Yaratılış 34

7. Şekem’de İşlenen Günahlar (34. Bölüm)

 34:1-12   Bu bölümde Tanrı’nın adından söz edilmez. Yakup ve ailesi Şekem’de yaşarlarken, Yakup’un kızı Dina putperest kadınlarla dostluk kurdu. Tanrı halkının putperestlerden uzak yaşaması gerekir. Dina putperest kadınlarla beraber olduğu bir gün, Hamor’un oğlu Şekem, onun ırzına geçti, ama sonra onunla evlenmek için büyük bir arzu duydu. Yakup ve oğullarının öfkelerinin farkına varan Hamor, barışçıl bir çözüm önerdi: İsrailliler ve Kenanlılar, birbirlerinden kız alıp versinler. Böylelikle İsrailliler ülke vatandaşları sayılarak tüm haklara sahip olacaklardı. (9. ayet, Tanrı soyunu kirletmek için Şeytan’ın girişimlerinden biri olarak görülebilir). Şekem aynı zamanda, ne kadar başlık ve armağan istenirse vereceğini söyledi.

34:13-24   Yakup’un oğulları, kız kardeşleri Dina’yı Şekem’e vermeyi kesinlikle düşünmüyorlardı, ama Şekem’e, eğer tüm kent halkı sünnet olursa Dina’yla evlenebileceği yalanını söylediler. Tanrı antlaşmasının kutsal işareti kötü amaçla kullanılacaktı. Öneri, Hamor, Şekem ve kentlerinin tüm erkeklerine uygun göründü ve hepsi sünnet oldular.

34:25-31   Ama Şekemliler, daha sünnetin acısını çekerken, Şimon ve Levi onları haince öldürdüler ve mallarını yağmaladılar. Yakup, oğullarının bu davranışına yumuşak bir paylamayla karşılık verdi; Şimon ve Levi ise, kız kardeşlerine bir fahişe gibi davranıldığı için haklı olduklarını söylediler. Aslında Yakup, Şekem erkeklerine yapılan korkunç adaletsizlikten çok, kendi rahatını düşünüyor gibiydi. 30. ayetteki birinci şahıs zamirinin, Yakup tarafından defalarca kullanıldığına dikkat ediniz.

 

Kutsal Kitap

1 Leayla Yakupun kızı Dina bir gün yöre kadınlarını ziyarete gitti.
2 O bölgenin beyi Hivli Hamorun oğlu Şekem Dinayı görünce tutup ırzına geçti.
3 Yakupun kızına gönlünü kaptırdı. Dinayı sevdi ve ona nazik davrandı.
4 Babası Hamora, ‹‹Bu kızı bana eş olarak al›› dedi.
5 Yakup kızı Dinanın kirletildiğini duyduğunda, oğulları kırda hayvanların başındaydı. Yakup onlar gelinceye kadar konuşmadı.
6 Bu arada Şekemin babası Hamor konuşmak için Yakupun yanına gitti.
7 Yakupun oğulları olayı duyar duymaz kırdan döndüler. Üzüntülü ve çok öfkeliydiler. Çünkü Şekem Yakupun kızıyla yatarak İsrailin onurunu kırmıştı. Böyle bir şey olmamalıydı.
8 Hamor onlara, ‹‹Oğlum Şekemin gönlü kızınızda›› dedi, ‹‹Lütfen onu oğluma eş olarak verin.
9 Bizimle akraba olun. Birbirimize kız verip kız alalım.
10 Bizimle birlikte yaşayın. Ülke önünüzde, nereye isterseniz yerleşin, ticaret yapın, mülk edinin.››
11 Şekem de Dinanın babasıyla kardeşlerine, ‹‹Bana bu iyiliği yapın, ne isterseniz veririm›› dedi,
12 ‹‹Ne kadar başlık ve armağan isterseniz isteyin, dilediğiniz her şeyi vereceğim. Yeter ki, kızı bana eş olarak verin.››
13 Kızkardeşleri Dinanın ırzına geçildiği için, Yakupun oğulları Şekemle babası Hamora aldatıcı bir yanıt verdiler.
14 ‹‹Olmaz, kızkardeşimizi sünnetsiz bir adama veremeyiz›› dediler, ‹‹Bizim için utanç olur.
15 Ancak şu koşulla kabul ederiz: Bütün erkekleriniz bizim gibi sünnet olursa,
16 birbirimize kız verip kız alabiliriz. Sizinle birlikte yaşar, bir halk oluruz.
17 Eğer kabul etmez, sünnet olmazsanız, kızımızı alır gideriz.››
18 Bu öneri Hamorla oğlu Şekeme iyi göründü.
19 Ailesinde en saygın kişi olan genç Şekem öneriyi yerine getirmekte gecikmedi. Çünkü Yakupun kızına aşıktı.
20 Hamorla oğlu Şekem durumu kent halkına bildirmek için kentin kapısına gittiler.
21 ‹‹Bu adamlar bize dostluk gösteriyor›› dediler, ‹‹Ülkemizde yaşasınlar, ticaret yapsınlar. Topraklarımız geniş, onlara da yeter, bize de. Birbirimize kız verip kız alabiliriz.
22 Yalnız, şu koşulla bizimle birleşmeyi, birlikte yaşamayı kabul ediyorlar: Bizim erkeklerin de kendileri gibi sünnet olmasını istiyorlar.
23 Böylece bütün sürüleri, malları, öbür hayvanları da bizim olur, değil mi? Gelin onlarla anlaşalım, bizimle birlikte yaşasınlar.››
24 Kent kapısından geçen herkes Hamorla oğlu Şekemin söylediklerini kabul etti ve kentteki bütün erkekler sünnet oldu.
25 Üçüncü gün erkekler daha sünnetin acısını çekerken, Yakupun oğullarından ikisi -Dinanın kardeşleri Şimonla Levi- kılıçlarını kuşanıp kuşku uyandırmadan kente girip bütün erkekleri kılıçtan geçirdiler.
26 Hamorla oğlu Şekemi de öldürdüler. Dinayı Şekemin evinden alıp gittiler.
27 Sonra Yakupun bütün oğulları cesetleri soyup kenti yağmaladılar. Çünkü kızkardeşlerini kirletmişlerdi.
28 Kentteki ve kırdaki davarları, sığırları, eşekleri ele geçirdiler.
29 Bütün mallarını, çocuklarını, kadınlarını aldılar, evlerindeki her şeyi yağmaladılar.
30 Yakup, Şimonla Leviye, ‹‹Bu ülkede yaşayan Kenanlılarla Perizlileri bana düşman ettiniz, başımı belaya soktunuz›› dedi, ‹‹Sayıca azız. Eğer birleşir, bana saldırırlarsa, ailemle birlikte yok olurum.››
31 Şimon’la Levi, ‹‹Kızkardeşimize bir fahişe gibi mi davranmalıydı?›› diye karşılık verdiler.