Mezmurlar 53

53. Mezmur: Ateizmin Akılsızlığı

14. Mezmur’la bu mezmur arasındaki temel farklılık, özgün metindeki Tanrı’nın adının Yahve’den (Yehova) Elohim’e değişmesidir. 1 14. Mezmur’da akılsız, antlaşmasına sadık Tanrı’nın (Yahve, RAB) varlığını inkâr eder. Oysa Tanrı, halkının refahıyla yakından ilgilidir. Buradaki akılsız, Her Şeye Gücü Yeten egemen bir Tanrı’nın (Elohim) varlığını inkâr etmektedir. Oysa Elohim evreni yaratan, destekleyen ve yönetendir.

Tanrı her iki anlamda inkâr edilebilir: Bazıları yaratıcının insan soyuyla ilgilenmediğini düşünürken, bazıları ise bir Tanrı’nın varlığı olasılığını bile tamamen reddederler (Daily Notes of the Scripture Union).

53:1   Akılsız olarak tanımlanan kişinin, bir ahmak ya da aptal olması gerekmez. Çağdaş eğitimin sağladığı yararlarla zihinsel yönden akıllı olabilir, ama Tanrı’nın kişiliğine, gücüne ve takdirine gelince, bu konuyla yüzleşmekten kaçınır. Bilgisiz kalmak kendi isteğidir. İbranice akılsız sözcüğü, gerçeği kabullenmeyi reddeden kötü niyetli kişi anlamına gelir.

Ateizm, ahlâk bozukluğu ile yakından ilgilidir. Bazen ahlâk bozukluğunun nedeni, bazen de etkisi olur. Bu nedenle “Elohim yoktur” diyenlerin tiksindirici kötülükler yapmaları şaşırtıcı değildir. İyilik eden bir kişi bile yoktur.

53:2   Şimdi konu ateistlerden genel olarak insanlığa kayar gibidir. Pavlus bu ayetlerden Romalılar 3’üncü bölümde ufak alıntılar yapmış ve bütün insanlığın tamamıyla ahlâk çöküntüsü içinde olduğunu açıklamıştır. Elbette bu iddiası gerçektir. Tanrı gökyüzünden insan soyuna baktığında, kendisinden korkan bilge hiç kimse bulamaz. Kutsal Ruh harekete geçmedikçe hiç kimse Tanrı’yı aramaz.

53:3   Hepsi diri Tanrı’dan saptılar. Bütünü yozlaştı. Hiç kimse Tanrı’nın takdirini kazanabilecek bir iyilik yapmıyor.

53:4,5   Burada tekrar belirli bir günahkârlar sınıfına değiniliyor gibidir. Bu sınıf, Tanrı halkına zulmeden, inançlarından dönmüş kişilerdir. Nasıl bu kadar dar görüşlü olabilirler? Zalimdirler ve dua etmezler. Sadık bakiyeyi ekmek yer gibi yemekten başka bir şey düşünmezler. Dua ederek Tanrı’yla konuşma ihtiyacını asla hissetmezler. Bir gün eşi görülmemiş bir dehşete düşecekleri gerçeği konusunda bütünüyle duyarsız gibidirler. Tanrı sadık izleyicilerine karşı savaşanların kemiklerini dağıtacaktır.

53:6   Son ayette Davut, Mesih’in gelmesi için dua eder. O, Siyon’dan gelecek olan Kurtarıcı’dır (Rom.11:26) ve inanan bütün İsrail’i kurtaracaktır. İsrail o gün yenilenecek Yakup sevinecek ve İsrail mutlu olacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Akılsız içinden, ‹‹Tanrı yok!›› der.
İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,
İyilik eden yok. sazlar››.
2 Tanrı göklerden bakar oldu insanlara,
Akıllı, Tanrıya yönelen biri var mı diye.
3 Hepsi saptı,
Tümü yozlaştı,
İyilik eden yok,
Bir kişi bile!
4 Suç işleyenler görmüyor mu?
Halkımı ekmek yer gibi yiyor,
Tanrıya yakarmıyorlar.
5 Ama korkulmayacak yerde korkacaklar,
Çünkü Tanrı seni kuşatanların kemiklerini dağıtacak,
Onları reddettiği için hepsini utandıracak.
6 Keşke İsrail’in kurtuluşu Siyon’dan gelse!
Tanrı halkını eski gönencine kavuşturunca,
Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak.

1. 14. Mezmur’da Yahve ismi dört, Elohim ismi ise üç kez kullanıl­mıştır. Elohim ismi burada yedi kez geçer.