Mezmurlar 94

94. Mezmur: Öç Tanrısı

W. Pink, “Tanrı’nın nitelikleri” adlı harika eserinde şunları yazmıştır:

Tanrı’nın gazabını, özür dilemeleri gereken bir konu olarak düşünen ya da en azından böyle bir şeyin hiç var olmamış olmasını arzulayan pek çok Hıristiyan bulunması üzücüdür… Bazıları ise, Tanrı’nın gazabının, iyiliğiyle çatıştığı kuruntusuna kapılıp, bu konuyu düşüncelerinden uzaklaştırmaya çalışırlar… Ama Tanrı, öç ve öfkesinin kendisine ait olmasının bilinmesinden utanmamaktadır… Tanrı’nın gazabı; yetkinliği, sadakati, gücü ya da merhameti gibi, aynı şekilde mevcuttur… Tanrı’nın doğası, cehennemi, cennet kadar gerekli bir gerçek kılar. 1

94:1-3   94. Mezmur’da, İsrail’in sadık bakiyesinin son günlerde Tanrı’ya, kötüye duyduğu nefreti açıklaması için yalvardığını işitiriz. Bütün yeryüzünün Adil Yargıcı için, artık halkına kötülük eden yöneticilerin suçlarının öcünü alma zamanı gelmiştir. “Ne zamana dek?” feryadı dinmek üzeredir. Kötülerin övünmesi çok yakında sona erdirilecektir.

94:4-7   Kibirli zalimlerin yargısı ayrıntılarıyla yazılmıştır. “Küstahlıklarına kulak ver! Kibirlerini gör! Bu kötü adamlar nasıl da övünüyorlar!” (LB). Tanrı’nın halkını ayakları altında ezerler; O’nun sadık mirası olan halkına verdikleri rahatsızlık bağışlanmayacaktır. Savunmasız dulu, garibi, çaresiz öksüzleri boğazlarlar. Yakup’un Tanrısı’nın görmediğini ya da olup bitenlere aldırmadığını düşünürler.

94:8-11   Tanrı’nın farkında olmadığını düşünmekle ne kadar da budalalık ederler! İnsan bedenindeki kulağı yaratma ustalığına sahip olan, aynı zamanda kötülerin de söylediklerini işitecek güce sahip değil midir? Gözün Yaratıcısı, olup bitenleri nasıl görmez? Tarihin de gözler önüne serdiği gibi, ulusları cezalandırma gücüne sahip Olan, sevgili halkına zulmeden kişilere ders verecek güce sahip değil midir? İnsanlığı eğiten, bilmez mi? Rab’bin her şeyi bildiği gerçektir; bu yasadışı insanların neler düşündüğünü bilir ve onların düşüncelerinin boş bir soluktan ibaret olduğunun da farkındadır.

94:12-15   İman, sıkıntı içindeki mezmur yazarının, Tanrı’nın ona verdiği sıkıntıları bir eğitim olarak görmesini sağlar. Rab tarafından öğretilmek ve terbiye edilmek olağanüstüdür. Tanrı onu sıkıntılı günlerinden kurtarıp kötüler için çukur kazılıncaya dek dinlendirecektir. Yazar, RAB’bin, halkını asla terk etmediğine ve sevdiği halkı asla bırakmayacağına güvenebilir. Kaçınılmaz adalet sağlanacak, yüreği temiz kişiler bunu başkalarına gösterecek, kendileri de buna uyacaklardır.

94:16-19   Mezmur yazarının, kötülere karşı kendisini kimin savunacağını öğrenmeyi merak ettiği zamanlar olmuştur. Ama asla tek başına bırakılmamıştır. Rab daima yardımına gelmiştir; aksi takdirde sessizlik diyarına çoktan göçmüş olurdu. Ne zaman ayağı kayıp düşmek üzere olduğunu düşünse, Rab’bin sevgisi tarafından harika biçimde ayakta tutulduğunu görmüştür. Zihninde kaygılar ve kuşkular uyanmaya başladığında, Rab onu avutarak teselli etmiştir.

94:20-23   RAB ve bu kötü yöneticiler arasında herhangi bir paydaşlık olabilir mi? Mesih ve Mesih karşıtı arasında ortaklık olabilir mi? Günahı yasalaştırmak isteyenleri Rab onaylar mı? Bunu sormak aynı zamanda yanıtlamaktır da… Güç sarhoşluğu içindeki yöneticiler doğruya karşı birleşir ve suçsuzu ölüme mahkûm ederler. Ama Rab kendisine ait olanlar için bir kaledir ve sevdiklerinin saklanabileceği kayadır. Adil davranmayanlara hak ettikleri karşılığı verecektir. Kötülükleri yüzünden köklerini kurutacaktır.

Sic semper tyrannis!
(Gaddarlara her zaman böyle yapılsın!)

 

Kutsal Kitap

1 Ya RAB, öç alıcı Tanrı,
Saç ışığını, ey öç alıcı Tanrı!
2 Kalk, ey yeryüzünün yargıcı,
Küstahlara hak ettikleri cezayı ver!
3 Kötüler ne zamana dek, ya RAB,
Ne zamana dek sevinip coşacak?
4 Ağızlarından küstahlık dökülüyor,
Suç işleyen herkes övünüyor.
5 Halkını eziyorlar, ya RAB,
Kendi halkına eziyet ediyorlar.
6 Dulu, garibi boğazlıyor,
Öksüzleri öldürüyorlar.
7 ‹‹RAB görmez›› diyorlar,
‹‹Yakupun Tanrısı dikkat etmez.››
8 Ey halkın içindeki budalalar, dikkat edin;
Ey aptallar, ne zaman akıllanacaksınız?
9 Kulağı yaratan işitmez mi?
Göze biçim veren görmez mi?
10 Ulusları yola getiren yargılamaz mı?
İnsanı eğiten bilmez mi?
11 RAB insanın düşüncelerinin
Boş olduğunu bilir.
12 Ne mutlu, ya RAB, yola getirdiğin,
Yasanı öğrettiğin insana!
13 Kötüler için çukur kazılıncaya dek,
Onu sıkıntılı günlerden kurtarıp rahatlatırsın.
14 Çünkü RAB halkını reddetmez,
Kendi halkını terk etmez.
15 Adalet yine doğruluk üzerine kurulacak,
Yüreği temiz olan herkes ona uyacak.
16 Kötülere karşı beni kim savunacak?
Kim benim için suçlulara karşı duracak?
17 RAB yardımcım olmasaydı,
Şimdiye dek sessizlik diyarına göçmüştüm bile.
18 ‹‹Ayağım kayıyor›› dediğimde,
Sevgin ayakta tutar beni, ya RAB.
19 Kaygılar içimi sarınca,
Senin avutmaların gönlümü sevindirir.
20 Yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi
Seninle bağdaşır mı?
21 Onlar doğruya karşı birleşiyor,
Suçsuzu ölüme mahkûm ediyorlar.
22 Ama RAB bana kale oldu,
Tanrım sığındığım kaya oldu.
23 Tanrımız RAB yaptıkları kötülüğü
Kendi başlarına getirecek,
Kötülükleri yüzünden köklerini kurutacak,
Evet, köklerini kurutacak.

1. Pink, Attributes, s.75.