Yaratılış 11

G. Babil Kulesi (11. Bölüm)

11:1-4   Kronolojik olarak, 11. bölümden sonra gelen 10. bölümde insanlık dillere göre bölünmüştü (5,20,31. ayetler).

Burada bu bölünmelerin nedenini öğreniriz. Tanrı’nın amaçladığı gibi yeryüzüne dağılmak yerine, insanlar bir kent ve Şinar’da bir kule (Babil) bina ettiler. Birbirlerine şöyle dediler: “Kendimize bir kent kuralım, göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.” Yaptıkları kibirli bir davranıştı (ünlü olmak istediler) ve kendilerini savundular (dağılmak istemediler). Bizim için kulenin anlamı, kurtuluşu, lütfun karşılıksız bir armağanı olarak almak yerine, gökyüzüne insan çabalarıyla ulaşmak isteyen düşmüş insanın örneğidir.

11:5-9   Rab insanları, dillerini karıştırarak yargıladı. Bugün dünyada var olan pek çok farklı dilin başlangıcı, bu olayla olmuştur. Pentikost, (Elçilerin İşleri 2:1-11) herkesin kendi dilinden Tanrı’nın harika işlerinden söz edildiğini duymaları ile Babil yargısını iptal etmiştir. Babil’in anlamı kargaşadır; Tanrı’yı dışarıda bırakan her insan ilişkisinin uğrayacağı kaçınılmaz sonuç budur!

11:10-25   Bu ayetler, Sam’dan Avram’a kadar olan soyu ayrıntılı olarak anlatırlar. Böylece tarih kayıtları insanlık soyundan Sami soyuna, sonra da tek bir kişiye (Avram) doğru daralır; Avram İbrani ulusunun başı olur.

Eski Antlaşma’nın devamı bu ulusun geniş ve uzun öyküsünü aktarır.

11:26-32   Avram güçlü bir iman adamıydı ve tarihteki en önemli kişilerden biriydi. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi üç dünya dini ona saygı gösterir. Eski Antlaşma’nın on altı, Yeni Antlaşma’nın on bir kitabında kendisinden söz edilmiştir. Adının anlamı, “Yüce baba” ya da İbrahim olarak değiştiğinde, “Çokların babası” oldu.

Bu bölümde matematiksel bir sorun bulunur. Derek Kidner şu açıklamayı yapar:

Terah’ın öldüğü yaş, bir soruna neden olur; çünkü Terah’ın yaşı en büyük oğlunu yüz otuz beş yaşında yapar (26), oysa İbrahim yalnızca yetmiş beş yaşındaydı

(12:4, Elçilerin İşleri 7:4). Bu sorunu çözmek için, İbrahim’in en küçük oğul olduğu varsayılabilir, en büyük oğuldan altmış yıl sonra doğmuştur, ama 11:26, 27’deki listede ilk sıraya yerleştirilmiştir, çünkü kişi olarak daha önemlidir (Efrayim’in Manaşşe’nin önüne geçmesi gibi). Başka bir çözüm ise, Terah’ın yüz kırk beş yaşında öldüğünü söyleyen Samiriye metnini izlemektir. Bu daha çok tercih edilir gibi görünür. Avram, kendi babası yüz otuz yaşındayken doğmuş olsaydı, 17:17’deki soruyu soramazdı.1

Mezopotamya’daki Kildaniler’in Ur kenti, tanrısız putperestlerin tapınma merkeziydi. Terah ve ailesi, Kenan ülkesinin yolunda bulunan Harran’a kuzeybatıya doğru yola çıktılar.

 

Kutsal Kitap

1 Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı.
2 Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler.
3 Birbirlerine, ‹‹Gelin, tuğla yapıp iyice pişirelim›› dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar.
4 Sonra, ‹‹Kendimize bir kent kuralım›› dediler, ‹‹Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.››
5 RAB insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi.
6 ‹‹Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar›› dedi,
7 ‹‹Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar.››
8 Böylece RAB onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.
9 Bu nedenle kente Babilfş adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı.
10 Samın soyunun öyküsü: Tufandan iki yıl sonra Sam 100 yaşındayken oğlu Arpakşat doğdu.
11 Arpakşatın doğumundan sonra Sam 500 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
12 Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu.
13 Şelahın doğumundan sonra Arpakşat 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. doğdu. Kenanın doğumundan sonra Arpakşat 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Kenan 130 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. Şelahın doğumundan sonra Kenan 330 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu›› (bkz. Luk.3:35-36).
14 Şelah 30 yaşındayken oğlu Ever doğdu.
15 Everin doğumundan sonra Şelah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
16 Ever 34 yaşındayken oğlu Pelek doğdu.
17 Pelekin doğumundan sonra Ever 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
18 Pelek 30 yaşındayken oğlu Reu doğdu.
19 Reunun doğumundan sonra Pelek 209 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
20 Reu 32 yaşındayken oğlu Seruk doğdu.
21 Serukun doğumundan sonra Reu 207 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
22 Seruk 30 yaşındayken oğlu Nahor doğdu.
23 Nahorun doğumundan sonra Seruk 200 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
24 Nahor 29 yaşındayken oğlu Terah doğdu.
25 Terahın doğumundan sonra Nahor 119 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu.
26 Yetmiş yaşından sonra Terahın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu.
27 Terah soyunun öyküsü: Terah Avram, Nahor ve Haranın babasıydı. Haranın Lut adlı bir oğlu oldu.
28 Haran, babası Terah henüz sağken, doğduğu ülkede, Kildanilerin Ur Kentinde öldü.
29 Avramla Nahor evlendiler. Avramın karısının adı Saray, Nahorunkinin adı Milkaydı. Milka Yiskanın babası Haranın kızıydı.
30 Saray kısırdı, çocuğu olmuyordu.
31 Terah, oğlu Avramı, Haranın oğlu olan torunu Lutu ve Avramın karısı olan gelini Sarayı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur Kentinden ayrıldılar. Harrana gidip oraya yerleştiler.
32 Terah iki yüz beş yıl yaşadıktan sonra Harran’da öldü.

h

1. Derek Kidner, Genesis, s.112.