Hoşea 11

VII. TANRI, GAZABI İÇİNDE MERHAMETİ HATIRLAR (11-13. Bölümler)

Sonraki dört bölümde yer alan konuşmacıların hangisinin RAB, hangisinin Hoşea olduğunu ayırt edebilmek yararlı olacaktır.

 

RAB: 11:1 – 12:1
Hoşea: 12:2-6
RAB: 12:7-11
Hoşea: 12:12 – 13:1
RAB: 13:2-14
Hoşea: 13:15 – 14:3
RAB: 14:4-8

11:1-4   Tanrı, sevdiği İsrail’i Mısır’dan çağırdı [(Çık.12) Bu ayet, aynı zamanda Matta 2:15’de Rab İsa’ya da uyarlanır]. Halka ne kadar seslendiyse, halk da o kadar çok putların ardından gitti. Efrayim’e yumuşaklık ve sevecenlikle davrandı, ama Efrayim kendisini iyileştirenin Rab olduğunu bilmedi.

11:5-8   Tanrı’ya sırt çevirdikleri halde halk Mısır’a gönderilmeyecek, ama Asur’a sürgün edilecekti. Tanrı’nın yüreği, Ova Kentleri olan Adma ve Sevoyim adlı kentler kadar ıssızlaşacak olan İsrail’i düşündüğünde acıyla kıvranıyordu.

11:9-12   Bu ayetler geleceğe ilişkindir. Tanrı, halkı için yenilenme ve bereket tasarlamıştı. Artık Efrayim’i yıkmayacaktı. İbranice Kutsal Kitap’ta, 12’nci ayet, 12’nci bölümün ilk ayetidir. Birkaç İngilizce çeviride olduğu gibi, İsrail yalan ve dolanla doluyken, Yahuda Hoşea’nın zamanında hâlâ Rab’be güveniyordu anlamına gelebilir. Ya da başka bir İngilizce çeviride yer alan şekliyle, Yahuda’nın kuralsızlığı, İsrail’inkine benziyordu anlamına da gelebilir.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Çocukluğunda sevdim İsraili,
Oğlumu Mısırdan çağırdım.
2 Peygamberler İsraili çağırdıkça,
İsrail uzaklaştı onlardan.
Kurban kestiler Baallara,
Buhur yaktılar putlara.
3 Efrayime yürümeyi ben öğrettim,
Kollarıma aldım onları.
Ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar.
4 Onları insancıl iplerle,
Sevgi bağlarıyla kendime çektim;
Boyunduruklarını kaldıran biri gibi oldum,
Eğilip yiyeceklerini verdim.
5 ‹‹Mısıra dönmeyecekler,
Asur kral olacak başlarına,
Çünkü bana dönmek istemediler.
6 Fırıl fırıl kılıç dönecek kentlerinde,
Kapı sürgülerini yok edecek,
Tüketecek onları düzenleri yüzünden.
7 Halkım benden uzaklaşmaya kararlı.
Beni, Yüce Olanı çağırsalar bile,
Asla yüceltmeyeceğim onları.
8 ‹‹Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim?
Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail?
Admaya yaptığımı nasıl sana yaparım?
Seni nasıl Sevoyime çeviririm?
Yüreğim değişti içimde,
Alevlendi acıma duygularım.
9 Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım,
Efrayimi yeniden yok etmeyeceğim.
Çünkü ben insan değil, Tanrıyım,
Kutsal Olanım aranızda,
Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım.
10 Aslan gibi kükreyen
RABbin ardınca yürüyecekler;
O kükreyince titreyerek gelecek çocukları batıdan.
11 Mısırdan kuşlar gibi,
Asurdan güvercinler gibi
Titreyerek gelecekler.
Evlerine oturtacağım onları››
Diyor RAB.
12 Efrayim yalanla,
İsrail halkı hileyle çevremi sardı.
Yahuda’ysa hâlâ dizginsiz,
Tanrı’ya, Kutsal ve Sadık Olan’a karşı.