Rut 4

V. BOAZ TARAFINDAN REHİNDEN KURTARILMA (4:1-12)

4:1-6   Ertesi sabah Boaz, kentin ileri gelenlerinden on adamla birlikte, yasal konuların çözümlendiği kent kapısına gitti. Tam o sırada yakın akraba yanına geldi (Tasarlanmış bir rastlantı daha). Boaz, diğer yakın akrabaya, ‘arkadaş’ 1 diye hitap etti ve ondan biraz durmasını istedi. Boaz, kentin 10 ileri geleninin önünde durarak, Naomi ve Rut’un öyküsünü anlattı. Sonra yakın akrabaya, Elimelek Moav’a gittiğinde büyük olasılıkla rehine verilmiş olan, Elimelek’e ait toprağı geri satın alma fırsatını önerdi. Bu ana kadar adı belirtilmeyen akraba istekliydi. Ancak, Boaz kendisine toprağı geri satın alan kişinin, aynı zamanda Moavlı Rut’la evlenmesi gerektiğini de söylediğinde, yakın akraba geri çekildi; bunu yaparsa mirasını tehlikeye atacağını açıkladı.

Rut’un mülküyle ilgilenerek zaman ve enerjisini harcarsa, kendi mülkünü ihmal edecekti. Sonunda, toprak kendisinin değil, Rut’un mirasçılarına kalacaktı. 2

Matthew Poole, yakın akrabanın adının verilmemesi konusunda şu yorumu yapar:

Hiç kuşkusuz Boaz, onun adını biliyordu ve ona adıyla hitap etmişti; ancak Tanrı, bu adın yazılmasını istemedi. Belki bilinmesi de gereksizdi; belki de bir aşağılama biçimi ya da yakın akrabaya verilen adil bir ceza olarak ismini belirtmedi. Erkek kardeşinin adını korumayan, kendi adını da yitirebilirdi. 3

Yakın akraba ifadesi, genellikle yasanın simgesi olarak anlaşılır. On tanık (On Buyruk), yasanın günahkârı kurtaramayacağını onaylarlar. “Yasa, yargıladığı kişileri kurtaramaz. Bu, amacına aykırı olurdu.” 4 Yasa kurtaramazdı, çünkü insan benliğinden ötürü güçsüzdü (Rom.8:3).

Daha yakın akrabanın teklifi reddetmesiyle, Rut’la evlenme sırası Boaz’a geçti ve onu evlenmesi için özgür kıldı.

4:7,8   O günlerde, akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Yasa, aslında dul kadının, teklifi reddeden akrabanın çarığını çıkartarak yüzüne tükürmesini gerektiriyordu (Yas.25:9). Bu durumda daha yakın akraba kendi çarığını çıkardı ve onu Boaz’a verdi.

4:9-12   Boaz, çarığı alır almaz, Elimelek’in mülkünü satın alacağını ve Moavlı Rut’la evleneceğini duyurdu. Kalabalık, Boaz’ı kutsayarak ona Rahel ve Lea’nın soyu kadar geniş bir soy diledi. Tamar’ın Yahuda’ya doğurduğu Peres’den söz edilirken, öykünün hoş olmayan yanlarına değinilmez ve bunun bir İsrailli’yle bir yabancı arasındaki zorunlu evliliği yansıtan başka bir durum olduğu gerçeğine odaklanılır.

VI. DAVUT’UN OVET’TEN GELEN KRALİYET SOY AĞACI (4:13-22)

4:13-16   Boaz, Rut’la evlendi. Bu evlilikten bir oğulları oldu. Ona Ovet (Kul) adını verdiler. Naomi de bebeği kendi torunu olarak kabul etti ve ona dadılık yaptı.

4:17-22   Ovet daha sonra İşay’ın babası, İşay da Davut’un babası oldu. Kitap, Davut’un (Sevgili) kısa bir soy kaydıyla sona erer; Davut’un kısa soy kaydı daha büyük bir soy ağacının parçası olacaktı; Davut’un büyük Oğlu, Rab İsa Mesih (Mat.1). Bu soy kaydının tamamlanması düşünülmemiştir. Salmon, Hakimler döneminin başlangıcında yaşadı. Davut, yaklaşık 400 yıllık bir süreyi kapsayan krallar döneminin başlangıcına kadar dünyaya gelmedi. İsimler, Kutsal Kitap’taki soy ağaçlarında genellikle kasten atlanır ve yazılmaz.

Davut’la sona eren bu küçük soy kaydı, okuyucuyu krallık ve sonraki 1 ve 2.Samuel kitapları için hazırlar.

 

Kutsal Kitap

1 Bu arada Boaz kent kapısına gidip oturdu. Sözünü ettiği yakın akraba oradan geçerken ona, ‹‹Arkadaş, gel şuraya otur›› diye seslendi. Adam da varıp Boazın yanına oturdu. yerdi.
2 Sonra Boaz kentin ileri gelenlerinden on adam topladı. Onlara, ‹‹Siz de gelin, oturun›› dedi. Adamlar da oturdular.
3 Boaz, yakın akrabadan olan adama şöyle dedi: ‹‹Moav topraklarından dönmüş olan Naomi, akrabamız Elimelekin tarlasını satıyor.
4 Ben de burada oturanların ve halkımın ileri gelenlerinin önünde bunu satın alman için durumu sana açayım dedim. Yakın akrabalık görevini yapmak istiyorsan, yap. Ama sen akrabalık görevini yerine getirmeyeceksen, söyle de bileyim. Çünkü bu görevi yapmak önce sana düşer. Senden sonra ben gelirim.›› Adam, ‹‹Yakın akrabalık görevini ben yaparım›› diye karşılık verdi.
5 Bunun üzerine Boaz, ‹‹Yalnız, tarlayı Naomiden satın aldığın gün, ölen Mahlonun adının bıraktığı mirasla sürmesi için dul eşi Moavlı Rutu da almalısın›› dedi.
6 Adam, ‹‹Bu durumda yakın akrabalık görevini yapamam; yaparsam kendi mirasımı tehlikeye atmış olurum›› dedi. ‹‹Bana düşen akrabalık görevini sen yüklen. Çünkü ben yapamam.››
7 Eskiden İsrailde akrabalık görevinin yerine getirildiğini ve mülk alım satımının onaylandığını göstermek için taraflardan biri çarığını çıkarıp ötekine verirdi. Alışverişi yasallaştırmanın yolu buydu.
8 Bu nedenle yakın akrabadan olan adam, ‹‹Sen kendin satın al›› diyerek çarığını çıkarıp Boaza verdi.
9 Boaz, ileri gelenlere ve bütün halka, ‹‹Elimelekin, Kilyon ile Mahlonun bütün mülkünü Naomiden satın aldığıma bugün siz tanık oldunuz›› dedi.
10 ‹‹Mahlonun dul karısı Moavlı Rutu da kendime eş olarak alıyorum. Öyle ki, ölen Mahlonun adı bıraktığı mirasla birlikte sürsün; kardeşlerinin arasından ve yaşadığı kentten adı silinmesin. Bugün siz buna tanık oldunuz.››
11 Kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler, ‹‹Evet, biz tanığız›› dediler. ‹‹RAB senin evine gelen kadını, İsrail soyunun o iki ana direğine -Rahel ve Leaya- benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı, Beytlehemde ünlü olasın.
12 RABbin bu genç kadından sana vereceği çocuklarla senin soyun, Tamarın Yahudaya doğurduğu Peresin soyu gibi olsun.››
13 Böylece Boaz, Rutu kendine eş olarak aldı ve onunla birleşti. RABbin kutsamasıyla gebe kalan Rut bir oğul doğurdu.
14 O zaman kadınlar Naomiye, ‹‹Bugün seni yakın akrabasız bırakmamış olan RABbe övgüler olsun. Doğan çocuğun ünü İsrailde yayılsın›› dediler.
15 ‹‹O seni yaşama döndürecek, yaşlılığında doyuracak. Çünkü onu, seni seven ve senin için yedi oğuldan bile daha değerli olan gelinin doğurdu.››
16 Naomi çocuğu alıp bağrına bastı ve ona dadılık yaptı.
17 Komşu kadınlar, ‹‹Naominin bir oğlu oldu›› diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, İşayın babası; İşay ise Davutun babasıdır.
18 Peresin soyu şöyledir: Peres Hesronun babası,
19 Hesron Ramın babası, Ram Amminadavın babası,
20 Amminadav Nahşonun babası, Nahşon Salmonun babası,
21 Salmon Boazın babası, Boaz Ovetin babası,
22 Ovet İşay’ın babası, İşay da Davut’un babasıdır. ‹‹Salma››.

1. Burada kullanılan İbranice sözcük dikkat çekicidir. Metinde adamın adı söylenmez; “filanca” (peloni almoni) olarak adlandırılmıştır.

2. Kaynağı bilinmiyor.

3. Matthew Poole, Matthew Poole’s Commentary on the Holy Bible, s.511

4. Kaynağı bilinmiyor.