Levililer 21

Ç. Kâhinlerle İlgili Kurallar (21,22. Bölümler)

21 ve 22. bölümler, 16 ve 17. bölümlerle birlikte Harun ve oğullarına hitap ederler.

21:1-4   Kâhinler, en yakın akrabalarının dışında, bir ölüye dokunarak kendilerini kirletmemeliydiler. Bir ölünün çadırından içeri girmek bile, çadıra giren kişinin yedi gün süreyle kirli sayılmasına neden olurdu (Say.19:14). Bu, bir kâhinin bu süre boyunca Rab’be hizmet konusundaki yetkisinin elinden alınmasına neden olurdu, bu nedenle yakın akrabalarının dışında bir ölüye dokunarak kirlenmesi yasaklanmıştı. 4. ayet, büyük olasılıkla şu anlama gelmektedir: Kâhin, yüksek konumu nedeniyle, 2 ve 3. ayetlerde sıralananların dışında hiçbir nedenle kendisini kirletmemeliydi.

21:5-9   Yas tutarken putperestler gibi bedenlerini yaralamaları yasaklanmıştı. Kâhin, bir fahişe ya da boşanmış bir kadınla evlenemezdi. Ama dul bir kadınla evlenebilirdi. Bir kâhinin kızı fahişelik yaparsa, yakılarak öldürülürdü.

21:10-15   Bir başkâhin, alışılmış yas tutma adetlerini uygulayamaz ya da ölüye saygı göstermek amacıyla tapınak hizmetinden ayrılamazdı. İsrailli bir bakire ile evlenmek zorundaydı ve evlilik yaşamı lekesiz olmalıydı.

21:16-24   Fiziksel bir kusur, kişinin kâhinlik hizmetini engellerdi: Körlük, topallık, yüzdeki bozukluklar, uzuvlarından birinin sakat olması, ayak ya da el yaraları, kamburluk, cücelik, özürlü gözler, uyuz hastalıkları, kabuk bağlamış yaralar ya da hadım edilmiş organlar. Harun’un oğullarından bu kusurlara sahip hiç kimse Rab’bin önünde bir kâhin olarak hizmet edemezdi; ancak, Tanrı’ya sunulan kutsal yiyecekleri yiyebilirdi (22,23. ayetler). Kutsal yiyecek, esenlik sunularından kâhinlere kalan paydı. En kutsal yiyecek ise, diğer sunulardan kendilerine düşen paydı. Kurban sunan kâhinler kusursuz olmalıydılar, çünkü lekesiz Başkâhinimiz Mesih’i temsil etmekteydiler.

 

Kutsal Kitap

1-2 RAB Musaya şöyle dedi: ‹‹Harun soyundan gelen kâhinlere de ki, ‹Kâhinlerden hiçbiri yakın akrabası olan annesi, babası, oğlu, kızı ve kardeşi dışında, halkından birinin ölüsüyle kendini kirletmesin.
3 Yanında kalan evlenmemiş kızkardeşi için kendini kirletebilir.
4 Halkı arasında bir büyük olarak kendini kirletmemeli, adına leke getirmemeli.
5 ‹‹ ‹Kâhinler yas tutarken başlarını tıraş etmeyecek, sakallarının uçlarını kesmeyecek, bedenlerini yaralamayacaklar.
6 Tanrıları için kutsal olacaklar, Tanrılarının adını lekelemeyecekler. Çünkü onlar Tanrıları RABbe yakılan sunu ve yiyecek sunusu sunuyorlar. Kutsal olmaları gerekir.
7 Kâhinler fahişelerle, kirletilmiş kadınlarla, boşanmış kadınlarla evlenmeyecek. Çünkü kâhin Tanrı için kutsal olmalıdır.
8 Onu kutsal sayın. Çünkü yiyecek sunusunu Tanrınıza o sunuyor. Sizin için kutsaldır. Çünkü ben kutsalım, sizi kutsal kılan RAB benim.
9 Bir kâhinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse, hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. Yakılmalıdır.
10 ‹‹ ‹Öbür kâhinler arasından başına mesh yağı dökülen ve özel giysiler giymek üzere atanan başkâhin, saçlarını dağıtmayacak, giysilerini yırtmayacak.
11 Hiçbir ölüye yaklaşmayacak. Ölen annesi, babası bile olsa kendini kirletmeyecek.
12 Tapınak hizmetinden ayrılmayacak, Tanrısının Tapınağını kirletmeyecek. Çünkü Tanrının buyurduğu mesh yağıyla Tanrısına adanmıştır. RAB benim.
13 Başkâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır.
14 Dul, boşanmış, kirletilmiş ya da fahişe bir kadınla evlenmeyecek. Yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir.
15 Böylece halkının arasında çocuklarına leke sürmemiş olur. Onu kutsal kılan RAB benim.› ››
16 RAB Musaya şöyle dedi:
17 ‹‹Haruna de ki, ‹Soyundan gelecek kuşaklar boyunca kusurlu olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere Tanrısına yaklaşmasın.
18 Kusurlu olan, sunağa yaklaşamaz: Kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aşırı büyümüş,
19 kolu veya ayağı kırık,
20 kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım.
21 Kâhin Harunun soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse RAB için yakılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşmayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısına yiyecek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaşamaz.
22 Böyle bir adam Tanrısına sunulan kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir.
23 Ancak perdeye ve sunağa yaklaşmayacaktır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan RAB benim.› ››
24 Musa Harun’la oğullarına ve bütün İsrail halkına bunları anlattı.