Mezmurlar 145

145. Mezmur: Eksik Olan “N” (Nun) harfi

Davut, “övgü mezmuru”nun her ayetini İbrani alfabesinin birbirini izleyen bir harfiyle başlayan, akrostiş tarzda kaleme almıştır. Ancak, geleneksel masoretik İbranice metinde, dilimizdeki karşılığı “n” olan “nun” harfi, 13 ve 14’üncü ayetler arasında eksiktir. Eski Grekçe, Süryanice ve Latince yorumlar aşağıdaki şu ifadeyi eklerler:

“Rab bütün sözlerinde sadık ve bütün işlerinde lütufkârdır.”

20. yüzyılda bu harf –eksik olan “nun” harfi– İbranice olan Ölü Deniz Tomarları’nda da bulunmuştu.

145:1-3   Mezmurun konusu Rab’bin büyüklüğüdür. Mezmur yazarı, Tanrısı ve Kralı’nı şimdi (her gün) ve sonsuzlukta yüceltmek, kutsamak ve övmek için kutsal bir kararlılıkla yanıp tutuşur. Sonsuz övgü ezgisinde, Tanrı’nın büyüklüğünden ve övgüye layık oluşundan söz etmektedir.

145:4   Tanrı’nın işleri ve güçlü eylemleri kuşaktan kuşağa şükranla anılacaktır. Ezgi asla son bulmayacaktır.

145:5   Mezmur yazarı, harika kurtuluş işleriyle açıklanan Tanrı yüceliğinin görkemini düşünecektir.

145:6   İnsanlar Tanrı’nın yargısının müthiş işlerinin gücünden söz edecekler ve Davut O’nun büyüklüğünü duyurmayı sürdürecektir.

145:7   İnsanlar her yerde coşkuyla Rab’bin eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacaklardır. O’nun doğruluğunun büyüklüğü sevinçli ezgilerinin konusu olacaktır.

145:8   Rab’bin büyüklüğü lütuf ve sevgisindedir. Özdenetimi güçlü, merhameti engindir.

145:9,10   Sevecenliği, hiç ayırım yapmaksızın, yarattığı herkese yöneliktir.

Bütün işleri, sessiz de olsa, O’na şükreder. Varoluşları, Tanrı’nın bilgelik ve gücünün kanıtıdır. Kutsalları onu övmek için birleşirler.

145:11-13   Krallığı yücedir. Güç ve görkem O’nundur. Halkı diğer insanlara, O’nun işlerinin büyüklüğünü ve egemenliğinin yüce görkemini anlatır. O’nun krallığı sonsuzdur, kuşaklar boyunca sürer.

145:14   Rab, yaşamın ağırlıkları altında ezilenlere destek olur. Baskı ve sorunlar altında iki büklüm olanları doğrultur.

145:15,16   Sağlayışında da yücedir. Bütün yaratıklar O’na bağımlıdırlar ve umutları O’ndadır. Yiyeceklerini zamanında sağlar. Yalnızca elini açarak evrendeki sayısız yaratıklarını besler. O ne yüce bir Tanrı’dır.

145:17   Davranışlarında adil, işlerinde sevecendir. Yanlış ya da merhametsizce davranmaz. Bu erdemler yalnızca Tanrı’da birleşir.

145:18   Lütfu ve her zaman yardıma hazır oluşuyla yücedir. O’nu içtenlikle arayan herkese her zaman yakındır.

145:19   Kurtarışında yücedir. O’na pişmanlık ve imanla yaklaşan hiç kimseyi geri çevirmez.

145:20   Kendisini seven herkesi korur. Onları, kaygılarını Kendisine yüklemeye çağırır.

Son olarak, gazabında yücedir. Bütün kötüler sonunda yok edileceklerdir.

145:21   Davut, kararını vermişti; bu yüce Tanrı’yı sonsuza kadar övecek ve herkese aynı şeyi yapmalarını öğütleyecekti.

Davut’un Rab’bi övme konusundaki bu kararlılığı, beni, eksik olan “nun” harfi hakkında şunu söylemeye yönlendiriyor: Evrenin tamamı Rab’bi överken, siz O’nu övmekte eksik kalanlardan olmayın!

 

Kutsal Kitap

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,
Adını sonsuza dek öveceğim.
2 Seni her gün övecek,
Adını sonsuza dek yücelteceğim.
3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,
Akıl ermez büyüklüğüne.
4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,
Güçlü işlerin duyurulacak.
5 Düşüneceğim harika işlerini,
İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.
6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,
Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.
7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,
Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.
8 RAB lütufkâr ve sevecendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
9 RAB herkese iyi davranır,
Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.
10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,
Sadık kulların sana övgüler sunar.
11 Krallığının yüceliğini anlatır,
Kudretini konuşur;
12 Herkes senin gücünü,
Krallığının yüce görkemini bilsin diye.
13 Senin krallığın ebedi krallıktır,
Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer. RAB verdiği bütün sözleri tutar,
Her davranışı sadıktır.
14 RAB her düşene destek olur,
İki büklüm olanları doğrultur.
15 Herkesin umudu sende,
Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.
16 Elini açar,
Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.
17 RAB bütün davranışlarında adil,
Yaptığı bütün işlerde sevecendir.
18 RAB kendisine yakaran,
İçtenlikle yakaran herkese yakındır.
19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,
Feryatlarını işitir, onları kurtarır.
20 RAB korur kendisini seven herkesi,
Yok eder kötülerin hepsini.
21 RAB’be övgüler sunsun ağzım!
Bütün canlılar O’nun kutsal adına,
Sonsuza dek övgüler dizsin.