Sefanya 3

IV. Yeruşalim’in Uğrayacağı Felaketin Duyurulması (3:1-7)

A. İtaatsizlik, Karşılık Vermemek, İmansızlık, Pişmanlık Duymamak (3:1, 2)

Bir kadın olarak betimlenen Yeruşalim Kenti isyankâr, kirli ve zalim olmakla suçlanır. Söz dinlememiş ve Rab’be güvenmemiş, O’na sığınmamıştır.

B. Önderlerin ve Yöneticilerin Açgözlülüğü (3:3)

Yöneticileri kükreyen aslanlar gibi, önderleri akşam dolaşan aç kurtlar gibidir.

C. Peygamberlerin Düşüncesizlikleri ve İhanetleri, Kâhinlerin Kutsal Olana Saygısızlığı (3:4)

Peygamberleri güvenilmezdir, kâhinleri kutsala saygı göstermezler. Feinberg şu yorumu yapar:

4’üncü ayette, kitaptaki peygamberlerle ilgili tek bir uyarıya rastlarız. Düşüncesizlik ve önemli konuları hafife almakla suçlanırlar. Yaşamları ya da öğretişleri ciddi ve dengeli değildir. Tanrı’yı temsil ettiklerini ileri sürdükleri halde, O’na ihanet ettiler ve sadık kalmadılar. Üstelik, Rab’den ayrılan halkı teşvik ettiler. Kutsal olmayan işleriyle kutsal yeri kirlettiler; kutsal olanı murdar ettiler. Halka öğretirken, Yasa’nın amacını ve anlamını çarpıtarak onu ihlal ettiler. 1

Ç. Rab’bin Yargılayan Varlığı (3:5-7)

Bu günah ve çürümeye rağmen, Rab adaletle yargılamak için halkının arasındadır. Diğer ulusları Yahuda’nın bunu görüp korkacağını düşünerek cezalandırmıştı, ama Yahuda halkı buna rağmen daha da yozlaştı.

V. RAB’BE SADIK KALAN İSRAİLLİLER’E TESELLİ HABERİ (3:8-20)

A. Kötü Ulusların Yıkımı (3:8)

Tanrı halkından sadık kalan az sayıda kişiye, O bütün düşmanlarını kıskançlık ateşiyle yok edinceye kadar beklemeleri öğütlenir. 2

B. Geri Kalan Ulusların Tövbesi (3:9)

9’uncu ayette söz edilen pak dudaklar büyük olasılıkla evrensel bir dile değil, putperestlik tarafından kirletilmemiş dudaklara ya da Rab’bi öven saf konuşmalara işaret etmektedir. Bütün insanlar O’na uyum içinde hizmet edeceklerdir.

C. Dağıtılmış İsrail’in Yenilenmesi (3:10-13)

Bin yıllık dönemin o gününde uluslar, Rab’be bir sunu olarak dağıtılmış Yahudiler’i ülkelerine geri getireceklerdir. Böbürlenen kötü insanlar Yahuda’dan kesilip atılacaklarından, bundan sonra İsrailliler’den Rab’be tapan az sayıda kişi korkutulamayacaktır. Geriye kalanlar alçakgönüllü olacak, Rab’bin adına güvenerek dürüstlük içinde yaşayacaklardır.

Ç. Mesih’in İkinci Gelişi Nedeniyle Duyulan Sevinç (3:14-17)

14-20’nci ayetlerde, güçlü kurtarışı ve kendisine ait olanlara duyduğu sevgiyi kutlamak için Rab’bi öven, yenilenmiş İsrail’in ezgisi yazılıdır. Siyon kızının ezgi söylemek, haykırmak ve sevinmek için çok nedeni vardır; yalnızca düşmanları kovulmamış, aynı zamanda Mesih olan Kralı Rab, kendisiyle birliktedir. Artık güçsüzlük ya da korku için neden kalmamıştır, çünkü Gücü Her Şeye Yeten Tanrı, Siyon kızını sevgisiyle yenileyecektir.

D. Tanrı’nın, Halkı İçin Yapacakları (3:18-20)

Yargı çok yakında halkın üzerine ineceğinden, RAB peygamberliği, tanrısayar halkın tam dönüşü konusunda güçlü bir vaatle bitirir. Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde artık yüceltilip onurlandırılacaklardır.

 

Kutsal Kitap

1 Başkaldıran, yozlaşan, acımasız kentin vay haline!
2 Söz dinlemedi, ders almadı, RABbe güvenmedi,
Tanrısına sığınmadı.
3 Yöneticileri kükreyen aslanlar,
Önderleri akşam gezen aç kurtlar gibi,
Sabaha bir şey bırakmazlar.
4 Peygamberleri sorumsuz ve güvenilmezdir.
Kâhinleri kutsal olanı kirletip,
Yasayı çarpıtırlar.
5 Ama adil RAB hâlâ o kentte;
O haksızlık etmez,
Aksatmadan dağıtır adaletini her yeni günün sabahında.
Ne var ki, bu yetmiyor haksızları utandırmaya.
6 RAB diyor ki, ‹‹Ulusları yok ettim,
Kalelerini yıktım, sokaklarını harap ettim.
O sokaklardan geçen kimse yok artık.
Kentleri viraneye döndü,
Eser kalmadı insandan.
7 Halkım benden korkar,
Ders alır bundan dedim.
O zaman konutlarına dokunmaz,
Onları tasarladığım cezaya çarptırmazdım.
Ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyorlar.››
8 Bu yüzden, ‹‹Bekleyin de görün›› diyor RAB,
‹‹Ulusları yargılayacağım günü bekleyin.
Ulusları toplamaya,
Krallıkları bir araya getirmeye,
Gazabımı, kızgın öfkemi
Üzerlerine dökmeye karar verdim.
Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek.
9 O zaman, hep birlikte beni adımla çağırmaları,
Omuz omuza bana hizmet etmeleri için,
Halkların dudaklarını pak kılacağım.
10 Dağılmış olan, bana tapan halkım,
Kûş ırmaklarının ötesinden
Bana sunular getirecek.
11 Halkım bana yaptığı bunca kötülük yüzünden utandırılmayacak o gün.
Çünkü gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından.
Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler.
12 Orada sadece benim adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri bırakacağım.
13 İsraillilerden geride kalanlar haksızlık etmeyecek,
Yalan söylemeyecek,
Kimseyi aldatmayacak,
Tok karna yatacaklar ve onları korkutan olmayacak.››
14 Ey Siyon kızı, ezgiler söyle!
Ey İsrail, haykır!
Yürekten sevin, sevinçle coş,
Ey Yeruşalim kızı!
15 RAB senin cezanı kaldırdı,
Kovdu düşmanlarını.
İsrailin Kralı RAB seninle.
Korkma artık kötülükten.
16 O gün Yeruşalime denecek ki,
‹‹Korkma, ey Siyon, gevşemesin ellerin.
17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle.
Alabildiğine sevinecek senin için,
Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.›› ‹‹Susacak››.
18 RAB, ‹‹Bayramlar için çektiğiniz özlemleri sona erdireceğim›› diyor,
‹‹Bunlar sizin için ağırlık ve utançtır.
Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün.
Düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım.
Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde
Onları yüceltip onurlandıracağım.
O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim.
Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak,
Dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım.››

1. A.g.e., s.64.

2. Sefanya 3:8, İbrani alfabesinin bütün harflerini içeren Eski Ant­laşma’nın özgün metnindeki tek ayettir.