Mika 1

YORUM

I. İSRAİL VE YAHUDA’NIN KARŞILAŞACAĞI GAZABA İLİŞKİN ÖNBİLDİRİ (1. Bölüm)

1:1-3   Rab Tanrı bereket yeri olan kutsal tapınağından halka karşı tanıklık etmek üzere ayrılırken, halkı yargı çağrısını işitmeye çağırır.

1:4-7   Samiriye ve Yeruşalim’e vereceği ceza ağır olacaktır, çünkü bu kentler putperestliğin merkezi olmuşlardır. Yargıyla geldiğinde, dağlar O’nun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek, Samiriye kırdaki taş yığınına dönecek, bütün putları paramparça edilecek ve yaraları iyileşmeyecektir.

1:8,9   Mika, bu nedenle ağlayacak, çakal gibi uluyup baykuş gibi ötecek, çırılçıplak, yalınayak dolaşarak ağıt yakacaktır.

1:10-14   10-16’ncı ayetler, ülkenin Asur ordusu tarafından istila edilmesini tanımlayan zekice bir ağıttır. Asurlular yaklaşmaktayken, İsrail ve Yahuda’nın çeşitli kentlerine hitap edilmiştir –Gat, Beytofra, Şafir, Saanan, Beytesel, Marot, Yeruşalim, Lakiş, Moreşet-Gat, Akziv, Mareşa ve Adullam– Bu bölümde sözcüklerle çok oynandığı görülür. 1 Moffatt bu bölümü aşağıdaki gibi çevirmiştir:

Gözyaşı kentinde (Bokim) sakın ağlamayın,
Toz evinde (Beytofra) toz toprak içinde yuvarlanın,
Dürüst kent (Şafir), çıplak ve utanç içinde geçip git!
Kaynaşan kentte (Saanan) yaşayanlar, kentlerinden çıkamayacaklar,
Beytesel ve Marot boşuna umutlanırlar;
Çünkü Rab’bin gönderdiği felaket Yeruşalim’in kapılarına dayandı.
Atları koşun arabalara, ey at kenti (Lakiş)
İsrail’in isyanını örnek alarak,
Siyon Kenti’ni günaha ilk siz düşürdünüz.
Ey erden Siyon, Moreşet-Gat ile veda edeceksiniz;
Ve İsrail’in kralları Akziv Kenti’nden boşuna yardım bekleyecek. 2

1:15,16   Bir fatih İsrail’i ele geçirecek ve halk Adullam’daki mağaraya kaçacaktı. İsrail saçlarını yolup kazıtmalıydı, çünkü halkı olan değerli çocukları ülkelerinden alınıp sürgüne götürülecekti.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda kralları Yotam, Ahaz ve Hizkiya zamanında RAB Moreşetli Mikaya, Samiriye ve Yeruşalimle ilgili olarak bir görümde şunu bildirdi:
2 Ey halklar, hepiniz duyun;
Ey dünya ve bütün içindekiler, dinleyin.
Egemen RAB kendi kutsal tapınağından size karşı tanıklık edecek.
3 İşte, RAB yerinden çıkıp gelecek,
Yeryüzüne inip dağ doruklarında yürüyecek.
4 Dağlar Onun önünde ateş karşısında eriyen balmumu gibi eriyecek,
Vadiler, bayır aşağı akan sular gibi yarılacak.
5 Bütün bunlar Yakupoğullarının isyanı
Ve İsrail halkının günahları yüzünden olacak.
Yakupoğullarının isyanından kim sorumlu?
Samiriye değil mi?
Yahudadaki putperestlikten kim sorumlu?
Yeruşalim değil mi?
6 Bu yüzden RAB, ‹‹Samiriyeyi kırdaki taş yığınına,
Bağ dikilecek yere çevireceğim›› diyor,
‹‹Taşlarını vadiye döküp temellerini açacağım.
7 Bütün putları paramparça edilecek,
Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak.
Samiriyenin bütün putlarını yok edeceğim.
Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar
Yine fahişelere ücret olacak.››
8 Ben Mika, bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım,
Çırçıplak, yalınayak dolaşacağım.
Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim.
9 Çünkü Samiriyenin yaraları onmaz.
Yahuda da aynı sona uğramak üzere.
Halkımın yaşadığı Yeruşalimin kapılarına dayandı yıkım.
10 Bunu Gata duyurmayın,
Ağlamayın sakın!
Beytofrada toz toprak içinde yuvarlanın.
11 Ey Şafir halkı,
Çıplak ve utanç içinde geçip git.
Saananda yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar,
Beytesel halkı yas tutacak.
Kesecek sizden yardımını.
12 Marotta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor.
Çünkü RABbin gönderdiği felaket Yeruşalimin kapılarına dayandı.
13 Ey Lakiştefç oturanlar, atları koşun arabalara.
Siyon Kentini günaha ilk düşüren siz oldunuz.
Çünkü İsrailin isyanını örnek aldınız.
14 Bundan ötürü Moreşet-Gata veda armağanları vereceksiniz.
İsrail kralları Akziv Kentinden boşuna yardım bekleyecek. armağanlarından söz ediliyor.
15 Ey Mareşada yaşayanlar,
RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek.
İsrailin yüce önderleri Adullamdaki mağaraya sığınacak.
16 Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın.
Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün.
Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecek.

1. The Bible: A New Translation, James Moffatt, Micah 1:10-14.

2. Bu sözcükler New York şehrinde bulunan Birleşmiş Milletler bina­sına yazılmış olmasına rağmen (bu yorumda yer alan Yeşaya 2:2-4’deki benzerlik), Esenlik Önderi ifadesi kullanılmadığından, dünya O gelinceye kadar kalıcı bir esenlik umut edemez.