Hezekiel 39

39:1-6   Gog ordusu İsrail dağlarında müthiş bir yıkımla karşılaşacaktır. 3’üncü ayette yay ve oklardan söz edilmesi, gelecekteki orduların ilkel silahlar kullanarak geriye gidecekleri anlamına gelmez; ama olasılık dışı değildir. Birinin aklına, “Bir ulus neden böyle yapsın?” sorusu gelebilir. Buna verilecek yanıt, çeşitli askeri güçlerin yıllardır tank, uçak gibi silahları bütünüyle etkisiz kılacak icatlar üzerinde çalıştıkları gerçeğidir. Eğer bu konuda başarı sağlanırsa, savaşlarda tekrar atların ve mekanik olmayan silahların kullanımı gerekli hale gelebilir.

Öte yandan, S. Maxwell Coder, bu İbranice sözcüklerin modern silahları kapsaması konusunda yeterince esnek olduğunu düşünür. Oklar ve yaylar, hareket eden düzenekler ve güdümlü mermiler anlamına gelebilir. 38:4’deki “atlar” (fırlatılanlar), tank ya da helikopterler gibi araçlar olabilir. 39:9-10’daki silahların tahtadan yapılmış olması gerekmez. Sözcük, akaryakıt ve roketlerin ilerlemesini sağlayan askeri donanım anlamına gelebilir. 1

39:7-8   Rab kutsal adını o gün haklı çıkaracaktır.

39:9-10   İsrailliler, Goglar’ın dağlara yayılmış silahlarını yakacak ve yedi yıl boyunca yakıt sağlayacaklardır. Kamp ateşi yakmak için tarla ya da ormandaki ağaçlara ihtiyaç duymayacakları gerçeği, bol ve terk edilmiş silahların gerçekten tahtadan yapıldıkları görüşünü destekler görünmektedir.

39:11-16   Cesetlerin gömülmesi, Lut Gölü’nün doğusundaki Hamon-Gog (Gog’un kalabalığı) Vadisi’nde gerçekleşecektir. Bu görev yedi ay sürecektir.

39:17-20   Atlıların ve arabalıların cesetleri kuşlar ve yabanıl hayvanlar için büyük bir yiyecek şenliği olacaktı.

39:21-24   O gün uluslar, İsrail’in sürgün edilmesine murdarlıklarının ve günahlarının yol açtığını bileceklerdir.

39:25-29   İsrail’in yenilenmesi tam olacaktı. İsrail halkı utançlarını unutacak, üzerlerine Kutsal Ruhu’nu döken Rab’bi tanıyacaktı.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹İnsanoğlu, Goga karşı peygamberlik et ve ona de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roşun, Meşekin, Tuvalın önderi Gog, sana karşıyım.
2 Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrailin dağlarına getireceğim.
3 Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşüreceğim.
4 Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim.
5 Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Egemen RAB böyle diyor.
6 Magogun ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar. Tuvalın baş önderi››.
7 ‹‹ ‹Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrailde kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar.
8 O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. Egemen RAB böyle diyor. Budur sözünü ettiğim gün!
9 ‹‹ ‹O zaman İsrail kentlerinde yaşayanlar dışarı çıkıp topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Bunlarla yedi yıl ateş yakacaklar.
10 Kırdan odun toplamayacak, ormandan odun kesmeyecekler. Yakmak için silahları kullanacaklar. Mallarını yağmalayanları yağmalayacak, kendilerini soyanları soyacaklar. Egemen RAB böyle diyor.
11 ‹‹ ‹O gün Lut Gölünün doğusunda, Gezginler Deresinde Goga İsrailde bilinen bir mezar yeri vereceğim. Gogla bütün ordusu orada gömülecek. Oraya Hamon-Gog Vadisi adı verilecek. Oradan geçecek gezginlerin önü kesilecek.
12 İsrail halkı ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek.
13 Onları bütün ülke halkı gömecek. Görkemimi açıkladığım gün onlar için onur olacak. Egemen RAB böyle diyor. metin ‹‹Orada››.
14 ‹‹ ‹Ülkeyi arındırmak için adamlar görevlendirilecek. Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler. Yedi aylık süre bitince, araştırma işine başlayacaklar.
15 Bu adamlar ülkenin her yanını dolaşacak. Bir insan kemiği görünce, mezarcılar onu Hamon-Gog Vadisine gömünceye dek, yanına bir işaret koyacak.
16 Orada Hamona adında bir kent olacak. Böylelikle ülke arındırılacak.›
17 ‹‹İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: Her çeşit kuşa ve yabanıl hayvana seslen: ‹Sizin için hazırlayacağım kurbana, İsrail dağları üzerindeki büyük kurbana gelin, her yandan toplanın! Orada et yiyecek, kan içeceksiniz.
18 Başanın besili hayvanlarının -koçların, kuzuların, tekelerin, boğaların- etini yiyip kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek, dünya önderlerinin kanını içeceksiniz.
19 Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ yiyeceksiniz, sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz.
20 Soframda atlardan, atlılardan, yiğitlerden ve her çeşit askerden bol bol yiyip doyacaksınız.› Egemen RAB böyle diyor.
21 ‹‹Görkemimi uluslar arasında açıklayacağım. Bütün uluslar kendilerine verdiğim cezayı, üzerlerine koyduğum elimi görecekler.
22 İsrail halkı o günden başlayarak benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacak.
23 Uluslar İsrail halkının işlediği suç yüzünden, bana ihanet ettiği için sürgüne gittiğini anlayacaklar. Yüzümü onlardan gizledim, onları düşmanlarının eline teslim ettim, hepsi kılıçtan geçirildi.
24 Onları kirliliklerine, isyanlarına göre cezalandırdım, yüzümü onlardan gizledim.
25 ‹‹Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: Yakupun sürgündeki soyunu geri getirecek, İsrail halkına acıyacağım. Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım.
26 Ülkelerinde güvenlik içinde yaşayınca, onları korkutan kimse olmayınca, utançlarını, bana ettikleri bütün ihanetleri unutacaklar.
27 Onları uluslar arasından geri getirip düşman ülkelerinden topladığım zaman, onlar aracılığıyla birçok ulusa kutsallığımı göstereceğim.
28 O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar. Onları uluslar arasına sürgüne göndermeme karşın, hiçbirini bırakmadan ülkelerine geri getireceğim.
29 Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim, çünkü İsrail halkı üzerine Ruhum’u dökeceğim.›› Egemen RAB böyle diyor.

1. S. Maxwell Coder, “That Bow and Arrow War,” Moody Monthly, April 1974, s.37.