Rut 2

III. RUT, BOAZ’IN TARLALARINDA (2. Bölüm)

2:1-3   Yasaya göre, İsrailliler hasat zamanı, ekinleri tarlalarının sınırlarına kadar biçmeyeceklerdi. Artakalan başakları toplamayarak yoksullara, yabancılara, öksüzlere ve dullara bırakacaklardı (Lev.19:9; 23:22; Yas.24:19).

Rut, bu yasadan yararlanmaya karar verdi ve arpa tarlalarına gidip artakalan başakları toplamaya başladı. Onu, Boaz’ın (Güç sahibi) sahip olduğu tarlalara yönlendiren Tanrı’nın planıydı. Boaz, Rut’un ölmüş olan kayınpederinin varlıklı bir akrabasıydı.

2:4-12   Boaz, Beytlehem’den geri döndüğünde, tarlasındaki genç kadının kim olduğunu sordu. Naomi’nin gelini olduğunu öğrendiğinde onu içtenlikle başak devşirmeye devam etmeye ve işçilerinin içtiği sudan içmeye davet etti. Rut’u sadık ve bencil olmayan bir adım attığı için övdü ve konuşmasını onun için kısa bir dua ederek tamamladı:

“RAB yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrail’in Tanrısı RAB seni cömertçe ödüllendirsin” (12. ayet).

Leon Morris şu yorumu yapar:

Dua, zaman dolduğunda, dua edenin aracılığıyla yanıtlandı. Boaz, Rut’un ülke değiştirmesindeki dinsel nedeni, Yahve’nin kanatları altına sığındığını söylemesiyle fark ettiğini gösterdi. Buradaki betimleme, analığının kanatları altındaki minik bir kuşun çırpınışlarını yansıtıyor gibidir. Güvenmenin ve güvenliğin canlı bir tasvirini verir… 1

Rut, bir Yahudi olan Boaz’ın, diğer uluslardan biri olan kendisine gösterdiği bu hak etmediği iyilik karşısında hayrete düştü. Ancak, bu davranışın bir nedeni vardı! Boaz, elbette Rut’un Naomi’ye gösterdiği yakınlığı ve bir Yahudi’nin imanına sahip olduğunu işitmişti.

2:13-16   Boaz Rut’tan öylesine etkilenmişti ki, onu işçileriyle birlikte yemek yemeğe çağırdı ve onlara, Rut’un devşirmesi için demetlerden başak ayırıp yere bırakmalarını söyledi.

2:17   Gün sona erdiğinde, devşirdiği başakları dövdü ve bir efa (yaklaşık 14.7 kg) arpası olduğunu gördü; bu oldukça iyi bir miktardı. Bunu biz de Tanrı’nın sözünü incelerken yapmalıyız; yani, değerli gerçeklere kendimiz adına sahip çıkmalı ve onları uygulamalıyız.

Boaz’ın kişiliğinde, Mesih’in üstünlüklerinin pek çoğunu görürüz. Boaz, çok varlıklı biriydi (1. ayet). İyiliklerini hak etmeyen yabancıya sevecen davrandı (8, 9. ayetler). Rut’la karşılaşmadan önce onun hakkında bilgisi vardı (11. ayet). Rab, biz kendisini tanımadan önce de hakkımızdaki her şeyi biliyordu. Boaz Rut’a lütufkar bir biçimde hizmet etti ve onun tüm ihtiyaçlarını karşıladı (14. ayet). Onun geleceğini koruma altına aldı (15, 16. ayetler). Bu lütuf eylemlerinde, İsa Mesih’in bize gösterdiği merhametin gölgelerini görürüz.

2:18-23   Rut başakları eve getirdiğinde ve olup bitenleri Naomi’ye anlattığında, yaşlı ve bilge Yahudi kadın, Rab’bin tasarısının uygun biçimde geliştiğini anladı. Boaz’ın, ölen kocasının yakın bir akrabası olduğunu biliyordu. Rabbin Rut ve kendisi için de harika bir tasarısı olduğunu hissetmişti. Bundan dolayı Rut’u, Boaz’ın tarlasında başak devşirmesi için teşvik etmişti.

Naomi’nin, Boaz’ın tarlalarında kalması konusundaki öğüdü akıllıcaydı. Boaz lütufkar olduğunu göstermişti. Rut’un başka birisinin tarlasına giderek Boaz’ın korumasını reddetmesi anlamsız olurdu. Bizler de, Rab’bin vaat ettiği sağlayış ve korumadan ayrılarak dünyasal zevk tarlalarına girmemeliyiz.

 

Kutsal Kitap

1 Naominin Boaz adında bir akrabası vardı. Kocası Elimelekin boyundan olan Boaz, ileri gelen, varlıklı bir adamdı.
2 Bir gün Moavlı Rut, Naomiye şöyle dedi: ‹‹İzin ver de tarlalara gideyim, iyiliksever bir adamın ardında başak devşireyim.›› Naomi, ‹‹Git, kızım›› diye karşılık verdi.
3 Böylece Rut gidip tarlalarda, orakçıların ardında başak devşirmeye başladı. Bir rastlantı sonucu, kendini Elimelekin boyundan Boazın tarlasında buldu.
4 Bu arada Beytlehemden gelen Boaz orakçılara, ‹‹RAB sizinle olsun›› diye seslendi.
5 Boaz, orakçıların başında duran adamına, ‹‹Kim bu genç kadın?›› diye sordu.
6 Orakçıların başında duran adam şu karşılığı verdi: ‹‹Naomi ile birlikte Moav topraklarından gelen Moavlı genç kadın budur.
7 Bana gelip, ‹İzin ver de başak devşireyim, orakçıların ardından gidip demetlerin arasındaki artıkları toplayayım› dedi. Sabahtan şimdiye kadar tarlada çalışıp durdu, çardağın altında pek az dinlendi.››
8 Bunun üzerine Boaz Ruta, ‹‹Dinle, kızım›› dedi, ‹‹Başak devşirmek için başka tarlaya gitme; buradan ayrılma. Burada, benim hizmetçi kızlarla birlikte kal.
9 Gözün, orakçıların biçtiği tarlada olsun; kızların ardından git. Sana ilişmesinler diye adamlarıma buyruk verdim. Susayınca var git, kuyudan çektikleri suyla doldurdukları testilerden iç.››
10 Rut eğilip yüzüstü yere kapandı. Boaza, ‹‹Bir yabancı olduğum halde bana neden yakınlık gösteriyor, bu iyiliği yapıyorsun?›› dedi.
11 Boaz şöyle karşılık verdi: ‹‹Kocanın ölümünden sonra kaynanan için yaptığın her şey bana bir bir anlatıldı. Anneni babanı, doğduğun ülkeyi bıraktın; önceden hiç tanımadığın bir halkın arasına geldin.
12 RAB yaptıklarının karşılığını versin. Kanatları altına sığınmak için kendisine geldiğin İsrailin Tanrısı RAB seni cömertçe ödüllendirsin.››
13 Rut, ‹‹Bana çok iyi davrandın, efendim›› dedi. ‹‹Kölelerinden biri olmadığım halde, söylediğin sözlerle beni teselli ettin, yüreğimi okşadın.››
14 Yemek vakti gelince Boaz Ruta, ‹‹Buraya yaklaş, ekmek al, pekmeze batırıp ye›› dedi. Rut varıp orakçıların yanına oturdu. Boaz ona kavrulmuş başak verdi. Rut bir kısmını yedikten sonra doydu, birazını da artırdı.
15 Başak devşirmek için kalkınca, Boaz adamlarına, ‹‹Demetler arasında da başak devşirsin, ona dokunmayın›› diye buyurdu.
16 ‹‹Hatta onun için demetlerden başak ayırıp yere bırakın da devşirsin. Sakın onu azarlamayın.››
17 Böylece Rut akşama dek tarlada başak devşirdi. Devşirdiği başakları dövünce bir efa kadar arpası oldu.
18 Bunu yüklenip kente döndü. Devşirdiklerini gören kaynanasına ayrıca, tarlada doyduktan sonra artırdığı başakları da çıkarıp verdi.
19 Naomi, ‹‹Bugün nerede başak devşirdin, nerede çalıştın?›› diye sordu. ‹‹Sana bunca yakınlık göstermiş olan her kimse, kutsansın!›› Rut tarlasında çalıştığı adamdan söz ederek kaynanasına, ‹‹Bugün tarlasında çalıştığım adamın adı Boaz›› dedi.
20 Naomi gelinine, ‹‹RAB, sağ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemeyen Boazı kutsasın›› dedi. Sonra ekledi: ‹‹O adam akrabalarımızdan, yakın akrabalarımızdanfç biridir.›› ailenin muhtaç kalan üyelerini korumakla yükümlü yakın akraba (Yar.38:8; Lev.25:25; Yas.25:5-10; Rut 3:9,12; 4:1,3,6,8,14).
21 Moavlı Rut şöyle konuştu: ‹‹Üstelik bana, ‹Adamlarım bütün biçme işini bitirinceye kadar onlarla birlikte kal› dedi.››
22 Naomi, gelini Ruta, ‹‹Kızım, onun kızlarıyla gitmen daha iyi. Başka bir tarlada sana zarar gelebilir›› dedi.
23 Böylece Rut arpa ile buğday biçimi sonuna kadar Boaz’ın hizmetçi kızlarından ayrılmadı; başak devşirip kaynanasıyla oturmaya devam etti.

1. Leon Morris (Arthur E. Cundall ile), Judges and Ruth, s.276, 277