Hezekiel 47

Ç. Bin Yıllık Dönemdeki Ülke (47, 48. Bölümler)

1. Tuzlu Suların Tatlı Suya Dönüşmesi (47:1-12)

Hezekiel, bir görümde, tapınağın kapı eşiğinin altından, sunağın güneyinden aşağıya akan bir ırmak gördü. Irmak, Doğu Kapısı’nın güneyinden akarak Lut Gölü’ne dökülüyordu. Göle döküldüğünde sular tatlı suya dönüşecek ve içinde çok sayıda balık olacaktı. Yates bu konuda şunları yazar:

Yaşam suyu, Eski Antlaşma’da gözde bir figürdür. Kurak bölgelerde yaşamın sürebilmesi için suya gereksinim duyulur. Hezekiel’in gördüğü bu ırmak tapınaktan akarak, Arava bölgesinin kıraç topraklarını suluyordu. Suları giderek yükselen bir ırmaktı. Gittiği her yere yaşam, sağlık ve bol ürün götürüyordu. Bu, ihtiyaç duyulan tek çözümdür. İsa, bu figürü, kuyu başındaki kadınla konuşurken bir temel olarak kullanmıştı (Aynı zamanda Mezmur 1:3; 46:4; Yoel 3:18; Zekeriya 14:8; Yuhanna 4:7-15; 7-38; Vahiy 22:1-2). 1

Bu ırmak, bereketin çarpıcı bir örneğidir. Geniş bir alana yayılmıştır, ama eksik noktası vardır (11. ayet); Mesih’in bin yıllık egemenliği sırasında akacaktır. Tanrı tapınakta oturacak ve bu nedenle, ırmak giderek artan bir bereket pınarı olarak diğer yerlere ulaşacaktır. Tanrı bugün bedenlerimizde yaşar (1Ko.6:19), bu nedenle çevremizdekilere bizden bir bereket ırmağı akmalıdır (Yu.7:37, 38). “Eğer bir kişi Kutsal Ruh’la doluysa ve yaşamı diğer insanlara bereket oluyorsa, Tanrı’nın işi yürür.” Bereket üretecek olan koşulları yerine getirmek için ne büyük bir mücadele çağrısı!

Irmak aktığı her yere yaşam getirecektir. Bu, Kutsal Ruh’un yaşam veren hizmetinin canlı bir örneğidir.

2. Ülkenin Sınırları (47:13-23)

47:13-20   Bu ayetlerde ülkenin gelecekteki sınırları verilmiştir.

Hezekiel’in, ülkenin sınırını çizen bir nehir olarak Şeria’dan (18. ayet) söz etmesi bir hata olamaz; ülkenin Fırat’ın doğusuna kadar genişleyeceğinden kuşkusu yoktu (Yar.15:18). Burada, Filistin’in ilk işgaline işaret ediyor olabileceği gibi, Şeria’nın doğu sınırlarının yalnızca bir bölümünü biçimlendirdiğini belirtiyor olması da olasıdır. Sınırların devamı Fırat boyunca kuzeydoğuya ulaşıyordu. İkinci açıklama daha az beğenilir, ama Hezekiel’in tanımlaması böylesine ayrıntılı olduğundan ve Fırat’tan hiç söz etmediğinden, üzerinde düşünmeye değer bir açıklamadır.

47:21-23   Ülke İsrail oymaklarına göre, her oymağa bir pay verilerek bölünecek, yabancılar da bu mirasın dışında tutulmayacaklardır.

 

Kutsal Kitap

1 Adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altından sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından, sunağın güneyinden aşağıya akıyordu.
2 Beni oradan, Kuzey Kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünden akıyordu.
3 Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. Bin arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi.
4 Bin arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. Bin arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi.
5 Bin arşın daha ölçtü, içinden geçemediğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemezdi, yüzülecek kadar derin bir ırmak oluşmuştu.
6 Bana, ‹‹İnsanoğlu, bunu gördün mü?›› diye sordu. Daha sonra beni ırmağın kıyısına geri getirdi.
7 Oraya varınca, ırmağın her iki kıyısında birçok ağaç gördüm.
8 Bana şöyle dedi: ‹‹Bu sular doğu bölgesine doğru akıyor, oradan Arava Vadisine, sonra Lut Gölüne dökülüyor. Göle dökülünce oradaki sular tatlı suya dönüşecek.
9 Irmağın aktığı yerlerde her çeşit canlı yaratık kaynaşacak. Çok sayıda balık olacak. Çünkü bu sular oraya akıyor, oradaki tuzlu suyu tatlı suya dönüştürüyor. Irmak aktığı her yere yaşam getirecek.
10 Irmak kıyısı boyunca balıkçılar duracak; Eyn-Gediden Eyn- Eglayime dek ağ gerecek yerler olacak. Akdenizdeki gibi çok sayıda balık çeşidi olacak.
11 Ama Lut Gölünün çamurlu, bataklık kesimi tatlı suya dönüşmeyecek, tuzla olarak kalacak.
12 Irmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler, çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak.››
13 Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹Ülkeyi mülk olarak İsrailin on iki oymağına böleceğiniz sınırlar şöyle olacak: Yusufa iki pay düşecek.
14 Ülkeyi on iki oymak arasında eşit olarak paylaşacaksınız. Ülkeyi atalarınıza vereceğime ant içtim. Bu ülke size mülk olarak verilecek.
15 ‹‹Ülkenin sınırı şöyle olacak: Kuzeyde Akdenizden, Hetlon yoluyla Levo-Hamata, Sedata,
16 Berotaya ve Şamla Hamanın toprakları arasında bulunan Sivrayime, Havran sınırında Haser-Hattikona kadar uzanacak.
17 Sınır denizden Hasar-Enana, Şamın kuzey sınırı boyunca uzanacak, Hama sınırı kuzeyde olacak. Kuzey sınırı bu olacak. ‹‹Levo-Sedata, Hamaya››.
18 ‹‹Doğuda sınır Havranla Şam arasında Gilatı İsrailden ayıran Şeria Irmağı boyunca Lut Gölüne ve Tamara dek uzanacakfö. Doğu sınırı bu olacak. Masoretik metin ‹‹Lut Gölüne dek ölçeceksiniz››.
19 ‹‹Güneyde sınır Tamardan Meriva-Kadeş sularına, Mısır Vadisi boyunca Akdenize dek uzanacak. Güney sınırı bu olacak.
20 ‹‹Batıda Levo-Hamatın karşısındaki noktaya dek Akdeniz sınır oluşturacak. Batı sınırı bu olacak.
21 ‹‹Bu ülkeyi İsrail oymaklarına göre aranızda paylaşacaksınız.
22 Ülkeyi içinizde yaşayan ve içinizdeyken çocukları olan yabancılarla kendiniz arasında mülk olarak bölüşeceksiniz. Onları İsrailde doğan yerliler sayacaksınız. Onların da İsrail oymakları arasında sizin gibi mülkleri olacak.
23 Yabancı hangi oymağa yerleşmişse, orada ona düşen payı mülk olarak vereceksiniz.›› Egemen RAB böyle diyor.

1. Yates, Preaching, s.184.