Mika 3

IV. ÖNDERLER, SAHTE PEYGAMBER VE KÂHİNLERİN UYARILMASI  (3. Bölüm)

3:1-4   İsrail halkının önderleri adaletsizlikleri, kötülükleri ve açgözlülükleri nedeniyle yargılanırlar. Yoksullara zalimce davranmaktadırlar. İyiden nefret edip kötüyü severler. Önderler koyunların çobanları değil, kurtlardı. Koyunların derisini yüzüp kazanda haşlanacak et gibi doğruyorlardı. Bir ulusa çobanlık etmek üzere gelen Davut’la taban tabana zıttılar (1Sa.17:15; 2Sa.5:2; 7:7). Felaket günleri geldiğinde Tanrı onların yalvarışlarını işitmeyecekti.

3:5-7   Sahte peygamberler kendilerine iyi ücret ödeyenlere esenlik diler, kendilerini doyurmayanlara ise savaş açarlardı. Bu nedenle Tanrı ne istediğini onlardan gizleyecekti. Tanrı’dan yanıt almayacaklardı.

3:8-12   Mika ise, İsrail ve Yahuda’ya (Yakup) Tanrı’nın bildirisini duyurmak için Rab’bin Ruhu’yla güçlendirilmişti. Yalnızca çıkarlarını gözeten önderler, kâhinler ve peygamberler güvende olduklarını düşünüyorlardı, ama Mika, Yeruşalim’in taş yığınına döneceğini duyurdu.

 

Kutsal Kitap

1 Dedim ki,
‹‹Ey Yakupoğullarının önderleri,
İsrail halkının yöneticileri,
Dinleyin! Adil olmanız gerekmez mi?
2 Siz ki iyiden nefret eder, kötüyü seversiniz.
Halkımın derisini yüzer, etini kemiğinden sıyırırsınız.
3 Halkımın derisini yüzer, etini yersiniz.
Kemiklerini kırar,
Tencerede, kazanda haşlanacak et gibi doğrarsınız.››
4 Gün gelecek RABbe yakaracaklar.
Ama O yanıtlamayacak,
Yüzünü onlardan gizleyecek.
Çünkü kötülük yaptılar.
5 RAB diyor ki,
‹‹Ey halkımı saptıran peygamberler,
Sizi doyuranlara esenlik diler,
Doyurmayanlara savaş açarsınız.
6 Bu nedenle üzerinize görümsüz geceler çökecek.
Karanlıktan fal bakamayacaksınız.
Ey peygamberler, güneşiniz batacak, gününüz kararacak.
7 Biliciler utandırılacak.
Rezil olacak falcılar.
Utançtan yüzlerini örtecekler.
Çünkü Tanrıdan yanıt gelmeyecek.››
8 Ama Yakupoğullarına isyanlarını,
İsrail halkına günahlarını bildirmek için
Ben RABbin Ruhuyla, güçle,
Adalet ve cesaretle donatıldım.
9 Adaletten nefret eden,
Doğruları çarpıtan ey Yakupoğullarının önderleri
Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin:
10 Siyonu kan dökerek,
Yeruşalimi zorbalıkla bina ediyorsunuz.
11 Önderleri rüşvetle yönetir,
Kâhinleri ücretle öğretir,
Peygamberleri para için falcılık eder.
Sonra da, ‹‹RAB bizimle birlikte değil mi?
Başımıza bir şey gelmez›› diyerek
RABbe dayanmaya kalkışırlar.
12 Siyon tarla gibi sürülecek sizin yüzünüzden.
Taş yığınına dönecek Yeruşalim.
Tapınağın kurulduğu dağ
Çalılarla kaplanacak.