Hezekiel 43

B. Bin Yıllık Dönemde Tapınma (43, 44. Bölümler)

43:1-5   Daha önce Hezekiel Kitabı’nda (11:23), Rab’bin görkeminin Yeruşalim’deki tapınağı terk ettiğini görmüştük. Ama İsrail’in Tanrısı’nın yüceliği, egemenlik sürmek üzere gelen Rab İsa’nın kişiliğinde geri dönecektir.

43:6-9   Sonsuza kadar halkının arasında oturacaktır; bundan böyle ruhsal fahişelik (putperestlik) yapılmayacak ve tapınak bölgesinde iğrenç uygulamalar olmayacaktır.

43:10-12   İsrail halkı yaptıklarından utandığında, yeni tapınağın tasarı, düzenleme ve giriş çıkışlarını görecektir. Tövbe eder etmez, Tanrı onlara yeni

umut verecektir (bizler de, biri tövbe ettiğinde aynı şekilde karşılık vermeliyiz). Halka, tapınağın inşa edileceği dağın tepesini çevreleyen alanın çok kutsal olacağı söylenmeliydi.

Rab’bin yüceliğinin gerçek görünüşü, günahlarımızdan utanmamızı sağlar (10. ayet):

Petrus’u eriten bakış,
İstefanos’un gördüğü yüz,
Meryem’le ağlayan yürek,
Bizi putperestlikten arındıracaktır.
Yazarı bilinmiyor.

43:13-17   Çıkıntılı bir düzlüğe benzeyen sunağın ölçüleri verilir. Sunak ocağı, sunağın kurban yakılan üst bölümüdür. Üst bölümden yukarıya doğru dört boynuz uzanacaktır. Bu sunağın alışılmamış özelliği, basamaklarının olmasıdır; bu daha önceki tapınaklarda yasaklanmıştı. Bu sunak öyle yüksek olacaktı ki, yukarı çıkabilmek için doğuya bakan basamaklara ihtiyaç duyulacaktı.

43:18-27   Burada, sunağı kanla arındırmak için düzenlenecek tören anlatılır. Bu tören yedi gün sürecektir. İsrail halkının tapınmasının önemi, çeşitli Eski Antlaşma metinlerinde görünür: Mısır’dan Çıkış 29:37; Levililer 8:11, 15, 19, 33; 1.Krallar 8:62-65; 2.Tarihler 7:4-10. Bu dinsel törenlerden sonra, sekizinci gün düzenli sunular başlayacaktır.

Bölüm teşvik edici bir notla son bulur: Tanrı, yalnızca halkının sunularını kabullenmekle kalmayacak, halkın kendisini de kabul edecektir.

O günlerde kâhinlerin Sadokoğulları olacağına dikkat edin (19. ayet). Bu onur kendilerine, büyük olasılıkla Sadok’un Davut ve Süleyman’a gösterdiği değişmez sadakat nedeniyle verilmişti.

 

Kutsal Kitap

1 Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü.
2 İsrail Tanrısının görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu.
3 Gördüğüm görüm, Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm.
4 RABbin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi.
5 Ruh beni ayağa kaldırıp iç avluya götürdü. RABbin görkemi tapınağı doldurdu.
6 Adam orada yanımda dururken, tapınaktan birinin bana seslendiğini duydum.
7 Bana şöyle dedi: ‹‹İnsanoğlu, tahtımın yeri, ayaklarımın basacağı, İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım yer burasıdır. Bundan böyle İsrail halkı da kralları da fahişelikleriyle ve krallarının cesetleriyle bir daha kutsal adımı kirletmeyecek.
8 Onlar kapı eşiklerini kapı eşiğimin, sövelerini sövelerimin bitişiğine yerleştirdiler. Benimle aralarında yalnızca bir duvar vardı. İğrenç uygulamalarıyla kutsal adımı kirlettiler. Bu yüzden öfkemle onları yok ettim.
9 Şimdi fahişeliklerini, krallarının cesetlerini benden uzaklaştırsınlar; ben de sonsuza dek aralarında yaşayayım.
10 ‹‹İnsanoğlu, günahlarından utanmaları için bu tapınağı İsrail halkına tanıt. Tapınağın tasarısını incelesinler.
11 Eğer bütün yaptıklarından utanıyorlarsa, tapınağın tasarını -düzenlemesini, girişlerini, çıkışlarını- kurallarını, yasalarını onlara bildir. Tasarı onların gözü önünde yaz ki, bütün düzenine, kurallarına bağlılıkla uyabilsinler.
12 Tapınakla ilgili yasa şudur: Dağın tepesinde tapınağı çevreleyen bütün alan çok kutsal olacak. İşte tapınakla ilgili yasa böyle.
13 ‹‹Arşın ölçüsüyle sunağın ölçüleri şunlardır: -Bu arşın, bir arşına ek olarak bir elin eni kadardır.- Sunağı çevreleyen hendeğin derinliği bir arşın, genişliği bir arşın, çevresindeki kenarlık bir karış. Sunağın yüksekliğiyse şöyle:
14 Sunağın yerdeki hendekten alt çıkıntıya kadarki bölümünün yüksekliği iki arşın, genişliği bir arşın, küçük çıkıntıdan büyük çıkıntıya kadarki bölümün yüksekliği dört arşın, genişliği bir arşın.
15 Sunağın kurban yakılan üst bölümünün yüksekliği dört arşın; üst bölümden yukarı doğru dört boynuz uzanacak.
16 Sunağın üst bölümü kare şeklinde olacak. Uzunluğu on iki arşın, genişliği on iki arşın.
17 Üst çıkıntının dört yandan uzunluğu ve genişliği de on dörder arşın. Çevresindeki kenarlık yarım arşın, hendeğin çevresi bir arşın. Sunağın basamakları doğuya bakacak.››
18 Adam konuşmasını şöyle sürdürdü: ‹‹İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: ‹Sunak yapılacağı gün, üzerinde yakmalık sunular sunmak ve kan dökmek için kurallar şunlardır:
19 Bana hizmet etmek üzere önüme gelen Sadok soyundan Levili kâhinlere günah sunusu olarak bir boğa vereceksin. Egemen RAB böyle diyor.
20 Boğanın kanından biraz alıp sunağın dört boynuzuna, çıkıntının dört köşesine ve çevresindeki kenarlığın üzerine süreceksin. Böylece sunağı pak kılıp arındıracaksın.
21 Boğayı günah sunusu olarak alacak, tapınağın dışında, tapınak alanında belirlenen yerde yakacaksın.
22 ‹‹ ‹İkinci gün günah sunusu olarak kusursuz bir teke sunacaksın. Sunağı boğanın kanıyla arındırdığın gibi tekenin kanıyla da arındır.
23 Arındırma işlemini bitirince, sürüden kusursuz bir boğayla bir koç sunacaksın.
24 Bunları RABbin önüne getireceksin. Kâhinler üzerlerine tuz serpip yakmalık sunu olarak RABbe sunacaklar.
25 ‹‹ ‹Yedi gün boyunca günah sunusu olarak her gün bir teke sağlayacaksın; kusursuz bir boğayla sürüden bir koç da sağlayacaksın.
26 Yedi gün sunağı arındırıp pak kılacaklar. Böylece sunak adanmış olacak.
27 Yedi gün bitince, kâhinler sekizinci gün ve daha sonra yakmalık ve esenlik sunularınızı sunağın üzerinde sunacak. O zaman sizi kabul edeceğim. Egemen RAB böyle diyor.› ››