Mısır’dan Çıkış 18

Ç. Musa ve Yitro (18. Bölüm)

18:1-12   18. bölüm, Mısır’dan Çıkış Kitabı’nda farklı bir bölüm oluşturur. Şimdiye kadar man, vurulan değnek ve fışkıran suyu, Mesih’in beden alışı, ölümü ve Kutsal Ruh’un verilişinin örnekleri olarak gördük. Burada ise Mesih’in gelecek yüceliğinin bir ön parıltısı olarak görüyoruz. Musa, yeryüzünde egemenlik süren Mesih’in bir örneğidir. Musa’nın oğulları tarafından temsil edilen Yahudiler; Yitro tarafından simgelenen diğer uluslar ve Musa’nın Yahudi olmayan eşi Sippora kilisenin örneğidirler. Bin yıllık dönemde, Yahudiler’le birlikte diğer uluslardan olanlar da Krallığın bereketlerinden yararlanacaklardır. Kilise, Mesih’le birlikte yeryüzü üzerinde egemenlik sürecektir.

Olaylar kronolojik sıralamada verilmemiştir. 5. ayette Yitro’nun Sina Dağı’na, Musa’nın konakladığı çöle geldiğini okuruz, ama İsrailliler 19:2’deki ayette belirtilen yere kadar ulaşmamışlardı. Bir yorumcu, bu düzenlemenin, Yahve ile yapılan görüşmelerin ve yasanın verilişinin öyküsünü kesintisiz olarak aktarmak amacıyla yapıldığını ileri sürer. Musa büyük olasılıkla eşini ve iki oğlunu Midyan’da bırakmıştı. Şimdi Yitro, Sippora, Gerşom ve Eliezer (Tanrım yardımcıdır) buluşmak için sevinçle Musa’ya geliyorlardı. Bazı araştırmacılar Yitro’nun daha önce Yahve’ye tapınan biri olduğuna inanmalarına rağmen, onun tek gerçek Tanrı’ya burada inandığı anlaşılıyor.

18:13-27   Yitro, halkın davalarına bakması konusunda Musa’ya düşen ağır görevi gördüğünde, damadına düzgün karakterli, Tanrı’dan korkan, kıskançlıktan nefret eden, gerçeğe bağlı adamları kendisine yardım etmesi için seçmesini öğütledi. Musa, bu dürüst adamları biner, yüzer, ellişer ve onar kişilik toplulukların başına önder olarak atayacaktı, böylelikle Musa’nın yükü hafifleyecek ve işler daha çabuk yürüyecekti. Bazı kişiler Yitro’nun öğüdünün tanrısal olduğunu, halk üzerinde duyarlı bir temsilci heyetinin yetkisinin gerektiğini düşünürler. Bazıları ise Tanrı’nın görev verdiğinde, görevi yerine getirecek lütfu da verdiğini hatırlatırlar. O zamana kadar Tanrı, Musa ile bir dost gibi konuşmuş ve bir aracı kullanmamıştı. Bu nedenle Musa, Tanrı’nın kendisi, düzenlemeler yapıncaya kadar aynı şekilde devam etmeliydi.

 

Kutsal Kitap

1 Musanın kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro, Tanrının Musa ve halkı İsrail için yaptığı her şeyi, RABbin İsraillileri Mısırdan nasıl çıkardığını duydu.
2-3 Musanın kendisine göndermiş olduğu karısı Sipporayı ve iki oğlunu yanına aldı. Musa, ‹‹Garibim bu yabancı diyarda›› diyerek oğullarından birine Gerşomfö adını vermişti.
4 Sonra, ‹‹Babamın Tanrısı bana yardım etti, beni firavunun kılıcından esirgedi›› diyerek öbürüne de Eliezer adını koymuştu.
5 Yitro Musanın karısı ve oğullarıyla birlikte Tanrı Dağına, Musanın konakladığı çöle geldi.
6 Musaya şu haberi gönderdi: ‹‹Ben, kayınbaban Yitro, karın ve iki oğlunla birlikte sana geliyoruz.››
7 Musa kayınbabasını karşılamaya çıktı, önünde eğilip onu öptü. Birbirinin hatırını sorup çadıra girdiler.
8 Musa İsrailliler uğruna RABbin firavunla Mısırlılara bütün yaptıklarını, yolda çektikleri sıkıntıları, RABbin kendilerini nasıl kurtardığını kayınbabasına bir bir anlattı.
9 Yitro RABbin İsraillilere yaptığı iyiliklere, onları Mısırlıların elinden kurtardığına sevindi.
10 ‹‹Sizi Mısırlıların ve firavunun elinden kurtaran RABbe övgüler olsun›› dedi, ‹‹Halkı Mısırın boyunduruğundan O kurtardı.
11 Artık biliyorum ki, RAB bütün ilahlardan büyüktür. Çünkü onların gurur duyduğu şeylerin üstesinden geldi.››
12 Sonra Tanrıya yakmalık sunu ve kurbanlar getirdi. Harunla bütün İsrail ileri gelenleri, Musanın kayınbabasıyla Tanrının huzurunda yemek yemeye geldiler.
13 Ertesi gün Musa halkın davalarına bakmak için yargı kürsüsüne çıktı. Halk sabahtan akşama kadar çevresinde ayakta durdu.
14 Kayınbabası Musanın halk için yaptıklarını görünce, ‹‹Nedir bu, halka yaptığın?›› dedi, ‹‹Neden sen tek başına yargıç olarak oturuyorsun da herkes sabahtan akşama kadar çevrende bekliyor?››
15 Musa, ‹‹Çünkü halk Tanrının istemini bilmek için bana geliyor›› diye yanıtladı,
16 ‹‹Ne zaman bir sorunları olsa, bana gelirler. Ben de taraflar arasında karar veririm; Tanrının kurallarını, yasalarını onlara bildiririm.››
17 Kayınbabası, ‹‹Yaptığın iş iyi değil›› dedi,
18 ‹‹Hem sen, hem de yanındaki halk tükeneceksiniz. Bu işi tek başına kaldıramazsın. Sana ağır gelir.
19 Beni dinle, sana öğüt vereyim. Tanrı seninle olsun. Tanrının önünde halkı sen temsil etmeli, sorunlarını Tanrıya sen iletmelisin.
20 Kuralları, yasaları halka öğret, izlemeleri gereken yolu, yapacakları işi göster.
21 Bunun yanısıra halkın arasından Tanrıdan korkan, yetenekli, haksız kazançtan nefret eden dürüst adamlar seç; onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder ata.
22 Halka sürekli onlar yargıçlık etsin. Büyük davaları sana getirsinler, küçük davaları kendileri çözsünler. Böylece işini paylaşmış olurlar. Yükün hafifler.
23 Eğer böyle yaparsan, Tanrı da buyurursa, dayanabilirsin. Herkes esenlik içinde evine döner.››
24 Musa kayınbabasının sözünü dinledi. Söylediği her şeyi yerine getirdi.
25 İsrailliler arasından yetenekli adamlar seçti. Onları biner, yüzer, ellişer, onar kişilik toplulukların başına önder atadı.
26 Halka sürekli yargıçlık eden bu kişiler zor davaları Musaya getirdiler, küçük davaları ise kendileri çözdüler.
27 Sonra Musa kayınbabasını uğurladı. Yitro da ülkesine döndü.