Mezmurlar 150

150. Mezmur: RAB’be Övgüler Sunun!

Büyük finale ulaşmış bulunuyoruz. Yaratılışın, gerçek yazgısının Tanrı’ya tapınmak olduğunu fark etmekten daha anlamlı bir sonuca ulaşması mümkün müdür? Mezmur övgü konusundaki dört anahtar soruyu yanıtlar: Nerede, ne, nasıl ve kim?

Yaratılışın amacı Tanrı’nın yüceliğiydi. İnsanoğlu bu nedenle varoluşunun gerçek nedenine Rab’bi övmekle kavuşur. Shorter İlmihali’nde kısaca ve en açık şekilde belirtildiği gibi, “İnsanın ulaşacağı en yüce konum, Tanrı’yı yüceltmek ve O’ndan sonsuza kadar zevk almaktır.”

150:1   Ama nerede? O’nu kutsal yerinde ve gücünü gösteren göklerde övmeliyiz; başka bir deyişle O’na yeryüzünde ve gökyüzünde, yani her yerde övgüler sunmalıyız. O’na tapınamayacağımız hiçbir yer yoktur.

150:2   Ne amaçla? Güçlü işleri için ve eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde övülmelidir. Bizim için yaptıklarından dolayı ve Tanrı olduğu için O’nu övmeliyiz. Ama yalnızca olağanüstü yüceliği için değil, aynı zamanda eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde de övmeliyiz. Yaratıcımız ve Kurtarıcımız’ın üstünlüklerini anlatırken coşku duymamak bir günahtır.

150:3-5   Nasıl? Her tür müzik aletinin bulunduğu bir orkestrayla. Savaşa özgü buyruklar veren boru. Kulağı okşayan pastoral tonlarıyla çenk. Yumuşak ve tatlı nağmeleriyle lir. Dansa eşlik eden şen ve neşeli sesler çıkaran tef. Viyolonsel, kontrbas, keman, mandolin ve gitar gibi her tür yaylı sazlar, Yüce Kral’ı onurlandırmak için müzik dünyasındaki her nota ve çalgı telini esir ederler. Flüt, obua, klarnet gibi nefesli çalgıların hepsi bu filarmonik fantezideki yerlerini almışlardır. Vurmalı çalgılar özellikle gürültüyle kırılan ve yüksek sesler çıkartarak çarpıştığında kulakları tırmalayan büyük zil, şükran ve sevinç ilahisini amin sesleri arasında sona erdirir.

150:6   Bu, bizi son soruya ulaştırır: Kim? Yanıt elbetteki, “Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun”dur. Yeryüzünün bütün seslerinin buluştuğu koroya, hep birlikte yüksek sesle Tanrı’yı övmesi için başlama işareti verilmiştir. Haleluya! RAB’be övgüler sunun!

 

Kutsal Kitap

1 RABbe övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrıya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun Ona!
2 Övgüler sunun Ona güçlü işleri için!
Övgüler sunun Ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
3 Boru çalarak Ona övgüler sunun!
Çenkle ve lirle Ona övgüler sunun!
4 Tef ve dansla Ona övgüler sunun!
Saz ve neyle Ona övgüler sunun!
5 Zillerle Ona övgüler sunun!
Çınlayan zillerle Ona övgüler sunun!
6 Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun! RAB’be övgüler sunun!