Hoşea 4

VI. TANRI’NIN, HALKIYLA ÇEKİŞMESİ (4-10. Bölümler)

A. Halkın Günahları (4:1-6)

4:1-3   Tanrı’nın İsrail’le davası vardır, çünkü halkın sadakatsizliği, sevgisizliği, Tanrı bilgisinden yoksun oluşu, kan dökmesi, hırsızlığı, zinası söz konusudur. On Buyruk’un beşi, 2’nci ayette özetlenmiştir. Bu buyrukların yerine getirilmeyişi, ülkenin içinde bulunduğu kötü durumun nedenlerini oluşturuyordu. Yabanıl yaşam bile, gelecek olan yargı nedeniyle tükenecekti.

4:4-6   Halkın bilgi eksikliğinden hem kâhin, hem de peygamber sorumlu tutulur. Tanrı halkı bilgisizliği nedeniyle yok edildi; çünkü Tanrı’nın yasasını unutmuştu.

B. Kâhinlerin Günahları (4:7-11)

Halkın günahları çoğaldıkça, kâhinler açgözlülükle daha fazla günah sunusu kabul ettiler. Bu nedenle hem halk, hem de kâhinler ahlâksal yönden çürüdüler. Cezaları zina, eski ve yeni şaraba tutsaklık olacak, asla doyum bulamayacaklardı.

C. Halkın Putperestliği (4:12-14)

Daha sonra halkın putperestliği tanımlanır. Ağaç putların kendilerine kılavuzluk etmesini beklediler. Dağ başlarında, ağaçların altında putlara tapındılar. Erkekler önderlik ediyor, kadınlar da onları izliyordu.

Ç. Yahuda’ya Özel Bir Yalvarış (4:15-19)

Yahuda, İsrail’in kötü örneğinin ardından gitmemesi için uyarılır. İsrail inatçıdır, putlarından ayrılmayı reddeder ve görkem yerine utancı sever. İngilizce çevirilerden birinde 16’ncı ayet şöyle geçer: “İsrail inatçı bir inek gibidir; RAB İsrail’i otlaktaki kuzu gibi güdebilir mi?”

 

Kutsal Kitap

1 Ey İsrailliler, dinleyin RABbin sözünü,
Çünkü RABbin davası var bu ülkede yaşayanlarla;
‹‹Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi.
2 Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık,
Zina almış her şeyin yerini.
Zorbalık ediyorlar,
Kan üstüne kan döküyorlar.
3 Bu yüzden ülke yas tutuyor,
Tükeniyor orada yaşayan herkes,
Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar
Denizdeki balıklar…
4 ‹‹Ancak kimse kimseyle çekişmesin,
Kimse kimseyi suçlamasın,
Çünkü halkın kâhinle çekişenlere benziyor.
5 Sen gündüz tökezleyeceksin,
Peygamber de gece seninle birlikte,
Yok edeceğim anneni.
6 ‹‹Yok oldu halkım bilgisizlikten,
Sen bilgiyi reddettiğin için,
Ben de seni reddedeceğim,
Bana kâhinlik etmeyesin diye.
Sen Tanrının yasasını unuttuğun için,
Ben de senin çocuklarını unutacağım.
7 Kâhinler çoğaldıkça
Daha çok günah işlediler bana karşı,
Onların onurunu utanca çevireceğim. Süryanice ve bazı eski İbrani din bilginlerine göre ‹‹Onurumu utanca çevirecekler››.
8 Halkımın günahlarıylafı besleniyorlar,
Onların suç işlemesini istiyorlar. ‹‹Günah sunusu›› anlamına gelir (bkz. Lev.6:25-30).
9 Halkın başına gelenler kâhinlerin başına da gelecek,
Tuttukları yol yüzünden cezalandıracağım onları,
Yaptıklarının karşılığını vereceğim.
10 Yiyecekler, ama doymayacaklar,
Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar.
Çünkü RABbi dinlemekten vazgeçtiler.
11 ‹‹Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır.
12 Halkım tahta puta danışıyor,
Değneğinden yanıt alıyor.
Çünkü zina ruhu onları saptırdı,
Kendi Tanrılarından ayrılarak zina ettiler.
13 Dağ başlarında kurban kesiyor,
Tepelerde meşe, aselbent, yabanıl fıstık ağaçları altında buhur yakıyorlar,
Gölgeleri güzel olduğu için.
Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor,
Gelinleriniz zina.
14 Fahişelik ettiklerinde kızlarınızı,
Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım.
Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor,
Putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar.
Anlayışsız halk mahvolacak.
15 ‹‹Ey İsrail, sen zina etsen de,
Yahuda suç işlemese bari. ‹‹Gilgala gitmeyin,
Beytavene çıkmayın.
‹Yaşayan RABbin hakkı için› diye ant içmeyin. tapınma merkezleriydi.
16 Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti,
Şimdi RAB nasıl güder onları otlakta kuzu gibi?
17 Efrayim putlarına sarıldı,
Bırak onu!
18 İçkileri tükendi,
Hâlâ zina ediyorlar;
Önderleri rezilliğe gönül verdi.
19 Rüzgar onları kanatlarına sardı,
Kurbanları yüzünden utanacaklar.