Hezekiel 8

Ç. Tapınaktaki İğrenç Putperestliğe İlişkin Görüm (8. Bölüm)

8:1-6   Yaşlılar yargıya tanıklık etmek zorundaydılar; yargıyı önlemeye yardım etmemişlerdi. Aynı şey bugün de sık sık gerçekleşmektedir. Hezekiel, Rab’bin kendisini bir görümde Babil’den Yeruşalim’e götürdüğünü gördü. Hezekiel orada halkın putperestliğine ilişkin bazı korkunç örnekler gördü. Gördüğü, iğrenç bir putperestlikle ilgili bir nesneydi… Tapınağın girişinde duruyordu ve bu nesne Rab’bin kıskançlığını uyandırmıştı.

8:7-15   Peygamberin gördüğü ikinci şey tapınağın avlusundaydı. Yahuda ileri gelenleri ellerinde birer buhurdanla orada toplandılar, duvarlardaki iğrenç resimlere tapındılar.

Üçüncü görüm, kuzey kapısındaydı: Kadınlar, Babilliler’in verimlilik tanrısı olan Tammuz için ağlıyorlardı. Tammuz öldüğünde bitkilerin de kuruduğu düşünülürdü.

8:16-18   Putperestliğin dördüncü örneği, kâhinleri temsil eden yirmi beş adamın, güneşe tapındıkları ve o mezhebin şehvet düşkünü uygulamalarını izledikleri tapınağın iç avlusundaydı. “Dal” referansı (17. ayet) belirsizdir. Dalı burnuna uzatmak, Tanrı’yı aşağılamak ya da O’nunla alay etmek anlamında kullanılmış olabilir. Dal, tiksindirici bir erkeklik uzvunu simgeliyor olabilir.

Genellikle tanrıtanımaz davranışları ve ahlâka aykırı sapkınlıklarıyla anılanlar, din önderleridir; ama Tanrı her şeyi görür ve son sözü O söyleyecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Sürgünlüğün altıncı yılı, altıncı ayın beşinci günü evde Yahudanın ileri gelenleriyle otururken Egemen RABbin eli bana dokundu.
2 Baktım, insana benzer birini gördüm: Görünüşü, belinden aşağısı ateşi andırıyor, belinden yukarısı maden gibi ışıldıyordu.
3 Eli andıran bir şey uzatıp beni saçlarımdan tuttu. Ruh beni yerle gök arasına kaldırdı ve Tanrıdan gelen görümlerde Yeruşalime, iç avlunun kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Tanrının kıskançlığını uyandıran kıskançlık putu orada dikiliydi.
4 Ovada gördüğüm görümdeki gibi, İsrailin Tanrısının görkemi oradaydı.
5 Sonra bana, ‹‹Ey insanoğlu, kuzeye bak!›› dedi. Baktım, sunak kapısının kuzeye bakan giriş bölümünde duran kıskançlık putunu gördüm.
6 Bana, ‹‹İnsanoğlu, ne yaptıklarını görüyor musun?›› dedi, ‹‹Tapınağımdan uzaklaşayım diye İsrail halkı çok iğrenç şeyler yapıyor. Bundan daha iğrenç şeyler göreceksin.››
7 Beni avlunun giriş bölümüne getirdi. Baktım, duvarda bir delik gördüm.
8 Bana, ‹‹Haydi duvarı del, insanoğlu›› dedi. Duvarı deldim, orada bir kapı gördüm.
9 Bana, ‹‹İçeri gir de burada yaptıkları kötü ve iğrenç şeyleri gör›› dedi.
10 Böylece içeriye girip baktım. Duvarın her yanına çeşit çeşit sürüngen, iğrenç hayvan şekilleri ve İsrail halkının bütün putları oyulmuştu.
11 İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişiyle Şafan oğlu Yaazanya orada, putların önünde duruyordu. Her birinin elinde bir buhurdan vardı; buhurun kokusu bulut gibi yükseliyordu.
12 ‹‹İnsanoğlu, İsrail halkının ileri gelenlerinin kendi putlarının odalarında, karanlıkta neler yaptıklarını gördün mü?›› dedi, ‹‹Onlar, ‹RAB bizi görmüyor, RAB ülkeyi bıraktı› diyorlar.››
13 Bana yine, ‹‹Daha iğrenç şeyler yaptıklarını da göreceksin›› dedi.
14 Bundan sonra beni RABbin Tapınağının kuzeye bakan kapısının giriş bölümüne götürdü. Orada oturup Tammuz için ağlayan kadınları gördüm.
15 Bana, ‹‹İnsanoğlu, bunu gördün mü? Bundan daha iğrenç şeyler de göreceksin›› dedi.
16 Beni RABbin Tapınağının iç avlusuna götürdü. Tapınağın girişinde, eyvanla sunak arasında yirmi beş kadar adam vardı. Sırtlarını RABbin Tapınağına, yüzlerini doğuya dönmüş, güneşe tapınıyorlardı.
17 Bana, ‹‹İnsanoğlu, bunları gördün mü?›› dedi, ‹‹Yahuda halkı burada yaptığı iğrenç şeyler yetmiyormuş gibi, ülkeyi zorbalıkla doldurup beni sürekli öfkelendiriyor. Bak, dalı nasıl burunlarına uzatıyorlar!
18 Bundan ötürü onlara öfkeyle davranacak, acımayacağım, onları esirgemeyeceğim. Yüksek sesle beni çağırsalar bile onları dinlemeyeceğim.››