Mezmurlar 72

72. Mezmur: Mesih’in Görkemli Egemenliği

Bu mezmur, dünyasal bir krallık için edilen duayla başlar. Kastedilen, büyük olasılıkla Süleyman’ın krallığıdır. Ama çok geçmeden yazarın, Süleyman’ın ötesindeki Rab İsa Mesih’in egemenliğinin görkemine baktığını fark ederiz. Bu, bezgin ve savaş içindeki dünya için harika bir zaman olacaktır. İnsanlığın özlemle beklediği altın dönem o zaman gelecektir. Yaratılışın iniltileri kesilecek, esenlik ve refah çiçek açacaktır.

72:1   Birinci ayette, kralın çevresinde toplanmış olan kutsalların yükselttiği duayı işitiriz. Knox bu ayeti şöyle çevirir: “Krala yargıdaki hünerini, tahtının mirasçısını bağışla; tıpkı senin gibi adil olsun.”

72. Mezmur’un geri kalan bölümündeki her “yapsın”, “etsin”, ifadesi, Kurtarıcı görkemli egemenliğini kurmak için geri döndüğünde gerçekleşecektir.

72:2   Halkı doğrulukla, yoksulları adaletle yargılayacaktır. Ahlâksızlık, rüşvet ve baskı sona erecektir. Davalara adaletli bir şekilde bakılacak ve yoksullar zarar görmeyecektir.

72:3   Dağlar bir esenlik ürünü ve insanlar için refah kaynağı olacaktır; adalet küçük tepeleri örtecektir. Dağlar, Kutsal Yazılar’da genellikle yönetimdeki yetkilileri simgeler. Bu nedenle buradaki düşünce, Mesih’in egemenliğinde, ülkenin her yanında adaletin sağlanacağını gösterir. En yüksek mahkemelerden, yerel sulh hakimlerinin gördükleri davalara kadar…

72:4   Yüzyıllar boyunca yoksullar ve mazlumlar ezilmiş, paraları yeterince ödenmemiş, zulüm görmüş, hatta öldürülmüşlerdir. Bin yıllık dönemde, Kral’ın kendisi onların avukatı olacaktır. Onları sonsuza kadar özgür kılacak ve onlara haksız davrananları cezalandıracaktır.

72:5,6   Egemenliği altındakiler O’na saygı duyacak, güneş ve ay durdukça, kuşaklar boyunca O’ndan korkacaklardır. O’nun varlığı, yararlı ve yenileyici olacaktır. Tıpkı yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur ve kurak toprakları sulayan bereketli sular gibi…

72:7   O, gerçek Melkisedek olacaktır. Adalet ve Esenlik Kralı’nın egemenliğinde, adalet hüküm sürecek ve esenlik olacaktır. Ay ışıdığı sürece huzur var olacaktır. Doğruluğun esenlikten önce geldiğine dikkat edin: “Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır” (Yşa.32:17). Çarmıhta gerçekleştirdiği adil işi aracılığıyla, esenliği bize miras olarak bırakmıştır. Bir gün, adil yönetimi sayesinde savaşlar nedeniyle mahvolmuş dünyaya barış getirecektir.

72:8   İngilizler’in öğündüğü bir ifade vardır: “Güneş Britanya İmparatorluğu üzerinde asla batmaz.” Britanya kolonileri dünyanın diğer ulusları arasına dağılmıştır. Ama Mesih’in krallığı evrensel olacaktır. Dört bir yana saçılmış koloniler gibi olmayacaktır. O’nun egemenliğine bütün uluslar dahil olacaktır. Krallığının sınırları bir denizden diğerine, Fırat Nehri’nden yeryüzünün dört bucağına uzanacaktır.

72:9   Çölün yönetilemez göçebeleri, sonunda O’nun önünde diz çökecekler, düşmanları yenileceklerdir. Toz yalamanın anlamı, utandırılarak boyun eğmektir.

72:10,11   Ulusların kralları, Yeruşalim’e övgüyle ve krallar Kralı’na armağanlarla geleceklerdir. İspanya kralı, çeşitli ada ülkelerinin devlet yöneticileri ve Arabistan’ın güneyindeki ülkelerin yöneticileri de aralarındadır. Havaalanı, ileri gelen kişilerle dolmuştur, çünkü herkes O’nun yönetimini kabul etmekte ve bütün uluslar hiç istisnasız O’na hizmet etmektedirler.

Meyer, “Önde gelen zenginler, fikir adamları, müzisyenler ve sanatçılar O’nu bugüne kadar kabul ettiler ve bundan sonra da kabul edecekler” demiştir.

72:12-14   Bu ayetlerde kralın yardım isteyen yoksula karşı duyduğu olağanüstü şefkati görürüz. Yoksul, ayak altında çiğnenmiş ve haksızlığa maruz kalmış olanların, güçlü bir Kurtarıcıları vardır. Yoksulluk yok olacak ve toplumsal adaletsizlik geçmişte kalacaktır. Güçsüzler ve düşkünler, O’nu istedikleri zaman görecekler, O’nun haksızlık yapmadığını ve derhal müdahale ettiğini anlayacaklardır. Onları adaletsizlikten ve zorbalıktan kurtaracaktır. Dünyaya, halkının yaşamının kendisi için ne kadar değerli olduğunu gösterecektir.

72:15   Kendisine sadık halkının ağzından, “Yaşasın kral!” ifadesi yankılanacaktır. O’na duydukları minnettarlıkla, Saba altını getireceklerdir. Dünyanın her yerinden O’nun için sürekli dualar yükselecek ve halk O’nu gün boyu övecektir.

72:16   Ülke çok verimli olacaktır. Ambarlar ürünlerle tıka basa dolacaktır. Daha önce sürülüp ekilmemiş yerler; örneğin dağ tepeleri bile, olgunlaşmış tahıl tarlalarına dönüşecek, Lübnan ormanlarının dalgalanması gibi, esintiyle dalgalanacaklardır.

Şehirler insanlarla dolacak, tarlalar çimenlerle kaplanacaktır. Destansal boyutlarda bir nüfus patlaması yaşanacak, ancak yine de yiyecek kıtlığı olmayacaktır.

72:17   Adı sonsuza dek yaşayacak, sevilecek ve sayılacaktır. Güneş durdukça adının ünü sürecektir. Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaatle uyumlu olarak bütün insanlar O’nda kutsanacak ve bütün uluslar O’nu mutlu sayacaktır.

72:18,19   Mezmur bir hamt ilahisiyle kapanır. Rab İsa’nın görkemli egemenliği, Tanrı’nın başarısıdır. Başka hiç kimsenin yapamayacağı bu harika koşulları sağlayan O’dur. O’nun görkemli adına sonsuza dek övgüler sunulacak ve bütün yeryüzü O’nun yüceliğiyle dolacaktır.

72:20   Yesse’nin oğlu Davut’un duaları sona erer. Bunun anlamı, ikinci kitaptaki son mezmur olan 72. Mezmur’daki dualarının sona erdiğidir. Ancak Rab İsa Mesih’in önceden bildirilen egemenliğinin, Davut’un dualarının tam olarak gerçekleştiğini temsil etmesi daha makul bir açıklamadır. Önceki ayetlerde tanımlanan krallık, Davut’un son sözlerinin konusuydu (2Sa.23:1-4) ve dualarının yönlendiği olaydı. Mesih tahtına oturup egemenliği alınca, Davut’un özlemlerinin hepsi yerine gelecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Ey Tanrı, adaletini krala,
Doğruluğunu kral oğluna armağan et.
2 Senin halkını doğrulukla,
Mazlum kullarını adilce yargılasın!
3 Dağlar, tepeler,
Halka adilce gönenç getirsin!
4 Mazlumlara hakkını versin,
Yoksulların çocuklarını kurtarsın,
Zalimleriyse ezsin!
5 Güneş ve ay durdukça,
Kral kuşaklar boyunca yaşasın; metin ‹‹Kuşaklar boyunca senden korksunlar.››
6 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi,
Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!
7 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,
Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!
8 Egemenlik sürsün denizden denize,
Fırattan yeryüzünün ucuna dek!
9 Çöl kabileleri diz çöksün önünde,
Düşmanları toz yalasın.
10 Tarşişin ve kıyı ülkelerinin kralları
Ona haraç getirsin,
Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun!
11 Bütün krallar önünde yere kapansın,
Bütün uluslar ona kulluk etsin!
12 Çünkü yardım isteyen yoksulu,
Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.
13 Yoksula, düşküne acır,
Düşkünlerin canını kurtarır.
14 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları,
Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.
15 Yaşasın kral!
Ona Saba altını versinler;
Durmadan dua etsinler onun için,
Gün boyu onu övsünler!
16 Ülkede bol buğday olsun,
Dağ başlarında dalgalansın!
Başakları Lübnan gibi verimli olsun,
Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!
17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın,
Güneş durdukça adı var olsun,
Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,
Bütün uluslar ‹‹Ne mutlu ona›› desin!
18 RAB Tanrıya, İsrailin Tanrısına övgüler olsun,
Harikalar yaratan yalnız Odur.
19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,
Bütün yeryüzü Onun yüceliğiyle dolsun!
Amin! Amin!
20 İşay oğlu Davut’un duaları burada bitiyor.