Mısır’dan Çıkış 7

7:1-5   6. bölümün sonunda, Musa, kendisi gibi zayıf bir konuşmacıyı firavunun neden dinleyeceğine şaşırmıştır. Rab Musa’nın bu tepkisine karşılık, Musa’nın firavunun önünde Tanrı’nın bir temsilcisi olarak duracağı yanıtını verdi. Musa Harun’a konuşacak; Harun da çağrıyı firavuna iletecekti. Firavun çağrıya kulak asmayacak, ama Tanrı, halkını yine de kurtaracaktı!

7:6   Musa ve Harun büyük görevlerine başladıklarında, seksen ve seksen üç yaşlarındaydılar. Bu gün, “yaşı geçmiş” olarak adlandırılan erkekleri ya da kadınları Tanrı, yüceliğini göstermek için hâlâ kullanabilir.

B. İkinci Görüşme (7:7-13)

Firavun yaklaşmakta olan sıkıntıya ilişkin önceden haberdar edilmişti. Harun firavunun önünde değneğini yere attı ve değnek yılana dönüştü. Firavunun büyücüleri ve bilgeleri de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar; Şeytan’ın güçlerini kullanarak aynı mucizeyi gerçekleştirmişlerdi. 2.Timoteos 3:8 ayetinden, Mısırlı büyücülerin adlarının Yannis ve Yambris olduğunu öğreniyoruz. Büyücüler, Harun’un yaptıklarını taklit ederek Musa’ya karşı direndiler, ama Harun’un değneği, büyücülerin değneklerini yuttu. Tanrı, firavunun yüreğini sertleştirdi. Ancak Tanrı keyfi davranmıyordu; firavunun inatçılığına karşılık veriyordu. İlk belanın zamanı gelmişti.

V. İLK DOKUZ BELA (7:14-10:29)

A. Birinci Bela – Nil’in Sularının Kana Dönmesi (7:14-25)

7:14-18   Rab Musa’ya, firavun Nil’e inerken, onu karşılamak için gidip ırmak kıyısında beklemesini söyledi (Firavun belki de “kutsal” Nil Nehri’nde yıkanıyordu). Musa, ırmaktaki balıkların öleceği, ırmağın leş gibi kokacağı ve Mısırlılar’ın artık ırmağın suyunu içemeyecekleri konusunda firavunu uyardı; çünkü Musa elindeki değnekle ırmağın sularına vurduğunda, sular kana dönecekti.

7:19-25   Musa ve Harun Tanrı’nın buyruklarına uydular. Değneği Mısır’ın suları üzerine uzattılar. Nil Nehri’ndeki ve Mısır ülkesindeki tüm sular kana döndü. Balıklar öldü ve nehir leş gibi koktu. Mısırlı büyücüler, Nil Nehri’nden başka yerlerde buldukları sularla aynı şeyi yaptılar. Firavun belki de büyücülerinden teşvik alarak, Musa’nın İsrail halkının gitmesi konusundaki isteklerine karşı çıktı. Nil’in kirlendiği yedi gün boyunca insanlar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazdılar.

 

Kutsal Kitap

1 RAB, ‹‹Bak, seni firavuna karşı Tanrı gibi yaptım›› dedi, ‹‹Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak.
2 Sana buyurduğum her şeyi ağabeyine anlat. O da firavuna İsraillileri ülkesinden salıvermesini söylesin.
3 Ben firavunu inatçı yapacağım ki, belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısırda artırabileyim.
4 Ama firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısırın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım İsraili ordular halinde Mısırdan çıkaracağım.
5 Mısıra karşı elimi kaldırdığım ve İsraillileri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim RAB olduğumu anlayacak.››
6 Musayla Harun RABbin buyurduğu gibi yaptılar.
7 Firavunla konuştuklarında Musa seksen, Harun seksen üç yaşındaydı.
8 RAB Musayla Haruna şöyle dedi:
9 ‹‹Firavun size, ‹Bir mucize yapın› dediğinde, söyle Haruna, değneğini alıp firavunun önüne atsın. Değnek yılan olacak.››
10 Böylece Musayla Harun firavunun yanına gittiler ve RABbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini firavunla görevlilerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi.
11 Bunun üzerine firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar.
12 Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harunun değneği onların değneklerini yuttu.
13 Yine de, RABbin söylediği gibi firavun inat etti ve Musayla Harunu dinlemedi.
14 RAB Musaya, ‹‹Firavun inat ediyor, halkı salıvermeyi reddediyor›› dedi,
15 ‹‹Sabah git, firavun Nile inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen değneği eline al
16 ve ona de ki, ‹Halkımı salıver, çölde bana tapsınlar, demem için İbranilerin Tanrısı RAB beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar kulak asmadın.
17 Benim RAB olduğumu şundan anla, diyor RAB. İşte, elimdeki değneği ırmağın sularına vuracağım, sular kana dönecek.
18 Irmaktaki balıklar ölecek, ırmak leş gibi kokacak, Mısırlılar artık ırmağın suyunu içemeyecekler.› ››
19 Sonra RAB Musaya şöyle buyurdu: ‹‹Haruna de ki, ‹Değneğini al ve elini Mısırın suları üzerine -ırmakları, kanalları, havuzları, bütün su birikintileri üzerine- uzat, hepsi kana dönsün. Bütün Mısırda tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek.› ››
20 Musayla Harun RABbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun firavunla görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü.
21 Irmaktaki balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı. Mısırlılar ırmağın suyunu içemez oldular. Mısırın her yerinde kan vardı.
22 Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. RABbin söylediği gibi firavun inat etti ve Musayla Harunu dinlemedi.
23 Olanlara aldırmadan sarayına döndü.
24 Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı.
25 RAB’bin ırmağı vurmasının üzerinden yedi gün geçti.