Hoşea 2

2:1   2’nci bölümde Hoşea’ya halktan hayatta kalan az sayıda sadık kişiye hitap etmesi söylenir. Bu kardeşlerden Ammi (halkım) ve Ruhama (merhamete ermişler) olarak söz edilir.

III. TANRI’NIN İSRAİL’İ SADAKATSİZLİĞİ NEDENİYLE UYARMASI VE YARGIYLA TEHDİT ETMESİ (2:2-13)

2:2,3   Sadık kalan az sayıda kişi, putperestliklerinden ve zinalarından sıyrılmaları amacıyla İsrail ulusu için dua etmeliydi. Aksi taktirde Tanrı İsrail’i çırılçıplak soyacak ve susuzluktan öldürecekti.

2:4,5   Günahlı ulusun çocukları merhamet görmeyeceklerdi; çünkü sahte tanrıların ardından giden, kendisine yiyecek, içecek ve bolluk sağladığına inandıkları putları onurlandıran bir fahişenin çocuklarıydılar.

2:6,7   Tanrı, İsrail’in yoluna çitler çekip duvarlar örecek ve onu ilk kocası olan Kendisine dönmeye karar verinceye kadar putlarından uzaklaştıracaktı.

2:8   İsrail, ihtiyaçlarını bollukla karşılayan Tanrı’yı onurlandırmamış, altını ve gümüşü Baal’ın putunu yapmak için kullanmıştı.

2:9,10   Bu nedenle Tanrı, onun yiyecek ve içeceğini çekip alacak ve ayıbını ortaya çıkartacaktı.

2:11-13   Şenlikleri ve kutsal bayramları iptal olacak, dinsel bayramlarına son verilecek, putperest oynaşlarının verdiği ücret olduğunu düşündüğü bağları ve incir ağaçları yok edilecekti. Baal’a hizmet ettiği her gün için cezalandırılacaktı.

IV. İSRAİL’E ÖNCEDEN BİLDİRİLEN BEREKETLİ BİR GELECEK (2:14-23)

2:14-17   Bütün bunlardan sonra, Tanrı İsrail’i yenileyecek ve teselli edecekti. Ona bağlar verecek ve İsrail Mısır’dan çıktığında söylediği gibi, ezgiler söyleyecekti. O zaman Tanrı’yı İşi (Kocam) olarak çağıracak, O’na artık Baalım (efendim) demeyecekti. Halk, Baal’a tapınma günahından temizlenecek, Baallar’ın adlarını bile artık anmayacaklardı.

2:18-20   Ulus güvenlikte ve esenlikte olacaktı, çünkü Tanrı bütün hayvanlarla antlaşma yapacak ve vahşi hayvanları zararsız hale getirecekti. Savaş da sona erecekti. İsrail Rab’le sonsuza kadar evlenecek, doğruluk, adalet, sevgi, merhamet ve Tanrı’nın sadakati altında yaşayacaktı.

2:21-23   O gün, Yizreel (İsrail) artık dağıtılmış anlamına değil, ekilmiş anlamına gelecekti. Halk ait olduğu ülkeye ekilecek; gökyüzü ve yeryüzü ürünlerini verecek ve halk bereketlenecekti. Williams, bu paragrafı şöyle açıklayarak yardımcı olmaktadır:

Tanrı tarafından ülkeye ekilen (23. ayet) Yizreel (İsrail), ihtiyaçlarını karşılaması için tahıla, şaraba ve zeytinyağına seslenecek, toprağa ürün vermesini söyleyecek; yeryüzü, gökyüzüne ürün verebilsin diye gerekli yağmuru göndermesi için yalvaracaktı. Gökler, RAB’bin istenilen yağmuru vermesi için yakaracaktı. RAB ricalara karşılık olarak gökleri yağmurla dolduracak, gökler, yağmuru yeryüzüne boşaltacak, yeryüzü ürün verecek, tahıl, şarap ve zeytinyağı İsrail’e bol bereket sağlayacaktı. Gökyüzü ve yeryüzü bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanacaktı. Sonra Tanrı İsrail’e merhamet ederek onu halkı olarak, İsrail de O’nu Tanrısı olarak kabul edecekti. 1

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Kardeşlerinizi ‹Halkım›, kızkardeşlerinizi ‹Merhamete ermişler› diye çağırın.››
2 ‹‹Azarlayın annenizi, azarlayın,
Çünkü o benim karım değil artık,
Ben de onun kocası değilim.
Yüzünden akan fahişeliği,
Koynundan zinaları atsın.
3 Yoksa onu çırılçıplak soyacak,
Anneden doğma edeceğim,
Çöle, çorak toprağa çevirecek,
Susuzluktan öldüreceğim.
4 Acımayacağım çocuklarına,
Çünkü onlar zina çocuklarıdır.
5 Anneleri zina etti,
Onlara gebe kaldı, rezillik etti.
‹Oynaşlarımın ardından gideceğim› dedi,
‹Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.›
6 İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim,
Yolunu bulamasın diye
Önüne duvar öreceğim.
7 Oynaşlarının ardına düşecek,
Ama onlara erişemeyecek,
Onları arayacak,
Ama bulamayacak.
O zaman, ‹İlk kocama döneyim› diyecek,
‹Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!›
8 Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin,
Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın
Ben olduğumu bilmedi.
9 Bu yüzden zamanında tahılımı,
Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım;
Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.
10 Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım,
Kimse elimden kurtaramayacak onu.
11 Bütün sevincine, bayramlarına,
Yeni Ay törenlerine, Şabat günlerine,
Dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim.
12 Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını,
Hani, ‹Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir› dediği;
Çalılığa çevireceğim onları,
Yem olacaklar yabanıl hayvanlara.
13 Cezalandıracağım onu,
Baallara buhur yaktığı günler için;
Halkalarla, takılarla süslenmiş,
Oynaşlarının ardınca gitmiş,
Beni unutmuştu››
Diyor RAB.
14 ‹‹İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek,
Onunla dostça konuşacağım.
15 Kendisine orada bağlar vereceğim,
Akorfç Vadisini ona umut kapısı yapacağım.
Gençlik günlerinde olduğu gibi,
Mısırdan çıktığı günlerde olduğu gibi,
Ezgiler söyleyecek.
16 Ve o gün gelecek›› diyor RAB,
‹‹Bana, ‹Kocam› diyeceksin;
Artık, ‹Efendim› demeyeceksin. var. Baal hem bir ilahın adı hem de ‹‹Koca››, ‹‹Efendi›› anlamlarına gelir.
17 Ağzından Baalların adını sileceğim,
Adları bir daha anılmayacak.
18 Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla,
Toprakta yaşayan canlılarla,
Halkım için o gün antlaşma yapacağım;
Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım,
Güvenlik içinde yatıracağım onları.
19 Seni sonsuza dek kendime eş alacağım,
Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde
Seninle evleneceğim.
20 Sadakatle seninle evleneceğim,
RABbi tanıyacaksın.
21 ‹‹Ve o gün yanıt vereceğim›› diyor RAB,
‹‹Göklere yanıt vereceğim;
Onlar da yere yanıt verecek;
22 Yerse, tahıla, yeni şaraba,
Zeytinyağına yanıt verecek,
Onlar da Yizreele yanıt verecekler.
23 Onu ülkede kendim için ekeceğim,
Merhamete ermemiş olana acıyacağım,
Halkım olmayana, ‹Halkımsın› diyeceğim;
Onlar da bana, ‹Tanrım› diyecekler.››

1. George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, s.633.