Nahum 2

III. NİNOVA KUŞATMASI (2:1-12)

2:1   İlk on ayet Ninova’nın Babilliler tarafından kuşatılmasıyla ilgilidir. Türkçe eski çeviride geçen “Kırıp parçalayan” ifadesi Rab’be ya da Babilliler’e işaret ediyor olarak yorumlanabilir. Kentin çılgına dönmüş insanları dört buyrukla savaşa hazırlanmaya çağrılıyorlardı: “Surlarını koru!”, “Yolu gözle”, “Belini doğrult” ve “Topla bütün gücünü.”

2:2   Rab halkını yenileyecektir. İsrail yine üstün olacak, ama bu hemen gerçekleşmeyecektir. Güney krallığı henüz sınır dışı edilmemiştir, ama haraç ödemektedir.

Bu metnin bütünüyle farklı diğer bir anlamı başka bir çeviride görülür. Nahum’un Kısa Peygamberlik Kitabı hakkındaki yaklaşık dört yüz sayfalık yorumunda Walter A. Maier, “yenilenme” sözcüğünü karşıt bir anlamla, “yoksul bırakmak” olarak çevirir ve “üstünlük” sözcüğü yerine “gurur” ifadesini kullanarak şunları yazar:

“Yahve Yakup’un gururunu kırdı” ifadesi, Yahve’nin, peygamberin evi olan Yahuda’ya verdiği geçmişteki bir cezayı tanımlar. Çünkü Yahuda Her Şeye Gücü Yeten’i kibirlenerek reddetmiştir. Nahum, Yahuda’yı mahvetmekle övünen Sanherib’in yol açtığı zararı kastediyor olabilir. 1

Asmaları harap olmuş boş bir bağa benzetilen İsrail, Eski Antlaşma’daki çeşitli örneklerle uyuşmaktadır (Mez.80:12; Yşa.5:5, 6; Yer.12:10; Hoş.10:1).

2:3-6   3 ve 4’üncü ayetlerde, sevdikleri renklerdeki giysilere bürünmüş Babil askerleri resmedilir: Babilliler kızıl, müttefikleri Medler allar kuşanmış… (Asurlular’ın askeri rengi maviydi). 5’inci ayetteki sendeleyen seçkin askerler, Asurlu savunucular olarak anlaşılır, ama ifadenin geçtiği koşullara göre bu ayet, daha çok Babil istilacılarını kastetmektedir. Irmaklar kente akarlar, sarayın yerle bir olmasını sağlayacak şekilde temellerin altı kazılmıştır.

2:7-10   Kraliçe tutsak edilerek götürülmüştür. İnsanlar, “durun!” buyruğuna kulak asmaksızın kentten kaçmaktadırlar. Ninova’nın zenginlik ve hazineleri yağmalanmış, altın ve gümüşleri götürülmüştür. Kent şimdi ıssızdır. Bütün yüzlerde korku egemendir.

2:11,12   Büyük Britanya’nın aslan, Amerika Birleşik Devletleri’nin kartal simgelerini hatırlamak, Asurlular’ın bu ayetlerdeki aslan simgesine olan bağlılıklarının daha iyi takdir edilmesine yardımcı olacaktır. Aslan vücutlu insan kafaları (ya da tersi) Asur sanatı ve heykellerinde düzenli olarak görülür. Hiç kuşkusuz kendilerini aslanlar olarak görüyor ve onlar gibi davranmayı deniyorlardı.

Ninova’yı aslanların iniyle kıyaslayan Nahum, Ninova’nın gururunu kırmak için aslanlar, genç aslanlar, dişi aslan, yavru aslan sözcüklerini iki ayette yedi kez kullanarak kinaye bıçağını derinlere saplamaktadır!

IV. TANRI’NIN KENTİ YIKMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞI (2:13 – 3:19)

2:13   Orduların Rab’bi Ninova’nın tümüyle yok edilmesini buyurmuştur. Rab kendisine düşman olarak gördüğünden, kentin hiçbir şansı yoktur. Savaş arabaları yakılacak ve genç askerleri kılıçla tükenecektir. Ninova ordularının sesi artık duyulmayacak ve hiç kimseyi kurban edemeyecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Saldırı altındasın, ey Ninova, surlarını koru,
Yolu gözle, belini doğrult, topla bütün gücünü.
2 Çünkü RAB Yakupun soyunu
İsrailin eski görkemine kavuşturacak; Düşmanları onları perişan edip asmalarını harap etmiş olsa bile.
3 Askerlerinin kalkanları kıpkızıl,
Yiğitler allar kuşanmış. Savaş arabalarının demirleri hazırlık günü nasıl da parıldıyor!
Çam mızraklar sallanıyor havada.
4 Sokaklardan fırtına gibi geçiyor savaş arabaları,
Meydanlardan koşuşuyorlar her yöne, Şimşek gibi seğirtiyorlar.
Görünüşleri meşalelerden farksız.
5 Ninova Kralı topluyor seçkin askerlerini,
Ama sendeliyorlar yolda. Saldıranlar kent surlarına doğru seğirtiyor,
Siperler kuruluyor.
6 Irmakların kapıları açıldı
Ve yerle bir oldu saray.
7 Tanrının dediği oldu, soyup götürdüler kenti.
Güvercinler gibi inliyor kadın köleler, Göğüslerini döverek.
8 Kaçıp gidiyor Ninova halkı,
Boşalan bir havuzun suyu gibi, ‹‹Durun, durun!›› diye bağırıyorlar,
Ama geri dönüp bakan yok.
9 Yağmalayın altınını, gümüşünü,
Yok servetinin sonu. Her tür değerli eşyayla dolup taşıyor.
10 Yıkıldı, yerle bir oldu, viraneye döndü Ninova.
Eriyor yürekler, Bükülüyor dizler, titriyor bedenler,
Herkesin beti benzi soluyor.
11 Aslanların inine,
Yavru aslanların beslendiği yere ne oldu? Aslanla dişisinin ve yavrularının korkusuzca gezindiği yere ne oldu?
12 Aslan, yavrularına yetecek kadarını avladı,
Dişileri için avını boğazladı. Mağarasını avladıklarıyla,
İnini kurbanlarıyla doldurdu.
13 Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Sana karşıyım›› diyor,
‹‹Yakacağım savaş arabalarını, Dumanları tütecek.
Genç aslanlarını kılıç yiyip tüketecek. Yeryüzünde av bırakmayacağım sana
Ulaklarının sesi işitilmeyecek artık.››

1. Walter A. Maier, The Book of Nahum, A Commentary, s.228.