Levililer 18

VII. KİŞİSEL İLİŞKİLERLE İLGİLİ YASALAR (18-22. Bölümler)

A. Cinsel Paklık Yasaları (18. Bölüm)

18:1-5   18. bölüm, İsrailliler’in Mısır’da yaptıkları türden yasadışı evlilikler hakkındadır; ancak Kenan diyarında bu tür yasadışı evliliklerden tamamıyla vazgeçmeleri gerekmekteydi.

18:6-18   “Çıplaklığını açmak” ifadesi burada cinsel ilişki kurmak anlamına gelir. 6. ayet genel ilkeyi belirtir. Yakın akrabayla evlenmek yasaktı: Anne (7. ayet); üvey anne (8. ayet); kız kardeş ya da üvey kız kardeş (9. ayet); kız torun (10. ayet); üvey annenin kızı (1. ayet); teyze ya da hala (12, 13. ayetler); amca ya da dayı (14a. ayet). Modern tıp, kan bağı olan yakın akrabalarla evliliklerin sonucu doğan çocukların fiziksel ya da zihinsel açıdan özürlü olabileceklerini bildirir. Kayınpeder ve kayınvalide ve evlilik sonucu oluşan diğer akrabalar için de yasak geçerlidir (14b-16. ayetler). Sonraki yasa için verilen neden, Yaratılış 2:24’teki, “tek beden” ifadesinin çok yakın ve sürekli bir aile ilişkisini tanımlıyor olmasıdır; bu aile ilişkisi öylesine yakın ve kalıcıdır ki, evlilik sonucu oluşan akrabalarla evlenmek bile akraba ilişkisi olarak düşünülür. Bir erkek, gelini ya da üvey kız torunu ile evlenmemeli (17. ayet) ya da karısı yaşadığı sürece, karısının kız kardeşini kuma olarak almamalıdır (18. ayet). Hanna ve Peninna’nın durumunda olduğu gibi (1. Samuel 1:1-8). 16. ayet, daha sonra Yasanın Tekrarı 25:5 ayeti aracılığıyla değiştirilmişti: Eğer bir erkek, çocuk sahibi olmadan ölürse, onun erkek kardeşi dul kadınla evlenmek zorundaydı. Bu durum, İbraniler arasında ölmüş adamın karısı ile, ölünün kardeşinin ya da en yakın akrabasının evlenme zorunluluğu olarak bilinirdi.

18:19-21   Adet döneminde olan bir kadınla cinsel ilişki kurmak yasaktı. Komşunun karısı ile zina etmek de yasaklanmıştı. Aynı zamanda Molek adlı puta tapınma sırasında görülen yeni doğmuş bebeklerin ateşten geçirilmelerine neden olan korkunç uygulamalar da yasaklanmıştı (2Kr.23:10; Yer.32:35). Molek, Ammonlular’ın tanrısıydı: Molek putu Ben-Hinnom Vadisi’ndeydi. Francis Schaeffer bu töreni şöyle tanımlar:

Bir geleneğe göre, pirinç putun arkasında bir delik vardı ve bu delikte bir ateş yakıldıktan sonra her anne baba gelip kendi elleriyle ilk doğan çocuğunu, Molek’in ak kor haline gelmiş, uzanan kolları arasına bırakırdı. Bu geleneğe göre, anne babanın duygularını göstermesi yasaktı, bebek Molek’in kollarında ölürken, çığlıklarının duyulmaması için davullar çalınırdı. 1

18:22,23   Bir hayvanla cinsel ilişki ve eşcinsellik de yasaklanmıştı. Tanrı eşcinselliğe karşı koyduğu yasa ile Aids salgınını önceden bildiğini göstermekte ve aynı zamanda halkını bu hastalıktan korumak istemekteydi.

18:24-30   1-23. ayetler, halka yapmaması gerekeni söyler; 24-30. ayetler ise bunu neden yapmamaları gerektiğini açıklar. Murdarlık ve putperestliğin aynı bölümde bir arada bulunmaları bir rastlantı değildir (bkz. 20. bölüm). Bir insanın ahlak doğruluğu, teolojisinin, Tanrı hakkındaki düşüncesinin bir ürünüdür. Kenanlılar, putperestliğin yol açtığı rezaletlere canlı birer örnektirler (24-27. ayetler). İsrailoğulları Kenan ülkesini ele geçirdiklerinde, Yehova’nın buyruğu üzerine bu halktan binlerce kişiyi öldürdüler. Kenanlılar’ın içinde bulundukları, 24-30. ayetlerde tanımlanan ahlak çöküntüsünü düşündüğümüzde, Tanrı’nın onlara neden bu kadar sert davrandığını anlayabiliriz.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Tanrınız RAB benim.
3 Mısırda bir süre yaşadınız; onların törelerine göre yaşamayacaksınız. Sizleri Kenan ülkesine götürüyorum. Onlar gibi de yaşamayacaksınız. Onların kurallarına uymayacaksınız.
4 Benim kurallarımı yerine getirecek, ilkelerime göre yaşayacaksınız. Tanrınız RAB benim.
5 Kurallarıma, ilkelerime sarılın. Çünkü onları yerine getiren onlar sayesinde yaşayacaktır. RAB benim.
6 ‹‹ ‹Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak. RAB benim.
7 Annenle cinsel ilişkide bulunarak babanın namusuna dokunmayacaksın. O senin annendir. Onunla ilişki kurmayacaksın.
8 Babanın karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Babanın namusudur o.
9 Annenden ya da babandan olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun, ister olmasın üvey kızkardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın.
10 Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur.
11 Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır, senin kızkardeşin sayılır.
12 Halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babanın yakın akrabasıdır.
13 Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o annenin yakın akrabasıdır.
14 Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın, çünkü o senin yengendir.
15 Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü oğlunun karısıdır. Onunla ilişki kurmayacaksın.
16 Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o kardeşinin namusudur.
17 Bir kadının hem kendisiyle, hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kadının kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır.
18 Karın yaşadığı sürece onun kızkardeşini kuma olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın.
19 ‹‹ ‹Âdet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın.
20 Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin.
21 İlah Moleke ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrının adına leke getirmeyeceksin. RAB benim.
22 Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir.
23 Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu.
24 ‹‹Bu davranışların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Çünkü önünüzden kovacağım uluslar böyle kirlendiler.
25 Onların yüzünden ülke bile kirlendi. Günahından ötürü ülkeyi cezalandırdım. Ülke, üzerinde yaşayan halkı kusuyor.
26 İster yerli olsun, ister aranızda yaşayan yabancılar olsun kurallarıma ve ilkelerime göre yaşayacaksınız. Bu iğrençliklerin hiçbirini yapmayacaksınız.
27 Sizden önce bu ülkede yaşayan insanlar bütün bu iğrençlikleri yaparak ülkeyi kirlettiler.
28 Eğer siz de ülkeyi kirletirseniz, ülke sizden önceki uluslara yaptığı gibi sizi de kusar.
29 ‹‹ ‹Kim bu iğrençliklerden birini yaparsa halkın arasından atılacaktır.
30 Buyruklarımı yerine getirin, sizden önceki insanların iğrenç törelerine uyarak kendinizi kirletmeyin. Tanrınız RAB benim.› ››

1. Francis A. Schaeffer, The Church at the End of the 20th Century, s.126.