Levililer 8

III. KÂHİNLERİN ATANMASI (8-10. Bölümler)

A. Kâhinlerin Musa Tarafından Görevlendirilmesi (8. Bölüm)

8:1-5   Mısır’dan Çıkış 28 ve 29. bölümlerde Tanrı Musa’ya Harun’u ve oğullarını kâhinler olarak ataması için ayrıntılı buyruklar vermişti. Levililer 8-10. bölümlerde Musa’nın bu buyrukları nasıl yerine getirdiğini okuruz. Musa, kâhinleri ve halkı Buluşma Çadırı’nın kapısında bir araya topladı. Tanrı’ya topluluğun önünde hizmet edecekti.

8:6-9   Musa hem Harun’u, hem de oğullarını suyla yıkadı. Sonra Musa Harun’a başkâhinin tüm giysilerini giydirdi: Tunik, kuşak, kaftan, efod, efod şeriti, göğüslük, Urim ve Tummim, sarık ve kutsal taç. Kâhinin görünüşü etkileyici olmalıydı.

8:10-13   Sonra Musa, Tanrı’nın konutunu ve içindeki her şeyi meshetti ve kutsal kıldı.

Musa’nın Harun’un başına yağ dökmesi (serpmesi değil), Büyük Başkâhinimiz İsa tarafından üzerimize dökülen Kutsal Ruh’un güzel bir örneğidir.

Musa sonra, Harun’un oğullarına mintanları, kuşakları ve başlıkları giydirdi.

8:14-17   Harun ve oğulları ellerini günah sunusu olan boğanın başına koyduklarında, Musa boğayı kesti. En yüksek dini önderler bile, topluluğun en az önemli üyeleri kadar Tanrı’nın kefaret eden kurbanına ihtiyaç duyarlar.

8:12-21   Musa aynı şekilde, Harun ve oğulları için yakmalık sunu sunmak üzere bir koç getirdi ve buyrulan törenleri uyguladı.

8:22-29   Atanma sunusu: Harun ve oğulları için sunulan atanma sunusu, aynı zamanda atanma koçu olarak da adlandırılırdı (ya da tam olarak, “tatmin sunusu koçu”). Bu sununun alışılmış esenlik sunularından farkı, kanın kullanılma biçiminde görülür (23,24. ayetler); normalde yenilebilir olan sağ budun yakılması ve yağlı pideler de alışılmış esenlik sunularından farklıdır. Musa, kâhinlik görevini yaptığından kendine düşen pay olarak hayvanın döşünü alırdı.

Kan, Harun ve oğullarının kulak memesi, el ve ayaklarına sürülürdü; bu bize Mesih’in kanının, itaat, hizmet ve adımlarımızı etkilemesi gerektiğini hatırlatır.

8:30-36   Musa, Harun ve oğullarının üzerine sunağın üzerindeki kanın ve kurbanın meshedildiği zeytinyağının birazını serpti. Kâhinlere, esenlik sunusunun etini ekmekle birlikte yemeleri buyrulmuştu.

Yukarıdaki atanma töreni yedi gün süreyle tekrarlanırdı, bu süre içinde Buluşma Çadırı’nın giriş bölümünden dışarı ayrılmalarına izin yoktu.

Matthew Henry, bu bölümü yorumlarken eksik olan bir nokta üzerinde durmuştur:

Atanmalarıyla ilgili tüm törensel uygulamalardan sonra, Mesih’in kâhinliğinin onurlandırılması ve tanınması için ayrılan bir onaylama bölümü vardı. Bu bölüm, Harun ve oğullarının ant içmeden kâhin yapıldıklarını, ama Mesih’in bir ant ile kâhin olduğu gerçeğini vurgulardı (İbr.7:21), çünkü ne bu kâhinler, ne de kâhinlikleri sürekli değildi, ama Mesih’in kâhinliği sonsuz ve değişmezdi. 1

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2-3 ‹‹Harunla oğullarını, kâhin giysilerini, mesh yağını, günah sunusu olarak sunulacak boğayı, iki koçu ve mayasız ekmek sepetini Buluşma Çadırının giriş bölümüne getir. Bütün topluluğu da oraya çağır.››
4 Musa RABbin buyruğunu yerine getirdi. Herkes Buluşma Çadırının önünde toplandı.
5 Musa topluluğa, ‹‹Şimdi RABbin buyruğunu yerine getireceğim›› dedi.
6 Harunla oğullarını öne çıkarıp yıkadı.
7 Haruna mintanı giydirdi, beline kuşağı bağladı, üzerine kaftanı, onun üzerine de efodu giydirdi. Ustaca dokunmuş şeridiyle efodu bağladı.
8 Üzerine göğüslüğü taktı, göğüslüğün içine Urim ile Tummimi koydu.
9 Başına sarığı sardı, ön kısmına kutsal tacı, altın levhayı koydu. Musa her şeyi RABbin buyurduğu gibi yaptı.
10 Sonra mesh yağını aldı, Tanrının Konutunu ve içindeki her şeyi meshederek kutsal kıldı.
11 Yağı yedi kez sunağın üzerine serpti; sunağı, sunağın bütün aletlerini, kazanı ve ayaklıklarını kutsal kılmak için meshetti.
12 Harunu kutsal kılmak için başına yağ dökerek meshetti.
13 Harunun oğullarını öne çıkardı, onlara mintan giydirdi, bellerine kuşak bağladı, başlarına başlık koydu. Musa her şeyi RABbin buyurduğu gibi yaptı.
14 Sonra günah sunusu olarak sunulacak boğayı getirdi. Harunla oğulları ellerini boğanın başına koydular.
15 Musa boğayı kesti. Sunağı pak kılmak için kanını parmağıyla sunağın boynuzlarına çepeçevre sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü. Böylece sunağı arındırıp kutsal kıldı.
16 Musa hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde yaktı.
17 Boğanın geri kalan kısmını da -derisini, etini, gübresini- ordugahın dışında yaktı. Musa her şeyi RABbin buyurduğu gibi yaptı.
18 Sonra yakmalık sunu olarak sunulacak koçu getirdi. Harunla oğulları ellerini koçun başına koydular.
19 Musa koçu kesti, kanını sunağın her yanına döktü.
20 Koçu parçalara ayırıp parçaları, başını ve iç yağını yaktı.
21 Bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıkadı ve koçun tümünü sunağın üzerinde yaktı. Bu bir yakmalık sunu, RABbi hoşnut eden koku, yakılan sunuydu. Musa her şeyi RABbin buyurduğu gibi yaptı.
22 Sonra öteki koçu, atanma sunusu olarak sunulacak koçu getirdi. Harunla oğulları ellerini koçun başına koydular.
23 Musa koçu kesti. Kanını Harunun sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmaklarına sürdü.
24 Sonra Harunun oğullarını öne çıkardı. Onların da sağ kulak memelerine, sağ ellerinin ve ayaklarının baş parmaklarına kan sürdü. Artan kanı sunağın her yanına döktü.
25 Hayvanın yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu aldı.
26 Sonra RABbin huzurunda bulunan mayasız ekmek sepetinden bir ekmek, yağlı pide ve yufka alıp hayvanın yağlarının ve sağ budunun üzerine koydu.
27 Hepsini Harunla oğullarının eline verdi. Bunları RABbin huzurunda sallamalık sunu olarak salladı.
28 Sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sununun üzerinde yaktı. Bunlar atanma sunusu, RABbi hoşnut eden koku ve RAB için yakılan sunuydu.
29 Bundan sonra Musa döşü aldı ve sallamalık sunu olarak RABbin huzurunda salladı. Atanma sunusu olarak sunulan koçtan Musanın payına düşen buydu. Musa her şeyi RABbin buyurduğu gibi yaptı.
30 Musa mesh yağını ve sunağın üzerindeki kanı alıp Harunla oğullarının ve giysilerinin üzerine serpti. Böylece Harunu, oğullarını ve giysilerini kutsal kılmış oldu.
31 Sonra Harunla oğullarına, ‹‹Eti Buluşma Çadırının giriş bölümünde haşlayın›› dedi, ‹‹ ‹Eti Harunla oğulları yiyecek› diye buyurmuştum. Atanma sunularının bulunduğu sepetteki ekmekle birlikte onu orada yiyin.
32 Etten ve ekmekten artanı yakın.
33 Atanma günleriniz doluncaya kadar, yedi gün boyunca Buluşma Çadırının giriş bölümünden ayrılmayın. Çünkü atanmanız yedi gün sürecek.
34 Bugün yapılan her şeyi günahlarınızı bağışlatmak için RAB buyurdu.
35 Yedi gün boyunca gece gündüz Buluşma Çadırının giriş bölümünde bekleyecek, RABbin buyruğunu yerine getireceksiniz. Öyle ki, ölmeyesiniz. Bana böyle buyruk verildi.››
36 Böylece Harun’la oğulları RAB’bin Musa aracılığıyla verdiği bütün buyrukları yerine getirdiler.

1. Matthew Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, I:474