Mezmurlar 9

9. Mezmur: Ödül ya da Ceza

Eğer Keldanice yazıt doğruysa, Davut burada Golyat’a karşı kazandığı zaferi kutlar. Ama bu zaferin çok ötesine, Tanrı’nın düşmanlarına karşı kazanacağı son zafere bakmaktadır. Mezmur, İbrani alfabesinin ilk yarısını temel alan bir akrostiş’tir. 1

9:1,2   İsrail’in sevgili ezgicisi, Tanrı’nın harika işleri nedeniyle coşku doludur. Burada, Tanrı’nın yaratılış ve kurtuluşa ilişkin işlerinden çok, düşmanlarını ezen, görülmeye değer kahramanlıklarını düşünür. Davut Tanrı’yı yüceltir – kendisiyle, silahlarıyla ya da ustalığıyla övünmez. Varlığının her zerresiyle Rab’bin adını yüceltir. Onun Rab’be olan sevgisi ve adanmışlığı, Rab’be karşılık verme konusunda ne kadar ağır davrandığımızı görmemizi sağlar.

9:3,4   Bu ayette anlatılanlar her ne kadar Rabbimiz İsa Mesih’in ikinci gelişine kadar gerçekleşmeyecek olsa da, bu destansı savaşı anlatması açısından dikkat çekicidir. O’nun tek bir bakışı, düşmanlarının kaçmalarını sağlayacaktır. Bozguna uğrayacaklar ve geri çekilirken sendeleyip öleceklerdir. Doğrular, Kral görkemli tahtına oturduğu gün haklı çıkarılacaklardır. Yeryüzü sonunda adil yargının tadına varacaktır.

9:5,6   Tanrı, düşmanlarını azarlayacak ve sonsuza dek adlarını silecektir. Bugün var olan o muhteşem şehirler yok olacaklardır. Washington, Moskova ya da Ottawa gibi şehir isimleri sonsuza dek unutulacaklardır.

9:7,8   Rab her zamanki adil ve güvenilir Tanrı olarak sonsuza dek varolacaktır. Bütün görkemiyle dünyayı adaletle yönetecektir. O’nun adaletinden herkes payını alacaktır. Pavlus Atinalılar’a sekizinci ayetin ilk kısmında gelecekteki bu yargıda etkin olacak kişinin dirilmiş Rab İsa Mesih olduğunu bildirir:

Tanrı, geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi’yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir (Elç.17:30, 31).

9:9,10   Yeryüzünde baskı görmüş topluluklar, O’nu sığınakları ve kaleleri olarak kabul edeceklerdir. O’nu tanıyan herkes, halkının güvenini sarsmadığını fark edecek ve O’na güvenecektir.

9:11,12   İsrail Rab’bi ilahilerle övmekle kalmayacak, müjdeci olarak da hizmet edecektir. Rab’bin harika kurtarışlarını uluslara duyuracak, O’nun halkının acılarına kayıtsız kalmadığını ve dualarını işittiğini göstereceklerdir.

9:13,14   Ancak bin yıllık dönemin koşulları henüz oluşmamıştır.  13 ve 14’üncü ayetler, çeşitli sıkıntıların çekildiği günümüz dünyasına gönderme yaparlar. Davut’un hâlâ kendisini düşmandan koruması için Tanrı’nın merhametine ihtiyacı vardır. Öyle ki, Siyon Kenti’nin kapılarında yeniden övgü ilahileri yankılanabilsin.

9:15   Bu ayet, Yahudi karşıtlarının onlar için kazmış oldukları çukura kendilerinin düşeceği ve Tanrı halkı için kurdukları ağa kendilerinin takılacakları günlere gönderme yapar. Tarih tekrardan ibarettir – Haman, Mordekay için hazırlattığı darağacına sonunda kendisi asılmıştı.

9:16   Rab bir kez daha kötülerin ektiklerini biçmelerini sağlayacaktı. Tanrı’yla dalga geçilmez. Ayette yer alan ‘Sela’nın anlamı bilinmemektedir. Daha güçlü bir şekilde çalma ya da söyleme anlamına gelebilir (3. Mezmur’a ilişkin notlara bakınız).

9:17   Davut, kötülerin ölüler diyarına gönderileceğini söyledi. Bu sözcük ruhun bedenden ayrılmış durumunu ya da mezarı değil, cehennemi ifade etmek için kullanılmıştır. Bu, Tanrı’yı unutan bütün ulusların yazgısıdır.

9:18   Aynı şekilde, yoksulların büsbütün unutulmayacakları da gerçektir. Knox’un çevirdiği gibi, “Sıkıntı çekenlerin sabrı boşa gitmeyecektir.” Bekledikleri her şey, bin yıllık dönemin başladığı gün gerçekleşecektir.

9:19,20   Davut’un, doğruluğun egemenlik süreceği konusundaki düşünceleri, kendisinde o günün gelişini özlemle bekleme arzusu uyandırır. Dua, Rabbin insanın planlarına engel olacağını ve ulusları yargılayacağını gösterir. Uluslar, Her Şeye Gücü Yeten Yargıç’ın huzurunda durduklarında, önemsiz ve ölümlü insanlar olduklarını fark edeceklerdir.

 

Kutsal Kitap

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,
Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım. yazılır.
2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,
Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!
3 Düşmanlarım geri çekilirken,
Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.
4 Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,
Adil yargıç olarak tahta oturdun.
5 Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,
Sonsuza dek adlarını sildin.
6 Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,
Kökünden söktün kentlerini,
Anıları bile silinip gitti.
7 Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,
Yargı için kurmuştur tahtını;
8 O yönetir doğrulukla dünyayı,
O yargılar adaletle halkları.
9 RAB ezilenler için bir sığınak,
Sıkıntılı günlerde bir kaledir.
10 Seni tanıyanlar sana güvenir,
Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.
11 Siyonda oturan RABbi ilahilerle övün!
Yaptıklarını halklar arasında duyurun!
12 Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,
Ezilenlerin feryadını unutmaz.
13 Acı bana, ya RAB!
Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,
Benden nefret edenler yüzünden çektiğim sıkıntıya bak!
14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,
Siyon Kentinin kapılarında
Sağladığın kurtuluşla sevineyim.
15 Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü,
Ayakları gizledikleri ağa takıldı.
16 Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,
Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü. |iHigayon |isela terimi.
17 Kötüler ölüler diyarına gidecek,
Tanrıyı unutan bütün uluslar…
18 Ama yoksul büsbütün unutulmayacak,
Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.
19 Kalk, ya RAB! İnsan galip çıkmasın,
Huzurunda yargılansın uluslar!
20 Onlara dehşet saç, ya RAB!
Sadece insan olduklarını bilsin uluslar. |iSela

1. 10. Mezmur, İbrani alfabesinin ikinci yarısı üzerine kurulmuştur, bu nedenle bazıları 9 ve 10. Mezmurlar’ın aslında tek olduklarına inanırlar.