Nahum 1

YORUM

I. TANRI’NIN KARAKTERİ (1-1-8)

1:1-5   Bu ayetlerde Tanrı kıskanç, öç alıcı ve gazap dolu olarak tanımlanır. Ama öte yandan çabuk öfkelenmez ve çok güçlüdür. Evreni ve üzerinde yaşayanları denetim altında tutar. Kıskançlığı, karısını seven bir kocanın haklı kıskançlığıdır; diğerlerinin mutluluğunu kıskanmaz. İsrail, (mecazi olarak) Rab’bin “karısı”dır. (Bkz. Hoşea).

1:6-8   Gazabı karşısında hiç kimse duramaz. Yine de kendisine güvenenlere karşı iyidir. Yargısı Asur’un başkenti Ninova’yı azgın sellerle yok edecektir.

II. NİNOVA’NIN KAÇINILMAZ YIKIMI (1:9-15)

1:9-11   Bu ayetler Asurlular’a hitaben yazılmıştır. Tanrı onları yok etmek üzereydi. Rab’be karşı kötülük tasarlayanlar yok edilecekti. Bu uyarı büyük olasılıkla, Sanherib ya da küstah Rabşake için yazılmıştır.

1:12,13   Asurlular şimdi güvende olsalar bile yok olup gideceklerdi. İsrail sıkıntı içinde olsa da bir daha sıkıntıya düşmeyecekti, çünkü Tanrı Asurlular’ın, halkı üzerindeki boyunduruğu parçalayacaktı.

1:14   Rab sonra doğrudan Asur Kralı’na hitap eder. Kralın adı unutulacak, putperest tapınağı yağmalanacak ve kötülüğü nedeniyle Rab onun mezarını kazacaktır.

1:15   Bu ayet Asur’un yıkımını ve bunun sonucu olarak Yahuda’ya esenliğin iyi haberlerini getiren ulağı tanımlar. Pavlus Romalılar 10:15’te benzeri sözcükler kullanır, ama Pavlus’un sözcükleri Yeni Antlaşma koşulları içinde kullanılmıştır (Yşa.52:7).

 

Kutsal Kitap

1 Ninova ile ilgili bildiri, Elkoşlu Nahumun görümünü anlatan kitaptır.
2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrıdır.
Öç alır ve gazapla doludur. Hasımlarından öç alır,
Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.
3 RAB tez öfkelenmez ve çok güçlüdür.
Suçlunun suçunu asla yanına koymaz. Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.
Onun ayaklarının tozudur bulutlar.
4 Bir buyrukla kurutur denizi,
Kurutur bütün ırmakları. Solar Başanın, Karmel Dağının yeşillikleri
Ve Lübnanın çiçekleri.
5 Dağlar RABbin önünde titrer,
Erir tepeler. Yer sarsılır önünde.
Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.
6 Onun gazabına kim karşı durabilir,
Kim dayanabilir kızgın öfkesine? Ateş gibi dökülür öfkesi,
Kayaları paramparça eder.
7 RAB iyidir,
Sığınaktır sıkıntı anında. Korur kendisine sığınanları.
8 Ama Ninovayı azgın sellerle yok edecek,
Düşmanlarını karanlığa sürecek.
9 RABbe karşı neler tasarlarsanız,
Hepsini yok edecek. İkinci kez kimse karşı koyamayacak.
10 Birbirine dolaşmış dikenler gibi,
Kuru anız gibi, Yanıp biteceksiniz, ey ayyaşlar.
11 Ey Ninova, RABbe karşı kötülük tasarlayan,
Şer öğütleyen kişi senden çıktı.
12 RAB diyor ki,
‹‹Asurlular güçlü ve çok olsalar bile, yok olup gidecekler. Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da, bir daha sokmayacağım.
13 Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım.››
14 RAB, ‹‹Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın››
Diye buyurdu, ey Ninova.
‹‹Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim›› diyor. ‹‹Mezarını hazırlayacağım.
Çünkü sen aşağılıksın.››
15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor,
Size esenlik haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın,
Adak sözünüzü yerine getirin.
O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha. Çünkü o büsbütün yok edildi.