Mezmurlar 124

124. Mezmur: Çok Önemli Olan “Eğer” Sözcükleri

124:1   “Eğer Rab bizden yana olmasaydı…”

Her şey bu eğer sözcüğüne bağlıydı. Kurtuluş ve felaket arasındaki fark, bu eğer sözcüğüyle belirlenecekti. Ama Rab oradaydı ve her şey farklı oldu.

Büyük olasılıkla Yahudiler kadar sıkıntılardan kıl payı kurtulan kişiler azdır. Bütün doğa yasalarıyla uyumlu olarak nesilleri çoktan tükenmiş olmalıydı. Bütün kuşatmaları, katliamları, planlı kıyımları, gaz odalarını, fırınları, bombaları düşündüğümüzde hayatta kalmış olmaları gerçekten bir mucizedir. Nesillerinin tükenmemesinin tek nedeni, Rab’bin onlardan yana olmasıydı.

Ne yazık ki ulus bu gerçeği kabul etmeye her zaman istekli olmamıştır. Kazandıkları zaferleri genellikle kendi akıl ve güçlerine bağlamışlardır. Ancak yine de, eğer Rab olmasaydı köklerinin kazınacağını fark eden tanrısayar Yahudiler her zaman varolmuştur.

124:2-5   Mezmur yazarı, büyük sayıdaki düşmanların üstün savaş donanımlarıyla İsrail’e saldırdığı zamanları düşünür. Yiyecek erzakları yavaş yavaş azalmış, tıbbi malzemeleri tükenmiştir. O anda ellerinde gereksinimlerini karşılayacak ne varsa, onu kullanarak çare bulmak zorunda kalmışlardır. Bütünüyle kuşatılmışlardı. Düşmanları, onları denize atmakla tehdit ediyordu. Durum korkunçtu.

124:6,7   Düşman, yırtıcı hayvanlar gibi onları diri diri yutmak üzereydi. Ya da başka bir örnek verecek olursak, büyük bir gelgit dalgasının askeri gücü içinde kaybolmak üzereydiler.

Ama sonra hiç beklemedikleri bir şey oldu. Rab düşmanları arasında savaş planlarına ilişkin çekişmeler çıkarttı. Yahudiler’e ilişkin yanlış haberler gönderdi. Bir önderin ölümüyle paniğe uğramalarını sağladı. Zaferi tam elde etmek üzerelerken, bir ateşkesi kabul etmeye ikna etti.

Öte yandan Rab, Yahudiler’i beklenmedik yiyecek stoklarına götürdü. Gizli yerlerdeki silahların ellerine geçmesini sağladı. Onlara hiç akıllarına gelmeyecek kaynaklardan dış yardım yolladı. Kısaca, koşulları öylesine güzel birleştirerek değerlendirdi ki, bu sağlayışların yalnızca Tanrı’nın eli tarafından yapılabileceği kuşku götürmezdi.

Ruhsal zekaya sahip olanlar, gizemli ve mucizevi kurtuluşları için bütün yüceliği Rab’be verirler. Ulusların etobur hayvanları, küçük İsrail’i yutmakta başarısız oldular. Tanrı’nın halkı önlerinde kurulmuş olan ulusların tuzağından kurtarıldı. Tuzak bozuldu, Yahudiler’i saran çelik halka kırıldı ve bir kez daha kurtuldular.

124:8   Alçakgönüllü ve minnettar ifadeler şöyledir:

Yeri göğü yaratan RAB’bin adı yardımcımızdır.

Ancak Tanrı mucizeleri yalnızca İsrail’in tekelinde değildir. Kilise, mezmurun, Tanrı’nın tam zamanındaki kurtarışlarını kutlayan bu sözlerine sahip çıkabilir. İmanlılar Rab’bin kendilerinden yana olduğunu bilirler; aksi takdirde, dünya, benlik ve Şeytan kendilerine zorla ve bütünüyle boyun eğdirebilirdi.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bizden yana olmasaydı,
Desin şimdi İsrail:
2 RAB bizden yana olmasaydı,
İnsanlar bize saldırdığında,
3 Diri diri yutarlardı bizi,
Öfkeleri bize karşı alevlenince.
4 Sular silip süpürürdü bizleri,
Seller geçerdi üzerimizden.
5 Kabaran sular
Aşardı başımızdan.
6 Övgüler olsun
Bizi onların ağzına yem etmeyen RABbe!
7 Bir kuş gibi
Kurtuldu canımız avcının tuzağından,
Kırıldı tuzak, kurtulduk.
8 Yeri göğü yaratan
RAB’bin adı yardımcımızdır.