Yaratılış 12

II. İSRAİL’İN ATALARI (12-50. Bölümler)

A. İbrahim (12:1 – 25:18)

1. İbrahim’in Çağrılması (12:1-9)

12:1-3   Avram henüz Ur kentindeyken, kendisine Rab’bin çağrısı geldi (1. ayeti, Elçilerin İşleri 7:1,2 ile karşılaştırın). Tanrı, Avram’dan ülkesini, ailesini ve babasının evini terk edip bir yolculuk yaşamına başlamasını istedi (İbr.11:9).

Tanrı, Avram ile aşağıdaki vaatleri içeren harika bir antlaşma yaptı: Bir ülke – Kenan ülkesi; Büyük bir ulus – Yahudi halkı; Avram ve soyu için maddesel ve ruhsal bereket; Avram ve soyu için ün; başkaları için bereket olacaklardı; İsrail’in dostları bereketlenecek ve Sami ırkı karşıtları lanetlenecekti; yeryüzündeki bütün aileler Avram’da kutsanacaktı; bu vaat, Avram’ın soyundan gelen Rab İsa Mesih’e işaret etmektedir. Bu antlaşma yenilendi ve genişletildi (bk. 13:14-17; 15:4-6; 17:10-14; 22:15-18).

12:4-9   “Harran’da boşa geçen yıllardan” sonra Avram, karısı Saray, yeğeni Lut, diğer akrabaları ve mallarıyla birlikte Kenan’a gitti. Önce Avram’ın Rab’be sunak diktiği Şekem’e geldiler. Düşmanın, yani Kenanlılar’ın varlığı, imanla yürüyen bir adam için engel oluşturmuyordu. Avram, Beytel (Tanrı’nın evi) ve Ay kenti arasına yeniden yerleşti. Yalnızca kendisi için bir çadır kurmakla kalmadı, aynı zamanda Rab için de bir sunak yaptı. Bu, Tanrı adamının yaşamındaki öncelikler hakkında önemli bir açıklamadır. 9. ayet Avram’ın güneye (Negev) gittiğini söyler.

2. Mısır’a Gidiş ve Mısır’dan Dönüş (12:10 – 13:4)

12:10-20   Ancak imanında sapmalar oldu. Ciddi bir kıtlık zamanı sırasında Avram Tanrı’nın seçtiği yerden ayrılarak dünyayı simgeleyen Mısır’a kaçtı. Bu hareketi felakete yol açtı. Avram firavunun, güzel karısı Saray’ı haremine almak için kendisini öldürebileceğinden korktu.

Bundan dolayı Avram, karısı Saray’ı kendisinin kız kardeşi olduğunu söylemesi için ikna etti. Aslında Saray, Avram’ın baba bir anne ayrı kız kardeşiydi (20:12), ancak niyeti aldatma olduğundan, söylediği yine de bir yalandı. Hilesi Avram’ın işine yaradı (bolmiktarda ödüllendirildi), ama Saray için durum üzücüydü (firavunun haremine girmek zorundaydı).

Firavunun ve ev halkının başına da sıkıntı geldi. Firavun, Avram’ın yalanını öğrendiğinde, Avram’dan daha dürüst davrandı. Avram’ı payladıktan sonra, onu Kenan’a geri gönderdi.

Bu olay bize ruhsal savaşı dünyasal silahlarla sürdürmememiz gerektiğini, kötü huyluların sonunda temize çıkmadıklarını ve günah işlediklerinde yakalanmadan kurtulamadıklarını hatırlatır.

Tanrı İbrahim’i terk etmedi, ama günahının ortaya çıkmasına izin verdi. Avram herkesin önünde firavun tarafından aşağılandı ve utanç içinde Mısır’dan ayrıldı.

Firavun” sözcüğü normal bir isim olmayıp, kral, imparator, başkan gibi bir unvandır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Avrama, ‹‹Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git›› dedi,
2 ‹‹Seni büyük bir ulus yapacağım,
Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım,
Bereket kaynağı olacaksın.
3 Seni kutsayanları kutsayacak,
Seni lanetleyeni lanetleyeceğim.
Yeryüzündeki bütün halklar
Senin aracılığınla kutsanacak.››
4 Avram RABbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Harrandan ayrıldığı zaman yetmiş beş yaşındaydı.
5 Karısı Sarayı, yeğeni Lutu, Harranda kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar.
6 Avram ülke boyunca Şekemdeki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu.
7 RAB Avrama görünerek, ‹‹Bu toprakları senin soyuna vereceğim›› dedi. Avram kendisine görünen RABbe orada bir sunak yaptı.
8 Oradan Beytelin doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytelle doğudaki Ay Kentinin arasına kurdu. Orada RABbe bir sunak yapıp RABbi adıyla çağırdı.
9 Sonra kona göçe Negeve doğru ilerledi.
10 Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Avram geçici bir süre için Mısıra gitti.
11 Mısıra yaklaştıklarında karısı Saraya, ‹‹Güzel bir kadın olduğunu biliyorum›› dedi,
12 ‹‹Olur ki Mısırlılar seni görüp, ‹Bu onun karısı› diyerek beni öldürür, seni sağ bırakırlar.
13 Lütfen, ‹Onun kızkardeşiyim› de ki, senin hatırın için bana iyi davransınlar, canıma dokunmasınlar.››
14 Avram Mısıra girince, Mısırlılar karısının çok güzel olduğunu farkettiler.
15 Kadını gören firavunun adamları, güzelliğini firavuna övdüler. Kadın saraya alındı.
16 Onun hatırı için firavun Avrama iyi davrandı. Avram davar, sığır, erkek ve dişi eşek, erkek ve kadın köle, deve sahibi oldu.
17 RAB Avramın karısı Saray yüzünden firavunla ev halkının başına korkunç felaketler getirdi.
18 Firavun Avramı çağırtarak, ‹‹Nedir bana bu yaptığın?›› dedi, ‹‹Neden Sarayın karın olduğunu söylemedin?
19 Niçin ‹Saray kızkardeşimdir› diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karını, git!››
20 Firavun Avram için adamlarına buyruk verdi. Böylece Avram’la karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler.