Hoşea 14

VIII. İSRAİL’E TÖVBE EDİP TANRI BEREKETİNDEN ZEVK ALMASI   İÇİN ISRAR EDİLİR (14. Bölüm)

14:1-3   İsrail tövbeye çağrılarak tövbe ederken kullanması gereken sözcükler kendisine gösterilir. Asur’a dayanmak, Mısır’ın atlarına güvenmek ve putperestlik, sözü edilen günahlardır. Tanrı’nın tek umutları olduğunu kabul etmelidirler.

14:4-7   Rab onlara şifa, sevgi, tazelenme, çekicilik, uyanış ve gelişme vaat eder.

14:8   8’inci ayette konuşan, Rab’dir. Halkından, taptıkları putları artık geride bırakmalarını ister. Onlara Koruyucu ve Sağlayıcıları’nın Kendisi olduğunu hatırlatır.

14:9   Peygamber Hoşea, bilgelikle sağduyunun Tanrı’nın yollarında yürümekle bulunacağını vurgulayarak peygamberlik sözlerini sonlandırır.

 

Kutsal Kitap

1 Tanrın RABbe dön, ey İsrail,
Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.
2 Dualarla gidin, RABbe dönün,
Ona, ‹‹Bağışla bütün suçlarımızı›› deyin,
‹‹Lütfet, kabul et bizi,
Öyle ki, dudaklarımızın kurbanını sunalım.
3 Asur kurtaramaz bizi,
Savaş atlarına binmeyeceğiz.
Artık ellerimizle yaptığımıza
‹Tanrımız› demeyeceğiz,
Çünkü öksüz sende merhamet bulur.››
4 ‹‹Onların dönekliğini düzelteceğim,
Gönülden seveceğim onları,
Çünkü onlara karşı öfkem dindi.
5 Çiy gibi olacağım İsraile;
Zambak gibi çiçek açacak,
Lübnan sediri gibi kök salacaklar.
6 Dallanıp budaklanacaklar,
Görkemleri zeytin ağacını,
Kokuları Lübnan sedirini andıracak.
7 Yine insanlar oturacak gölgesinde;
Buğday gibi gelişecek,
Asma gibi serpilecekler;
Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar.
8 Ey Efrayim, artık ne işim var putlarla?
Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim.
Yeşil çam gibiyim ben,
Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor.››
9 Bilge kişi kavrasın bunları,
Anlayan anlasın.
Çünkü RAB’bin yolları adildir;
Bu yollarda yürür doğrular,
Ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler.