Mezmurlar 136

136. Mezmur: Büyük Şükran

Mezmuru eşsiz yapan, yirmi altı ayetin her ikinci cümlesinin karşılıklı ilahi okuma şeklindeki düzenleniş biçimidir: “Çünkü sevgisi sonsuzdur.” Thomas Goodwin şöyle yazar: “Eğer bir sonsuz sözcüğü yetersizse, sadece bu mezmurda tam yirmi altı tane sonsuz sözcüğü yer almaktadır.”

Bu mezmur, Yahudiler’in Fısıh ve Yeni Yıl kutlamalarında düzenli olarak söylenen ezgiler arasında Büyük Şükran ilahisi olarak bilinirdi. Aynı zamanda günlük tapınmalarında da kullanılırdı.

İfade çok sık tekrarlanmasına rağmen usandırmaz; Rab’bin değişmeyen sevgisinin sürekli gözümüzün önünde olmasına ihtiyaç duyduğumuzu ve bu sevginin asla tükenmeyeceğini anlatır. Tanrı’nın sevgisi, sadakati ve vefası asla sona ermez.

Tapınmaya Çağrı (136:1-3)

Mezmurun giriş sözleri bizi Tanrı’ya, Tanrı olduğu ve özü iyilik olduğu için şükretmeye çağırır. O Yahve’dir – antlaşmasına sadık olan RAB. O evrendeki bütün yöneticilerin üstünde olan tanrıların Tanrı’sıdır. O rablerin Rabbi’dir. O, bütün melek ya da insan yönetimlerinin üzerinde egemen olandır. Yalnızca büyük değildir, aynı zamanda iyidir: Yaratıcı, Kurtarıcı, Rehber, Galip Olan ve halkının ihtiyaçlarını sağlayan olarak iyidir.

Yaratıcı (136:4-9)

İyiliği ve sevgisi öncelikle, yarattığı büyük harikalarında görülür. Bilgeliğiyle gökleri yaratmış, kıtaları sanki yüzen adalar gibi oluşturmuştur. Gökyüzüne dev aydınlatma kaynakları yerleştirmiştir: Güneş canlılar için günü aydınlatırken, ay ve yıldızlar insanın uykuya çekildiği geç saatlerde geceyi aydınlatan ışıklar olmuştur.

Kurtarıcı (136:10-15)

Büyük Yaratıcı, Güçlü Kurtarıcı’dır. Halkını Mısırlılar’ın baskısından kurtarmak için firavunu yenilgiye uğratmış, sonra halkını güçlü eliyle oradan çıkararak özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bunu yapmak için Kızıldeniz’i kuru bir toprak parçası gibi ikiye ayırması gerekmiştir. İsrail güvenle kuru toprak üzerinden geçerken firavunun askerleri sular tekrar eski haline döndüğünde boğulmuşlardır. Bu olay, RAB’bin halkına duyduğu değişmeyen sevgisinin asla unutulamayacak bir göstergesidir.

Rehber (136:16)

Tam kırk yıl boyunca Tanrı İsrailliler’i çorak çölde yürütmüştür. Çölde asfalt anayollar, yol işaretleri, haritalar yoktu, ama bütün ihtiyaçlarını RAB karşılamıştı. O hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir Rehber’dir.

Galip Olan (136:17-22)

Halkı için, halkının yerine savaşmıştır. Kral Sihon ve Kral Og önlerini kestiklerinde, Tanrı onları yenilgiye uğratmış ve ülkelerini İsrail’in topraklarına katmıştır.

Yardımcı, Kurtarıcı, Sağlayan (136:23-25)

Mezmur yazarı RAB’bi harika yardımcı, kurtarıcı ve sağlayan olarak tekrar över. Sayıları az, savunmasız ve baskı altındayken İsrail’i hatırlamış ve düşmanlarının pençesindeyken kurtarmıştır. Yaşayan her canlı için daima yiyecek sağlayan O’dur.

Göklerin Tanrısı (136:26)

Tanrı’yı her zaman gerektiği gibi takdir etmiyoruz. Kişisel büyüklüğünün ve tükenmez merhametinin sürekli farkında olsaydık, O’na sunduğumuz şükranlar giderek artardı.

 

Kutsal Kitap

1 Şükredin RABbe, çünkü O iyidir,
|iSevgisi sonsuzdur;
2 Şükredin tanrılar Tanrısına,
|iSevgisi sonsuzdur;
3 Şükredin rabler Rabbine,
|iSevgisi sonsuzdur;
4 Büyük harikalar yapan tek varlığa,
|iSevgisi sonsuzdur;
5 Gökleri bilgece yaratana,
|iSevgisi sonsuzdur;
6 Yeri sular üzerine yayana,
|iSevgisi sonsuzdur;
7 Büyük ışıklar yaratana,
|iSevgisi sonsuzdur;
8 Gündüze egemen olsun diye güneşi,
|iSevgisi sonsuzdur;
9 Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,
|iSevgisi sonsuzdur;
10 Mısırda ilk doğanları öldürene,
|iSevgisi sonsuzdur;
11-12 Güçlü eli, kudretli koluyla
|iSevgisi sonsuzdur;
İsraili Mısırdan çıkarana,
|iSevgisi sonsuzdur;
13 Kızıldenizi ikiye bölene,
|iSevgisi sonsuzdur;
14 İsraili ortasından geçirene,
|iSevgisi sonsuzdur;
15 Firavunla ordusunu Kızıldenize dökene,
|iSevgisi sonsuzdur;
16 Kendi halkını çölde yürütene,
|iSevgisi sonsuzdur;
17 Büyük kralları vurana,
|iSevgisi sonsuzdur;
18 Güçlü kralları öldürene,
|iSevgisi sonsuzdur;
19 Amorlu kral Sihonu,
|iSevgisi sonsuzdur;
20 Başan Kralı Ogu öldürene,
|iSevgisi sonsuzdur;
21-22 Topraklarını mülk olarak,
|iSevgisi sonsuzdur;
Kulu İsraile mülk verene,
|iSevgisi sonsuzdur;
23 Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,
|iSevgisi sonsuzdur;
24 Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,
|iSevgisi sonsuzdur;
25 Bütün canlılara yiyecek verene,
|iSevgisi sonsuzdur;
26 Şükredin Göklerin Tanrısı’na,
|iSevgisi sonsuzdur.