Mika 6

VII. İSRAİL’İN DENENMESİ (6. Bölüm)

6:1-5   Rab (Savcı) İsrail’e (Davalı) karşı davasını bildirirken, dağlar yargıçlık yapmaya çağrılır. Tanrı İsrail’e olan sevgisini tekrarlar: Onları Mısırdan kurtarmış, Balak ve Balam tarafından lanetlenmelerine engel olmuştur.

6:6-8   En Yüce Olan bunun karşılığında İsrail’den ne istemektedir? Pahalı yakmalık sunular mı? Elbetteki hayır! Aradığı; adalet, merhamet ve alçakgönüllülüktür. 8’inci ayet Tanrı’nın isteğini tanımlar; kişinin, O’nun isteklerine itaat edebilmesi için tanrısal bir yaşama sahip olması gerekir. Tövbe etmemiş kişinin Tanrı’nın doğruluğuna sahip olması imkansızdır.

6:9-12   Rab kente seslenir ve felaketin nedeni olarak işledikleri günahları sıralar. Halk hileli terazi ve ölçüler kullanmış, zorbalık yapmış ve yalan söylemiştir.

6:13-16   Günah beraberinde yıkımı da getirir. Zalim zenginler, günahları nedeniyle hastalık, yalnızlık, açlık, doyumsuzluk ve hayal kırıklığına uğrayacaklardı. Haksızlıkla elde ettikleri varlıklarından keyif almalarına izin verilmeyecektir. Kral Omri’nin buyrukları (16. ayet), Omri’nin teşvik ettiği putperestliğe (1Kr.16:25, 26) işaret ediyor olabilir.

 

Kutsal Kitap

1 RABbin söylediğine kulak verin:
Kalkın, davanızı dağların önünde dile getirin.
Tepeler duysun sesinizi.
2 Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri,
RABbin suçlamasını dinleyin.
Çünkü RAB halkından davacı,
İsrailden şikâyetçi.
3 ‹‹Ey halkım, sana ne yaptım?›› diyor RAB,
‹‹Sana nasıl yük oldum, yanıtla.
4 Seni Mısırdan ben çıkardım,
Ben kurtardım seni kölelik diyarından.
Sana öncülük etsinler diye Musayı, Harunu, Miryamı ben gönderdim.
5 Ey halkım, Moav Kralı Balakın neler öğütlediğini,
Beor oğlu Balamın onu nasıl yanıtladığını anımsa.
Şittimden Gilgala dek olup biteni an.
Sizleri nasıl kurtardığımı o zaman anlayacaksın.››
6 RABbin önüne ne ile çıkayım,
Yüce Tanrıya nasıl tapınayım?
Onun önüne yakmalık sunuyla mı,
Bir yaşında danayla mı çıkayım?
7 Binlerce koç sunsam,
Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam,
RAB hoşnut kalır mı?
Suçuma karşılık ilk oğlumu,
İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?
8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi;
Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden
Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka
Tanrınız RAB sizden ne istedi?
9 Dinleyin! RAB kente sesleniyor.
Onun adından korkmak bilgeliktir.
Diyor ki, ‹‹Ey halk ve kent meclisi, dinleyinfı. Masoretik metin ‹‹Ey halk, dinle ve onu kim atadı?››
10 Kötü adamların evleri
Haksızca kazanılmış servetlerle dolu,
Bilmiyor muyum sanıyorsunuz?
Eksik ölçek lanetlidir.
11 Hileli terazi kullanan,
Torbasında eksik ağırlıklar olan adamı nasıl aklayayım?
12 Kentin zenginleri zorba,
Halkı da yalancıdır.
Dillerinden aldatıcı sözler dökülür.
13 Günahlarınızdan ötürü yıkımınızı,
Mahvınızı hazırladım bile.
14 Yiyecek, ama doymayacaksınız.
Aç kalacak karnınız,
Biriktireceksiniz, ama saklayamayacaksınız.
Koruyabildiğinizi kılıçla yok edeceğim.
15 Ekecek, ama biçemeyeceksiniz.
Zeytin ezecek, ama yağını sürünemeyeceksiniz.
Üzümü sıkacak, ama şarabını içemeyeceksiniz.
16 Kral Omri’nin buyruklarına,
Ahav soyunun kötü adetlerine uyduğunuz,
Onların törelerini izlediğiniz için sizi utanca boğacağım, yıkıma uğratacağım.
Halkım olarak aşağılanmaya dayanmak zorunda kalacaksınız.››