Mika 5

VI. MESİH’İN GELİŞİNE İLİŞKİN VAAT (5. Bölüm)

5:1   1’inci ayet, Mika’nın kitabı kaleme aldığı dönemde ulusun içinde bulunduğu durumu tanımlıyor gibi görünmektedir. Burada Yahuda anlamına gelen İsrail’e, Babilliler tarafından kuşatılmaya hazırlanması söylenir; Babilliler, krala küstah ve kabaca davranacaklardır. Bu, Sanherib’in Hizkiya’yla alay etmesi ya da Nebukadnessar’ın Sidkiya’yı aşağılamasını belirtiyor olabilir.

5:2   2’nci ayette, kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanan ve İsrail’i yönetecek olan kişinin doğumunun özlemle beklendiği görülmektedir. Bu sözcükler Mesih’in sonsuzluğuna işaret ettiklerinden, Tanrılığını belirtmektedirler. Kutsal ülkede iki Beytlehem bulunduğundan Mika, Mesih’in doğacağı yerin Yeruşalim’in on üç kilometre güneyindeki Beytlehem Efrata olacağını açıkça belirtir. Bu ayet, 1’inci ayetle çelişmektedir. İsrail’in o dönemdeki cesaret kırıcı durumuna rağmen, Mesih geldiğinde her şey değişecektir.

5:3   Burada İsrail’in tarihindeki üç aşama tanımlanır:

  1. İsrail, Rab İsa’yı reddettiği için terk edilmiştir. Bu, İsrail’in lütuf çağındaki, yani günümüzdeki durumunu tanımlar.
  2. Ulusu daha sonra büyük sıkıntı olarak adlandırılan sancılı bir dönem beklemektedir.
  3. Bu doğum sancılarından sonra İsrail doğuracaktır. Bu, “İsrail ulusundan geriye kalan, az sayıda inançlı kişi” anlamındadır. Bu kişiler ülkeye geri götürülecek ve Mesih’in egemenliğinde yaşayacaklardır.

5:4-6   Mesih’in çoban olarak İsrail’i kayırması ve dünya çapındaki egemenliği 4’üncü ayette işlenir. Gelecekteki Asur ordusu Yeruşalim’e saldırdığında, Mesih bu orduyu geriye püskürtecek yeterlilikte önderler yetiştirecektir. “Yedi çoban ve sekiz önder” ifadesi, “Asurlular’a” karşı koyacak yalnızca on beş önder yetiştirileceği anlamında ele alınmamalıdır. Bir sayı, şiirsel bir çatı içindeki4 bir sonraki en yüksek sayı tarafından izlendiğinde, metnin geçtiği koşullar ve çevre içinde oluşanın yeterli ya da tam bir sayısı bulunduğu anlaşılır.

5:7-9   İsrail herkes için bereket kaynağı olacaktır. Ulus bir aslan kadar yenilmez olacak, Tanrı’nın düşmanlarını ezerek ortadan kaldırabilecektir.

5:10-15   O gün İsrail arıtılacaktır. Bundan böyle atlara ve savaş arabalarına ya da surlu kentlere güvenmeyecektir. Büyü yapanlar ve falcılar yok edilecektir. Dökme put ve dikili taşlar sökülüp atılacaktır. Düşman uluslar, Tanrı’nın öcüyle cezalandırılacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla.
Çevremizi sardılar,
İsraili yönetenin yanağına değnekle vuracaklar.
2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata,
Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,
İsraili benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.
Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.
3 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek
RAB İsraillileri düşmanlarına teslim edecek.
Sonra öbür soydaşları İsraillilere katılacak.
4 O gelince, halkını RABden aldığı güçle
Tanrısı RABbin görkemli adına yönetecek.
Halk güvenlik içinde yaşayacak.
Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.
5 Halkına esenlik getirecek. Asurlular ülkemize saldırıp
Kalelerimizi ele geçirince,
Onlara karşı çok sayıda önder çıkaracağız. önder››.
6 Asur topraklarını kılıçla,
Nemrutun topraklarını yalın kılıçla yönetecekler.
Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlulardan
Bizi bu önderler kurtaracak.
7 Yakupun soyundan geride kalanlar,
Birçok halkın arasında
RABbin gönderdiği çiy gibi,
Kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden
Otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar.
8 Orman hayvanları arasında aslan ne ise,
Davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise,
Yakupun soyundan geride kalanlar da uluslar arasında,
Halkların ortasında öyle olacaklar.
9 Ey İsrailliler, düşmanlarınızı yeneceksiniz.
Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak.
10 RAB diyor ki,
‹‹O gün atlarınızı elinizden alacak,
Savaş arabalarınızı yok edeceğim.
11 Ülkenizdeki kentleri yıkacak,
Bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim.
12 Büyü yapma gücünüzü kıracağım,
Aranızda falcı kalmayacak.
13 Putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım.
Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız.
14 Aşera putlarınızı söküp atacağım,
Yerle bir edeceğim kentlerinizi.
15 Söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım.››