Mezmurlar 101

101. Mezmur: Krala Yakışır Kararlar

Davut’un özel ve halk önündeki yaşamı için duyduğu özlem, başardıklarının ötesindeydi. Ama evi ve krallığı için koyduğu hedefler, Rab İsa Davut’un tahtında oturmak için geldiğinde tam olarak gerçekleşecektir. Bu mezmur Davut’un egemenliğine girişini bildirir; bu mezmurda Davut, yüksek bir amacın peşinde koşar.

101:1   Mezmura Rab’bin merhamet ve adaletini överek başlar. Bu sıfatlara kendisi de sahip olmak ister. Belki ilk aklına gelen, Tanrı’nın İsrail’e olan merhameti ve düşmanlarının üzerine gönderdiği adil yargısı olduğundan bu düşünceyle başlamıştır, çünkü hemen ardından şunları ekler: “Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.”

101:2   Sonra kendi kişisel yaşamı için arzuladığı bazı özelliklere geçer. Temiz bir yolda yürümeye özen gösterir. Rab’bin öğretişlerine uygun davranmak ister; öyle ki, paylanması gerekmesin. Arzuları öylesine tutkulu ve içtendir ki, özlem duyan iç çekişleri de arzularına eklenmiştir: “Ne zaman geleceksin bana?” ifadesi çeşitli şekillerde yorumlanır:

Tanrı’nın gelip onu bu dürüst yaşam biçimi içinde bulmasını özler. Tanrının kendisiyle yaptığı antlaşmanın (2 Samuel 7) yerine gelmesini özler. Tanrı’nın yeryüzündeki krallığının en son ve kalıcı krallık olarak kurulmasını ister.

“Kararlarını uygulayabilmesi için Tanrı’nın varlığına ihtiyacı olduğunu hisseder.” 1

Evinde doğrulukla yürümeye kararlıdır. Ev yaşamında dürüstlük ve içtenlikle hareket edecektir. Sinsiliğe, hilekârlığa, ikiyüzlülüğe yer olmayacaktır!

101:3,4   Önünde alçaklığa izin vermeyeceğini söylerken, Tanrı’nın gözünde kötü olan hiçbir şeyi onaylamayacağını anlatmak istemektedir.

Döneklerin işlerinden nefret eder; bunların kendisini etkilemesine fırsat vermemeye kararlıdır. Gerçekten ve dürüstlükten sapanlar kendisiyle paydaşlık yapmayacaklardır.

Uzak durmaya kararlı olduğu başka bir kötü özellik, sapıklıktır. Bu kötülüğü kendisinde hoş görmeyecek ve güvendiği danışmanları arasında bu tür insanlar bulunmayacaktı. “Tanımak istemem kötülüğü” ifadesi hem onun kararlılığına, hem de kendi yaşamına işaret ediyor olabilir. KJV bu ifadeyi şöyle çevirir: “Kötü bir kişi tanımayacağım.” Burada “tanımak” sözcüğü kötü kişiyi kabul etmeyeceğim ya da isteklendirmeyeceğim anlamındadır.

101:5   Dostunu çekiştiren yok edilecektir. Bu ifade, RSV’de belirtildiği gibi, öldürülecektir anlamına gelmeyebilir. Ama yönetici konumunun dışında bırakılacağı ya da susturulacağı anlamını taşıyabilir (NASB sayfa kenarı notu).

Aynı şey kibirli kişiler için de geçerlidir. Kraliyet sarayında yetkili bir konumda olmayacaktır.

101:6   Krallıkta hizmet edebilmek için gerekli olan önemli nitelik, ahlâksal ve ruhsal doğruluk olacaktır. Ülkenin sadık insanları kralın yardımcıları; yaşamlarını temiz tutanlar, hizmetkârları olacaklardır.

101:7,8   Dolandırıcı, yalancı, hilekârlara gelince; kralın evinde oturamayacaklardır. Yalancılar gözünün önünde durmayacaklardır.

Kral, bütün kötülüklerin derhal ve sert bir şekilde önlendiğini görmeye kararlıdır. “Yok etme” ifadesi, onları Rab’bin kenti olan Yeruşalim’den çıkartmak ya da cezalandırmak anlamına gelebilir. “Her tür kötülük ülkeden kesilip atılmalıdır ve boş iş yapanların tümü RAB’bin kentinden çıkartılmalıdır.” 2

 

Kutsal Kitap

1 Sevgini ve adaletini ezgilerle anacağım,
Seni ilahilerle öveceğim, ya RAB.
2 Dürüst davranmaya özen göstereceğim,
Ne zaman geleceksin bana? Temiz bir yaşam süreceğim evimde,
3 Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim.
Tiksinirim döneklerin işinden,
Etkilemez beni.
4 Uzak olsun benden sapıklık,
Tanımak istemem kötülüğü.
5 Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni,
Katlanamam tepeden bakan, gururlu insana.
6 Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak,
Yanımda oturmalarını isterim;
Bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek.
7 Dolap çeviren evimde oturmayacak,
Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak.
8 Her sabah ülkedeki kötüleri yok ederek
Bütün haksızları RAB’bin kentinden söküp atacağım.

1. Clarke, Psalms, s.247.

2. Grant, “Psalms,” III:368.