Yaratılış 35

8. Beytel’e Dönüş (35. Bölüm)

35:1-8   35. bölüm, Tanrı’nın, yaklaşık otuz yıl önce verdiği sözü yerine getirmesi için Yakup’a buyurması ile başlar (28:20-22). Rab, bir önceki bölümün korkunç olaylarını Yakup’u, sözünü yerine getirmeye hazırlamak için kullanır. 34. bölümde Tanrı’dan hiç söz edilmezken, bu bölümde yaklaşık yirmi kez Tanrı’dan söz edildiğini görürüz. Tanrı’nın, Beytel’e dönmesi konusunda verdiği buyruğa itaat etmeden önce Yakup, ailesine yabancı ev ilahlarını bırakmalarını ve kendilerini arındırıp giysilerini değiştirmelerini buyurdu. Söylediklerini yapar yapmaz putperest komşuları kendilerinden korkmaya başladı. Yakup’un “ElBeytel’de” bir sunak yapması ve kendisini ağabeyi Esav’dan koruyan Tanrı’ya tapınması uygundu.

35:9-15   Tanrı bir kez daha Yakup’un adının şimdi İsrail olduğunu bildirdi, İbrahim ve İshak’la yaptığı antlaşmayı yeniledi. Yakup bu kutsal yeri, taş bir anıt dikerek belirledi ve yere bir kez daha Beytel adını verdi.

35:16-20   Yakup’un ailesi Beytel’den güneye göçtükten sonra, Rahel çocuğunu doğururken öldü. Rahel oğluna BenOni (kederimin oğlu) adını verdi, ama Yakup on ikinci oğluna Benyamin (sağ elimin oğlu) adını koydu. Bu iki isim, Mesih’in acılarını ve bunu izleyecek olan görkemini önceden resmeder. Rahel’in mezarının geleneksel, ama büyük olasılıkla tam olarak belli olmayan yeri, Yeruşalim’den Beytlehem’e giden yol üzerinde halen görülebilir. Rahel, neden İbrahim, Sara ve Rebeka ile birlikte Hevron Mağarası’na gömülmemişti?

Belki de aileye putlar getirdiği için olabilir.

35:21-29   Ruben’in ceza olarak ilk oğulluk hakkını kaybetmesine neden olan, babasının cariyesi Bilha ile işlediği günahtan kısaca söz edilir (49:3,4). 22. ayetin son cümlesi, yeni bir paragraf başlatır: Yakup’un on iki oğlu vardı. Sonraki iki ayet on iki oğlun isimlerini verir. 26. ayette bu oğulların Yakup’a PaddanAram’da doğduğu söylenir; burada Benyamin’den (24. ayet) söz edilmez. Benyamin Kenan’da doğmuştu (16-19. ayetler). Yakup, Hevron’a babası İshak ölmeden önce, tam zamanında döndü. Annesi Rebeka birkaç yıl önce ölmüştü. Bu bölümde üç cenazeden söz edilir: Rebeka’nın dadısı Debora (8. ayet); Rahel (19. ayet); ve İshak (29. ayet).

 

Kutsal Kitap

1 Tanrı Yakupa, ‹‹Git, Beytele yerleş›› dedi, ‹‹Ağabeyin Esavdan kaçarken sana görünen Tanrıya orada bir sunak yap.››
2 Yakup ailesine ve yanındakilere, ‹‹Yabancı ilahlarınızı atın›› dedi, ‹‹Kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin.
3 Beytele gidelim. Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Tanrıya orada bir sunak yapacağım.››
4 Böylece herkes yabancı ilahlarını, kulaklarındaki küpeleri Yakupa verdi. Yakup bunları Şekem yakınlarında bir yabanıl fıstık ağacının altına gömdü.
5 Sonra göçtüler. Çevre kentlerde yaşayan halk peşlerine düşmedi, çünkü hepsini Tanrı korkusu sarmıştı.
6 Yakup adamlarıyla birlikte Kenan ülkesindeki Luz -Beytel- Kentine geldi.
7 Bir sunak yaparak oraya El-Beytel adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine görünmüştü.
8 Rebekanın dadısı Debora ölünce Beytelin güneyindeki meşe ağacının altına gömüldü. Bu yüzden ağaca Allon-Bakut adı verildi.
9 Yakup Paddan-Aramdan dönünce, Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı.
10 ‹‹Sana Yakup diyorlar, ama bundan böyle adın Yakup değil, İsrail olacak›› diyerek onun adını İsrailfş koydu.
11 ‹‹Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrıyım›› dedi, ‹‹Verimli ol, çoğal. Senden bir ulus ve uluslar topluluğu doğacak. Kralların atası olacaksın.
12 İbrahime, İshaka verdiğim toprakları sana verecek, senden sonra da soyuna bağışlayacağım.››
13 Sonra Tanrı Yakuptan ayrılarak onunla konuştuğu yerden yukarı çekildi.
14 Yakup Tanrının kendisiyle konuştuğu yere taş bir anıt dikti. Üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktü.
15 Oraya, Tanrının kendisiyle konuştuğu yere Beytel adını verdi.
16 Sonra Beytelden göçtüler. Efrata varmadan Rahel doğum yaptı. Doğum yaparken çok sancı çekti.
17 O sancı çekerken, ebesi, ‹‹Korkma!›› dedi, ‹‹Bir oğlun daha oluyor.››
18 Ama Rahel ölmek üzereydi. Can verirken oğlunun adını Ben-Oni koydu. Babası ise çocuğa Benyaminfü adını verdi. anlamına gelir.
19 Rahel öldü ve Efrat -Beytlehem- yolunda gömüldü.
20 Yakup Rahelin mezarına bir taş dikti. Bu mezar taşı bugüne kadar kaldı.
21 İsrail yine göçtü ve Eder Kulesinin ötesinde konakladı.
22 İsrail o bölgede yaşarken Ruben babasının cariyesi Bilhayla yattı. İsrail bunu duyunca çok kızdı. ‹‹Bunu duydu››.
23 Yakupun on iki oğlu vardı. Leanın oğulları: Ruben -Yakupun ilk oğlu- Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Zevulun.
24 Rahelin oğulları: Yusuf, Benyamin.
25 Rahelin cariyesi Bilhanın oğulları: Dan, Naftali.
26 Leanın cariyesi Zilpanın oğulları: Gad, Aşer. Yakupun Paddan-Aramda doğan oğulları bunlardır.
27 Yakup, İshakla İbrahimin de yabancı olarak kalmış olduğu, bugün Hevron denen Kiryat-Arba yakınlarındaki Mamreye, babası İshakın yanına gitti.
28 İshak yüz seksen yıl yaşadı.
29 Kocamış, yaşama doymuş olarak son soluğunu verdi. Ölüp halkına kavuştu. Oğulları Esav’la Yakup onu gömdüler.