Levililer 25

X. ŞABAT VE ÖZGÜRLÜK YILI (25. Bölüm)

25-27. bölümlerdeki yasa, Musa’ya Buluşma Çadırı’nın içinde değil, Sina Dağı’nda verilmişti (25:1; 26:46; 27:34).

25:1-7   Her yedinci yıl, bir Şabat olarak düşünülmeliydi. Toprak ekilmeyecek, dinlenecekti. Halk için yiyecek, kendiliğinden yetişen ürünlerle sağlanacaktı. Sahibi, tarlanın ürünlerini toplamayacak, halkın bedava yemesine izin verecekti.

25:8-17   Özgürlük yılı olarak bilinen ellinci yıl, aynı zamanda bir Şabat’tı. Geçen yedi Şabat yılını izleyen Günahların Bağışlanma Günü’nde başlardı.Yedi yılda bir kutlanan Şabat yıllarının, yedi kez geçmesi beklenirdi. Yedi kez geçecek Şabat yıllarının toplamı kırk dokuz yıldır. Köleler özgür bırakılmalı, toprak ekilmemeli ve eski sahibine geri verilmeliydi. Bir kölenin, ya da bir parça toprağın ücreti, özgürlük yılı yaklaştıkça düşerdi (15-17. ayetler). Tüm işler, bu gerçek göz önüne alınarak yapılmalıydı. “Tüm ülke halkı için özgürlük ilan edin” (10. ayet) sözleri, Amerika Birleşik Devletleri özgürlük çanının üzerine yazılmıştır. Bugün imanlılar, Özgürlük Yılı’nı Rab’bin gelişine benzetebilirler. O’nun gelişi yaklaştıkça, bizim maddesel zenginliğimizin değeri azalmaktadır. O geldiği an, paramız, malımız mülkümüz ve yatırımlarımızın gözümüzde hiçbir değeri kalmayacaktır. Doğru olan, tüm bu şeyleri bugünden O’nun hizmetine sunmaktır!

25:18-22   Şabat yılı ile ilgili olarak, halk o yıl ve ertesi yıl yeterince yiyecekleri olup olmadığını merak edebilirdi. Tanrı, onlara itaat ettikleri takdirde altıncı yılda, üç yıl yetecek ürün vereceğine söz verdi.

Her elli yılda bir, art arda iki yıl toprak ekilmeyecek ya da ürün toplanmayacaktı. Art arda iki yıl ile kastedilen, her zamanki Şabat yılını, Özgürlük yılının izlediği zamandır. Rab, kırk sekizinci yılda, dört yıl süreyle yetecek ürün verecekti.

Bazı araştırmacılar, ellinci yılın, aslında kırk dokuzuncu yıl olduğunu tahmin ederler. Bu, herhalde, çevre biliminin eski bir uygulamasıdır: Zorunlu dinlenme yoluyla toprağın verimliliğini korumak (Nadas). Günümüzde insanoğlu gezegenimizin kaynaklarını korumakla ilgilenmeye başlamıştır. Sık sık olduğu gibi, yüzlerce yıl önce söylenen Tanrı sözü, bugünün ilerisindedir.

25:23-28   Toprak satılabilirdi, ama temelli olarak satılamazdı, çünkü Sahibi Yahve idi. Tarla üç şekilde “geri alınabilirdi” (ilk Yahudi sahibine geri verilmesi): En yakın akraba toprağı geri satın alabilirdi (25. ayet); toprağı satan (ilk sahibi), durumunu düzeltir ve yeterli para bulursa, satış yaptıktan sonra geçen yılları hesaplar ve geri kalan parayı toprağını sattığı adama ödeyerek toprağını geri alabilirdi (26, 27. ayetler); aksi takdirde toprak, Özgürlük Yılı’na kadar onu satın alan adama ait olurdu (28. ayet).

25:29-34   Surlu bir kentte bulunan bir ev, satıldıktan tam bir yıl sonra geri alınabilirdi; ev bundan sora temelli olarak yeni sahibinde kalırdı. Surlarla çevrilmemiş köylerdeki evler toprağın bir parçası sayılır ve bundan dolayı Özgürlük Yılı’nda ilk sahibine geri verilirdi. Levililer, kendilerine ait kentlerde sattıkları evleri, her zaman geri alabilirlerdi. Levililer’e ayrılan otlaklar satılamazdı, çünkü bunlar Levililer’in kalıcı mülküydü.

25:35-38   Eğer bir İsrailli borçlanır ve yoksullaşırsa, ona borç veren Yahudiler kardeşlerine baskı yapmamalıydılar. Verdikleri borç paranın faizini isteyemez ya da ödünç verdikleri yiyecekten kâr alamazlardı.

25:39-46   Eğer yoksullaşan bir İsrailli, kendisini Yahudi alacaklısına bir köle olarak satarsa, bir köle gibi değil, çalışan bir işçi gibi davranılacaktı. Eğer Özgürlük Yılı, altı yıllık hizmetinin bitmesinden önceyse, Özgürlük Yılı’nda özgür bırakılacaktı. Yahudiler, diğer uluslardan kölelere sahip olabilir ve bu köleleri kuşaktan kuşağa devrederek kendi mülkleri olarak görürlerdi. Ama Yahudi halkı köle olamazdı.

25:47-54   Eğer bir Yahudi, kendisini köle olarak ülkede yaşayan diğer uluslardan birine satarsa, her zaman için geri alınma ve özgür bırakılma hakkına sahipti.

Özgürlüğünün değeri, Özgürlük Yılı’na gelmesine kaç yıl kaldığına bağlıydı. Yahudi’yi geri alan akraba, onu Özgürlük Yılı’na kadar ücretli bir işçi olarak çalıştırabilirdi. Eğer Yahudi’yi geri alan bir akrabası yoksa, o zaman Özgürlük Yılı’nda kendiliğinden özgür kalırdı.

25:55   Bu ayet, İsrailoğulları’nın ve tarlalarının (23. ayet), Rab’be ait olduğunu, yalnızca O’nun gerçek Sahip olarak kabul edilebileceğini hatırlatır. Tanrı’nın halkı ve Tanrı’nın tarlası temelli olarak satılamazdı.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Sina Dağında Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsrail halkına de ki, ‹Size vereceğim ülkeye girdiğiniz zaman, ülke RAB için Şabatı kutlamalı.
3 Altı yıl tarlanı ekeceksin, bağını budayacaksın, ürününü toplayacaksın.
4 Ama yedinci yıl toprak dinlenecek. O yıl Şabat Yılı olacak, RABbe adanacak. Tarlanı ekmemeli, bağını budamamalısın.
5 Hasadının ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. O yıl ülke için dinlenme yılı olacak.
6 Şabat Yılında ülke ne ürün verirse, sizin için, köleleriniz, cariyeleriniz, yanınızda çalışan ücretliler ve aranızda yaşayan yabancılar için yiyecek olacak.
7 Ülkede yetişen ürünler kendi hayvanlarınızı da yabanıl hayvanları da doyuracak.› ››
8 ‹‹ ‹Yedi yılda bir kutlanan Şabat yıllarının yedi kez geçmesini bekleyin. Yedi kez geçecek Şabat yıllarının toplamı kırk dokuz yıldır.
9 Sonra, yedinci ayın onuncu günü, yani günahları bağışlatma günü, bütün ülkede yüksek sesle boru çalınacak.
10 Ellinci yılı kutsal sayacak, bütün ülke halkı için özgürlük ilan edeceksiniz. O yıl sizin için özgürlük yılı olacak. Herkes kendi toprağına, ailesine dönecek.
11 Ellinci yıl sizin için özgürlük yılı olacak. O yıl ekmeyecek, ürünün ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksınız.
12 Çünkü o yıl özgürlük yılıdır. Sizin için kutsaldır. Yalnız tarlalarda kendiliğinden yetişeni yiyebilirsiniz.
13 ‹‹ ‹Özgürlük yılında herkes kendi toprağına dönecek.
14 Bir komşuna tarla satar ya da ondan tarla alırsan, birbirinize haksızlık yapmayacaksınız.
15 Eğer sen ondan alıyorsan, özgürlük yılından sonraki yılların sayısına göre ödeyeceksin, o da sana ürün yıllarının sayısına göre satacak.
16 Yılların sayısı çoksa fiyatı artıracak, azsa indireceksin. Çünkü sana yıllık ürünlerini satıyor.
17 Birbirinize haksızlık yapmayacak, Tanrınızdan korkacaksınız. Tanrınız RAB benim.
18 ‹‹ ‹Kurallarıma uyacak, ilkelerimi özenle yerine getireceksiniz. Böylece ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız.
19 Ülke de ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içinde oturacaksınız.
20 Toprağımızı ekmez, ürünümüzü toplamazsak, yedinci yıl ne yiyeceğiz? diye sorarsanız,
21 altıncı yıl size öyle bir bereket göndereceğim ki, toprak üç yıllık ürün verecek.
22 Sekizinci yıl toprağınızı ekerken, dokuzuncu yıl ürün alıncaya kadar eski ürününüzü yiyeceksiniz.
23 ‹‹ ‹Tarlanız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Sizse yabancısınız, konuğumsunuz.
24 Miras alacağınız ülkenin her yerinde tarlanın asıl sahibine tarlasını geri alma hakkı tanımalısınız.
25 Kardeşlerinizden biri yoksullaşır, toprağının bir parçasını satmak zorunda kalırsa, en yakın akrabası gelip toprağı geri alabilir.
26 Toprağını satın alacak yakın bir akrabası yoksa, sonradan durumu düzelir, yeterli para bulursa,
27 satış yaptıktan sonra geçen yılları hesaplayacak ve geri kalan parayı toprağını sattığı adama ödeyip toprağına dönecek.
28 Ancak toprağını geri alacak parayı bulamazsa, toprak özgürlük yılına kadar onu satın alan adama ait olacak. O yıl toprağı elinden çıkaracak, satan adam da toprağına kavuşacak.
29 ‹‹ ‹Surlu bir kentte evini satan adamın evi sattıktan tam bir yıl sonrasına kadar onu geri alma hakkı olacaktır.
30 Eğer bir yıl içinde evini geri almazsa, ev temelli olarak alıcıya geçecek, kuşaklar boyunca yeni sahibinin olacaktır. Özgürlük yılında ev yeni sahibinin elinden alınmayacaktır.
31 Ama surlarla çevrilmemiş köylerdeki evler tarlalar gibi işlem görecektir. İlk sahibinin evi geri alma hakkı olacak, özgürlük yılında evi satın alan onu geri verecektir.
32 ‹‹ ‹Ancak Levililer kendilerine ait kentlerde sattıkları evleri her zaman geri alma hakkına sahiptirler.
33 Eğer bir Levili bu kentlerde sattığı evi geri alamazsa, özgürlük yılında ev kendisine geri verilecektir. Çünkü Levililerin kentlerindeki evler onların İsrail halkının arasındaki mülkleridir.
34 Kentlerinin çevresindeki otlaklar ise satılamaz. Çünkü bunlar onların kalıcı mülküdür.
35 ‹‹ ‹Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse, ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak.
36 Ondan faiz ve kâr alma. Tanrından kork ki, kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin.
37 Ona faizle para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin yiyecekten kâr almayacaksın.
38 Ben Kenan ülkesini size vermek ve Tanrınız olmak için sizleri Mısırdan çıkaran Tanrınız RABbim.
39 ‹‹ ‹Aranızda yaşayan bir kardeşin yoksullaşır, kendini köle olarak sana satarsa, onu bir köle gibi çalıştırmayacaksın.
40 Yanında çalışan bir işçi ya da yabancı gibi davranacaksın ona. Özgürlük yılına dek yanında çalışacak.
41 Sonra çocuklarıyla birlikte yanından ayrılıp ailesinin yanına, atalarının toprağına dönecek.
42 Çünkü İsrailliler benim Mısırdan çıkardığım kullarımdır. Köle olarak satılamazlar.
43 Ona efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın. Tanrından korkacaksın.
44 ‹‹ ‹Köleleriniz, cariyeleriniz çevrenizdeki uluslardan olmalı. Onlardan uşak ve cariye satın alabilirsiniz.
45 Ayrıca aranızda yaşayan yabancıların çocuklarını, ister ülkenizde doğmuş olsun ister olmasın, satın alıp onlara sahip olabilirsiniz.
46 Onları miras olarak çocuklarınıza bırakabilirsiniz. Yaşamları boyunca size kölelik edecekler. Ancak bir İsrailli kardeşine efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın.
47 ‹‹ ‹Aranızda yaşayan bir yabancı ya da geçici olarak kalan biri zenginleşir, buna karşılık bir İsrailli kardeşin yoksullaşıp kendini ona ya da ailesinin bir bireyine köle olarak satarsa,
48-49 satıldıktan sonra geri alınma hakkı vardır. Kardeşlerinden biri, amcası, amcasının oğlu veya yakın akrabalarından, ailesinden biri onu geri alabilir. Ya da yeterli para bulursa, kendisi özgürlüğünü geri alabilir.
50 Efendisiyle hesap görmeli. Kendisini sattığı yıldan özgürlük yılına kadar geçen yılları sayacaklar. Özgürlüğünün bedeli, kalan yılların sayısına göre bir işçinin gündelik ücreti üzerinden hesap edilecektir.
51 Eğer geriye çok yıl kalıyorsa, buna göre özgürlüğünün bedeli olarak satın alındığı fiyatın bir bölümünü ödeyecek.
52 Eğer özgürlük yılına yalnız birkaç yıl kalmışsa, ona göre hesap ederek özgürlüğünün bedelini ödemelidir.
53 Efendisinin yanında yıllık sözleşmeyle çalışan bir işçi gibi yaşamalıdır. Senin önünde efendisinin ona sert davranmamasını sağlayacaksın.
54 ‹‹ ‹Bu yollardan özgürlüğüne kavuşamasa bile, özgürlük yılında çocuklarıyla birlikte özgür olacaktır.
55 Çünkü İsrailliler benim kullarım, Mısır’dan çıkardığım kendi kullarımdır. Tanrınız RAB benim.› ››