökezlemesine izin vermeyeceksiniz.› Egemen RAB böyle diyor.››
16 RAB bana şöyle seslendi:
17 ‹‹İnsanoğlu, İsrail halkı kendi ülkesinde yaşarken tutumu ve davranışlarıyla ülkeyi kirletti. Onların davranışı benim gözümde âdet gören bir kadının kirliliği gibiydi.
18 Bu yüzden öfkemi üzerlerine boşalttım. Çünkü ülkede kan döktüler, putlarıyla onu kirlettiler.
19 Onları uluslara dağıttım, ülkelere yayıldılar. Onları tutumlarına ve davranışlarına göre yargıladım.
20 Ulusların arasında her gittikleri yerde kutsal adımı kirlettiler. Çünkü onlar için, ‹Bu RABbin halkı, öyleyken ülkesinden çıkmak zorunda kaldı› dendi.
21 İsrail halkının gittiği uluslar arasında kirlettiği kutsal adımın onuru için kaygılandım.
22 ‹‹Bu nedenle İsrail halkına de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım.
23 Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda, uluslar benim RAB olduğumu anlayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.
24 ‹‹ ‹Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim.
25 Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım.
26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.
27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.
28 Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.
29 Sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım. Artık size kıtlık göndermeyeceğim.
30 Ulusların arasında bir daha kıtlık utancı çekmemeniz için ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım.
31 O zaman kötü yollarınızı, kötü işlerinizi anımsayacaksınız. Günahlarınız, iğrenç uygulamalarınız yüzünden kendinizden tiksineceksiniz.
32 Bunu sizin hatırınız için yapmadığımı iyi bilin. Egemen RAB böyle diyor. Davranışlarınızdan utanın, yüzünüz kızarsın, ey İsrail halkı!
33 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: Sizi bütün günahlarınızdan arıttığım gün, kentlerinizde yaşamanızı sağlayacağım; yıkıntılar onarılacak.
34 Gelip geçenlerin gözünde viran olan ülkenin toprakları işlenecek.
35 Şöyle diyecekler: Viran olan bu ülke Aden bahçesi gibi oldu; yıkılıp yerle bir olmuş, kimsesiz kalmış kentler yeniden güçlendiriliyor, içinde oturuluyor.
36 O zaman çevrenizde kalan uluslar yıkılanı yeniden yapanın, çıplak yerleri yeniden dikenin ben RAB olduğumu anlayacaklar. Bunu ben RAB söylüyorum ve dediğimi yapacağım.›
37 ‹‹Egemen RAB şöyle diyor: İsrail halkının benden yine yardım dilemesini sağlayacak ve onlar için şunu yapacağım: Onları bir koyun sürüsü gibi çoğaltacağım.
38 Bayramlarda Yeruşalim nasıl kurbanlık hayvanlarla doluyorsa, viran olmuş kentler de insan topluluklarıyla öyle dolup taşacak. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.››

1. Keil, “Ezekiel,” s.110.