Mezmurlar 21

21. Mezmur: Zafer İçin Teşekkür Sunmak

Bu ve bundan önceki mezmur arasında yakın bir bağ vardır. Bundan önceki mezmurda halkın, kral savaşa gitmeden önce onun zafer kazanması için dua ettiğini görmüştük. Bu mezmurda duanın yanıtlandığını görüyoruz. Önce Tanrının heyecan verici bir şekilde sağladığı başarı gözden geçirilir (1-7. ayetler). Sonra kralın bütün düşmanlarının boyun eğmesi güvenle beklenir (8-12. ayetler). Sonunda da Rab’bin yüceliği ve kudreti yüceltilir (13. ayet).

Zaferin Tatlı Lezzeti (21:1-7)

21:1-4   Kral, Rab’bin gösterdiği güce ve sağladığı zafere sevinir. Rab’bin tam zamanında müdahale ettiğini hatırlayarak yüreği sevinçle dolar. Tanrı, kralın elde etmek istediği başarıyı ve şiddetle arzuladığı zaferi kendisine vermiştir. Rab, zafer ve refahın bereketlerini ona sunmak için harekete geçmiştir. En yücelerde olan, başına çürümez, saf altından bir taç koymuştur. Kralın korunma ricasına karşılık olarak, Tanrı ona uzun ve sonsuz bir yaşam vermiştir. Bu son ifade büyük olasılıkla uzun ömür anlamına gelir. Ama aslında Mesih’in, dirilişinden sonraki sonsuz yaşamını ifade eder.

21:5-7   Bu bölüm Rab İsa Mesih’e işaret ettiğinde daha da güzelleşir. Tanrı’nın O’nu kurtararak yardım etmesi, O’na büyük onur vermiştir. Tanrı O’nu ölümden dirilterek ve sağına oturtarak, yücelik ve onur tacı giydirmiştir (İbr.2:9). Rab O’nu sonsuza kadar bereketlemiş ve bütün dünya için bir bereket kaynağı yapmıştır! En kutsal yere oturtulan Mesih, Babası’nın huzurunda sevinçle doludur. O’nu bu onurlu yere getiren, Rabbi’ne duyduğu güvendir.

Kralın Düşmanlarının Yok Oluşu (21:8-12)

21:8-10   Bu ayetlerde halk krala seslenir (bundan önceki bölümde Rab’be seslenmişlerdi). Eğer kralla Mesih’i özdeşleştirirsek, bu bölüm Mesih’in düşmanlarının O’nun ikinci gelişinde nasıl yok olacaklarını tanımlar.

Sağ eli bütün düşmanlarını gizlendikleri yerden bulup çıkartacaktır. O’ndan nefret edenlerin hiçbiri kaçamayacaktır. Ateşle yok edileceklerdir. “Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman… Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde’ye uymayanları cezalandıracak” (2Se.1:7, 8). Aynı zamanda çocuklarını yeryüzünden, soylarını insanlar arasından yok edecektir.

21:11,12   Mesih’in evrensel yönetimi ele geçirmesine engel olmak için düzenlenen bu entrika (Mezmur 2:3’te de tanımlanır) başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Başkaldıranlar, Tanrı’nın gönderdiği ateşle dehşet içinde kaçacaklardır!

Rab’bi övün (21:13)

Şiirin son kıtasında Rab, gücünü açıklama şeklinden dolayı yüceltilir. Övgü ilahileriyle coşulur, çünkü Tanrı, halkını kurtarmak ve bütün düşmanlarını yerle bir etmek için gücünü göstermektedir. Bu, küçük bir sürü olan İsrail’in, Mesih’in yüceltilmesi ve sonunda herkesin Rab’bi olarak tanınması için söylediği dua içerikli bir ezgidir.

 

Kutsal Kitap

1 Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.
Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!
2 Gönlünün istediğini verdin,
Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. |iSela
3 Onu güzel armağanlarla karşıladın,
Başına saf altından taç koydun.
4 Senden yaşam istedi, verdin ona:
Uzun, sonsuz bir ömür.
5 Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,
Onu görkem ve büyüklükle donattın.
6 Üzerine sürekli bereket yağdırdın,
Varlığınla onu sevince boğdun.
7 Çünkü kral RABbe güvenir,
Yüceler Yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz.
8 Elin bütün düşmanlarına erişecek,
Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.
9 Öfkelendiğin an, ya RAB,
Kızgın fırına döndüreceksin onları;
Gazapla yutacak,
Ateşle tüketeceksin.
10 Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,
Soylarını insanlar arasından.
11 Düzenler kursalar sana,
Aldatmaya çalışsalar,
Yine de başarılı olamazlar.
12 Çünkü sırtlarını döndüreceksin,
Yayını yüzlerine doğru gerince.
13 Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!
Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.