Mezmurlar 111

111. Mezmur: Rab’bin Harika İşleri

111. Mezmur’da üç düşünce biçimiyle karşılaşırız:

  1. RAB’bin işleri (2-4; 6-7. ayetler).
  2. RAB’bin sözleri, antlaşmayla aynı yetkiye sahiptir (5, 9. ayetler), ahlâksal yönleri (7. ayet).
  3. Varlığının ve bütün işlerinin sonsuz karakteri (3, 5, 8-10. ayetler).

Bu mezmur, İbranice’de akrostiş bir mezmurdur. İlk sekiz ayetin her biri iki satırdan, son iki ayetin her biri üç satırdan oluşur. Yirmi iki satırın her biri, düzgün bir sıralamayla, İbrani alfabesinin ilk harfiyle başlar.

Mezmurun konusu taht üzerindeki Mesih’in harikalarıdır. İsrail halkı, kendisini Mısır’ın karanlığından ve Babil’deki tutsaklığından kendi harika ışığına çağıran Tanrı’ya övgü ezgileri söyler.

111:1   Ezgi, sadık olanlara Rab’bi övmeleri için çağrıda bulunarak başlar (İbranice, “Haleluya”). Mezmur yazarı, Rab’bi sınırsız bir biçimde ve bütün dikkatini vererek övmeye kararlıdır. O’nu hem küçük imanlı topluluklarında, hem de büyük insan topluluklarında ya da hem tek başına olduğunda, hem de herkesin önünde övecektir.

111:2,3   Rab’bin işleri burada dört şekilde tanımlanır: O’nun işleri büyüktür, ama Eski Antlaşma döneminde yaşayan bir Yahudi için Rab’bin en büyük işi, kendisini Mısır’dan kurtarmış olmasıdır. Rab’bin işleri büyüktür; bunlardan zevk alanlar bu işleri düşündüklerinde verimli olurlar. İşleri, yüceliğini ve görkemini sergiler ve doğruluğu sonsuza dek sürer.

111:4,5   İsrail’i kuzunun kanıyla kurtardığını anımsamaları için Fısıh Bayramı’nı verdi. Bu, Rab’bin lütuf ve merhametinin sonsuza kadar anılmasını sağlayacaktır. Rab’bin Sofrası’nda, Kuzu’nun Kanı sayesinde kurtulduğumuzu hatırlar, O’nun lütuf ve şefkat dolu unutulmaz iyiliğini anarız. 5’inci ayet belki de özellikle Tanrı’nın mucizevi yiyecek sağlayışını belirtmektedir. Çöldeki yolculukları sırasında İsrailliler’i beslemişti. Onların antlaşma halkı olduklarını asla unutmamıştı. O, verdiği sözlere sadık kalır!

111:6   Kenanlılar’ın topraklarını kendi halkına vermekle ve mezmur yazarının burada, “Ulusların mirası” olarak adlandırdığı vaat edilen topraklara güvenlik içinde getirmekle, halkına işlerinin gücünü bir kez daha gösterdi.

111:7-9   Tanrı’nın bütün işleri, O’nun daima sadık ve adil olduğunu gösterir. Bütün koşulları güvenilirdir. Vaatlerini sonsuza dek sürdürür, onları sadakatle ve onuruna uygun olarak gerçekleştirir. Halkını Mısır’dan çıkararak kurtarmış, daha sonra onları Babil’deki sürgünden geri getirmiştir. Görkemli egemenliğinden önce, on iki oymağı İsrail’e tekrar geri getirecektir. Bütün bunlar antlaşmasının bir parçasıdır ve mutlaka gerçekleşecektir. Adı kutsal ve müthiştir, saygıya layıktır. Adı gibi, kendisi de kutsal ve müthiştir!

111:10   O’nun kurallarını yerine getiren kişi bilgelik yoluna girmiştir, O’nun sözünü dinledikçe bizi daha çok aydınlatır. O, sonsuza dek övülmeye layıktır!

 

Kutsal Kitap

1 Övgüler sunun RABbe! Doğru insanların toplantısında,
Topluluk içinde,
Bütün yüreğimle RABbe şükredeceğim.
2 RABbin işleri büyüktür,
Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.
3 Onun yaptıkları yüce ve görkemlidir,
Doğruluğu sonsuza dek sürer.
4 RAB unutulmayacak harikalar yaptı,
O sevecen ve lütfedendir.
5 Kendisinden korkanları besler,
Antlaşmasını sonsuza dek anımsar.
6 Ulusların topraklarını kendi halkına vermekle
Gösterdi onlara işlerinin gücünü.
7 Yaptığı her işte sadık ve adildir,
Bütün koşulları güvenilirdir;
8 Sonsuza dek sürer,
Sadakat ve doğrulukla yapılır.
9 O halkının kurtuluşunu sağladı,
Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.
Adı kutsal ve müthiştir.
10 Bilgeliğin temeli RAB korkusudur,
O’nun kurallarını yerine getiren herkes
Sağduyu sahibi olur.
O’na sonsuza dek övgü sunulur!