Mika 2

II. VARLIKLI ZALİMLERİN SONU (2:1-11)

2:1-5   Burada yargının nedeninden söz edilir. Zengin kişiler yoksulların ellerinden evlerini ve tarlalarını zorla almışlardır. Bunun sonucunda, bu mülkler yabancı bir istilacı tarafından zenginlerin elinden alınacak ve kendilerine hiçbir şey bırakılmayacaktır.

2:6,7   Halk Mika’ya böyle kötü şeyler bildirmemesini söyledi, çünkü utançla karşılaşmayacaklardı. Ama Mika, “Rab’bin sabrı mı tükendi acaba? O böyle şeyler yapar mı?” gibi sorulara yanıt verdi.

2:8-11   Günahları nedeniyle, Tanrı halkı sanki Rab’bin düşmanı olmuştu; sırtından güzel giysileri sıyrılıp alınmış, kadınları ve çocukları evlerinden kovulmuştur. Kalkmalı ve sürgüne gitmelidirler, çünkü kirlettikleri ülke kendilerini yıkıma uğratacaktır. Şarabı ve içkiyi savunan her sahte peygamber, bu halk tarafından peygamber olarak kabul edilecekti.

III. YENİLENME VAADİ (2:12, 13)

Yargıdan sonra, Tanrı İsrail halkından geri kalanları sürgünden geri getirecekti. Kent kapılarını kıran (Rab), halkının yenilenmesine engel olacak her şeyi yok edecekti.

 

Kutsal Kitap

1 Yatarken fesat ve kötülük tasarlayanların vay haline!
Ortalık ağarınca tasarladıklarını yaparlar.
Çünkü güçleri buna yeter.
2 Göz diktikleri tarlaları zorla alır, evlere el koyarlar.
Birini evinden, bir başkasını mirasından ederler.
3 Bu nedenle RAB bu halka şöyle diyor:
‹‹Bakın, size öyle bir bela hazırlıyorum ki,
Bundan yakanızı kurtaramayacaksınız.
Öyle amansız bir zaman gelecek ki,
Başınız dik yürüyemeyeceksiniz.
4 O gün sizinle alay edecekler.
Sizin için şu acıklı ezgiyi söyleyecekler:
‹Büsbütün mahvolduk!
RAB halkımızın varını yoğunu başkalarına bölüştürüyor,
Topraklarımızı hainlere dağıtıyor.› ››
5 Bu nedenle, ülkeyi kurayla bölüştürme zamanı gelince
RABbin topluluğunda sizden kimse bulunmayacak.
6 İnsanlar, ‹‹Peygamberlik etmeyin›› diyorlar,
‹‹Bu konularda peygamberlik etmemeli.
Utandırılmayacağız.››
7 Ey Yakupoğulları, böyle konuşulur mu?
‹‹RABbin sabrı mı tükendi acaba?
O böyle şeyler yapar mı?
Benim sözlerim doğru yolda yürüyenin yararına değil mi?›› diyor RAB,
8 ‹‹Daha dün halkım düşman gibi ayaklandı.
Savaştan dönenlerin, kaygısızca önünüzden geçenlerin sırtından
Güzel giysilerini sıyırıp alırsınız.
9 Halkımın kadınlarını rahat evlerinden kovar,
Çocuklarını yüce huzurumdan yoksun bırakırsınız.
10 Kalkıp gidin, dinlenme yeriniz değil burası!
Murdarlığınız yüzünden bu yer korkunç biçimde yıkılacak.
11 Yalancı, aldatıcı biri gelip,
‹Size şarap ve içkiden söz edeyim› dese,
Bu halk onu peygamber kabul edecek.››
12 ‹‹Ey Yakupoğulları,
Elbette hepinizi bir araya getireceğim.
İsrailin geride kalanlarını elbette toplayacağım.
Ağıldaki davar gibi,
Otlaktaki sürü gibi bir araya getireceğim sizleri.
Topraklarınız insanlarla dolacak.››
13 Tanrı yolu açıp halkın önünden gidecek.
Kent kapılarını kırıp dışarı çıkacaklar.
Kralları olan RAB önlerinden gidecek.