Yaratılış 41

5. Yusuf’un Firavunun Rüyalarını Yorumlaması (41. Bölüm)

41:1-13   Mısırlı büyücüler, firavunun güzel ve semiz yedi inek, çirkin ve cılız yedi inek, yedi güzel ve dolgun başak ve yedi cılız ve kavrulmuş başak rüyalarını yorumlayamadıklarında, baş saki Yusuf’u ve rüya yorumlama konusundaki yeteneğini anımsadı. 1. ayette sözü edilen “tam iki yıl” ifadesi, Yusuf’un zindanda geçirdiği zamanı ya da baş sakinin serbest bırakılmasından sonra geçen zamanı işaret ediyor olabilir.

41:14-32   Firavunun huzuruna çağrılan Yusuf, Mısır’da önce yedi yıl süreyle büyük bolluk olacağını, ama sonra bu bolluğu yedi yıl süreyle ülkeyi kasıp kavuracak, şiddetli bir kıtlığın izleyeceğini açıkladı. Firavunun gördüğü düşün tekrarlanmasının anlamı, Tanrı’nın bu konuda kesin karar verdiğini ve kararını en kısa zamanda uygulayacağını belirtir. Aynı şeyi, Yusuf’un geleceği hakkında gördüğü iki düşünde (37:6-9) ve Daniel 2 ve 7. bölümlerde benzeri görümlerde görürüz. Kutsal Kitap’ta, iki rakamı tanıklık rakamıdır. Yusuf, zindandayken firavunun adamlarına verdiği yanıtın aynısını firavunun huzurundayken de verdi: “Ben yorumlayamam; firavuna en uygun yorumu Tanrı yapacaktır” (16. ayet; 40:8). Rab’bin Yusuf’a, karakterinin bozulacağından korkmadan müthiş bir sorumluluk verebilmesini mümkün kılan, Yusuf’taki bu alçakgönüllülüktür.

41:33-36   Yusuf, firavuna bolluk yılları boyunca ürünlerin beşte birini depolamasını söyledi; böylelikle kıtlık yılları sırasında yeterli yiyecek bulunacaktı. Yusuf’un planı, o günden bu yana “her zaman dolu tahıl ambarı” olarak anılır.

41:37-46   Firavun öylesine hoşnut kaldı ki, Yusuf’u kendisinden sonra yönetici atadı, bolluk ve kıtlık zamanlarıyla ilgili planı yönetmesini istedi (40. ayet), kendisinin rızası olmadan hiç kimsenin bir şey yapamayacağını bildirdi (44. ayet) ve ona yeni bir isim verdi; SafenatPaneah (45. ayet). Bu adın anlamı belirsizdir. Bazıları, bu adın “dünyanın Kurtarıcısı” olduğunu öne sürerler; bazıları ise bu adın “Tanrı konuşur ve diridir” anlamına geldiğini söylerler. Firavun aynı zamanda Yusuf’a karısı olması için, diğer uluslardan Asenat adlı bir kadın verdi (45. ayet). Firavun İbrani bir mahkumu, bekleyip gerçek olup olmadığını görmeden, yalnızca bir düşün yorumu sonucunda nasıl tüm Mısır ülkesi üzerine yönetici atayabilirdi? Bunun yanıtını Süleyman’ın Özdeyişleri Kitabı 21:1’de bulabiliriz: “Kralın yüreği Tanrı’nın elindedir.” Yusuf, diğer ulusların yönetiminde yükselen birçok tanrısayar Yahudiler’den ilkiydi. Görevine başladığında otuz yaşındaydı (46. ayet); kardeşleri tarafından satıldığı günden bu yana on üç yıl geçmişti (37:2).

41:47-52   İlk yedi yılın bolluğu öylesine büyüktü ki, buğday ölçülemedi. Bu yıllarda Yusuf’un iki oğlu oldu: Manaşşe (unutturan) ve Efrayim (iki kat verimli). Kendisine karşı yapılan kötülükleri unutan Yusuf verimli oldu.

41:53-57   Yedi yıllık kıtlık zamanı geldiğinde, açlıktan kırılan Mısır halkı ve tüm diğer ülkelerdeki halk, Yusuf’a buğday satın almak için geldi. Yusuf burada Mesih’i simgeler; Tanrı Mesih aracılığıyla yeryüzündeki acıkmış halka tüm bereketlerini dağıttı. Yusuf’un halkını kıtlıktan korumak için Mısır’a gelmesi Tanrı’nın bir planıydı, ama aynı zamanda halkını Kenan ülkesinin ahlak bozukluğundan da uzak tutacaktı. 38. bölüm, Kenan’da bulunan İsrailliler’e neler olduğunu anlatır. Tanrı’nın çözümü, onları putperestlerin arasından çıkartarak Mısır’a getirmekti (43:32).

 

Kutsal Kitap

1 Tam iki yıl sonra firavun bir düş gördü: Nil Irmağının kıyısında duruyordu.
2 Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar.
3 Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular.
4 Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, firavun uyandı.
5 Yine uykuya daldı, bu kez başka bir düş gördü: Bir sapta yedi güzel ve dolgun başak bitti.
6 Sonra, cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti.
7 Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş gördüğünü anladı.
8 Sabah uyandığında kaygılıydı. Bütün Mısırlı büyücüleri, bilgeleri çağırttı. Onlara gördüğü düşleri anlattı. Ama hiçbiri firavunun düşlerini yorumlayamadı.
9 Bu arada baş saki firavuna, ‹‹Bugün suçumu itiraf etmeliyim›› dedi,
10 ‹‹Kullarına -bana ve fırıncıbaşına- öfkelenince bizi zindana, muhafız birliği komutanının evine kapattın.
11 Bir gece ikimiz de düş gördük. Düşlerimiz farklı anlamlar taşıyordu.
12 Orada bizimle birlikte muhafız birliği komutanının kölesi İbrani bir genç vardı. Gördüğümüz düşleri ona anlattık. Bize bir bir yorumladı.
13 Her şey onun yorumladığı gibi çıktı: Ben görevime döndüm, fırıncıbaşıysa asıldı.››
14 Firavun Yusufu çağırttı. Hemen onu zindandan çıkardılar. Yusuf tıraş olup giysilerini değiştirdikten sonra firavunun huzuruna çıktı.
15 Firavun Yusufa, ‹‹Bir düş gördüm›› dedi, ‹‹Ama kimse yorumlayamadı. Duyduğun her düşü yorumlayabildiğini işittim.››
16 Yusuf, ‹‹Ben yorumlayamam›› dedi, ‹‹Firavuna en uygun yorumu Tanrı yapacaktır.››
17 Firavun Yusufa anlatmaya başladı: ‹‹Düşümde bir ırmak kıyısında duruyordum.
18 Irmaktan semiz ve güzel yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar.
19 Sonra arık, çirkin, cılız yedi inek daha çıktı. Mısırda onlar kadar çirkin inek görmedim.
20 Cılız ve çirkin inekler ilk çıkan yedi semiz ineği yedi.
21 Ancak kötü görünüşleri değişmedi. Sanki bir şey yememiş gibi görünüyorlardı. Sonra uyandım.
22 ‹‹Bir de düşümde bir sapta dolgun ve güzel yedi başak bittiğini gördüm.
23 Sonra solgun, cılız, doğu rüzgarının kavurduğu yedi başak daha bitti.
24 Cılız başaklar yedi güzel başağı yuttular. Büyücülere bunu anlattım. Ama hiçbiri yorumlayamadı.››
25 Yusuf, ‹‹Efendim, iki düş de aynı anlamı taşıyor›› dedi, ‹‹Tanrı ne yapacağını sana bildirmiş.
26 Yedi güzel inek yedi yıl demektir. Yedi güzel başak da yedi yıldır. Aynı anlama geliyor.
27 Daha sonra çıkan yedi cılız, çirkin inek ve doğu rüzgarının kavurduğu yedi solgun başaksa yedi yıl kıtlık olacağı anlamına gelir.
28 ‹‹Söylediğim gibi, Tanrı ne yapacağını sana göstermiş.
29 Mısırda yedi yıl bolluk olacak.
30 Sonra yedi yıl öyle bir kıtlık olacak ki, bolluk yılları hiç anımsanmayacak. Çünkü kıtlık ülkeyi kasıp kavuracak.
31 Ardından gelen kıtlık bolluğu unutturacak, çünkü çok şiddetli olacak.
32 Bu konuda iki kez düş görmenin anlamı, Tanrının kesin kararını verdiğini ve en kısa zamanda uygulayacağını gösteriyor.
33 ‹‹Şimdi firavunun akıllı, bilgili bir adam bulup onu Mısırın başına getirmesi gerekir.
34 Ülke çapında adamlar görevlendirmeli, bunlar yedi bolluk yılı boyunca ürünlerin beşte birini toplamalı.
35 Gelecek verimli yılların bütün yiyeceğini toplasınlar, firavunun yönetimi altında kentlerde depolayıp korusunlar.
36 Bu yiyecek, gelecek yedi kıtlık yılı boyunca Mısırda ihtiyat olarak kullanılacak, ülke kıtlıktan kırılmayacak.››
37 Bu öneri firavunla görevlilerine iyi göründü.
38 Firavun görevlilerine, ‹‹Bu adam gibi Tanrı Ruhuna sahip birini bulabilir miyiz?›› diye sordu.
39 Sonra Yusufa, ‹‹Madem Tanrı bütün bunları sana açıkladı, senden daha akıllısı, bilgilisi yoktur›› dedi,
40 ‹‹Sarayımın yönetimini sana vereceğim. Bütün halkım buyruklarına uyacak. Tahttan başka senden üstünlüğüm olmayacak.
41 Seni bütün Mısıra yönetici atıyorum.››
42 Sonra mührünü parmağından çıkarıp Yusufun parmağına taktı. Ona ince ketenden giysi giydirdi. Boynuna altın zincir taktı.
43 Onu kendi yardımcısının arabasına bindirdi. Yusufun önünde, ‹‹Yol açın!›› diye bağırdılar. Böylece firavun ona bütün Mısırın yönetimini verdi.
44 Firavun Yusufa, ‹‹Firavun benim›› dedi, ‹‹Ama Mısırda senden izinsiz kimse elini ayağını oynatmayacak.››
45 Yusufun adını Safenat-Paneah koydu. On Kentinin kâhini Potiferanın kızı Asenatı da ona karı olarak verdi. Yusuf ülkeyi boydan boya dolaştı.
46 Yusuf firavunun hizmetine girdiğinde otuz yaşındaydı. Firavunun huzurundan ayrıldıktan sonra bütün Mısırı dolaştı.
47 Yedi bolluk yılı boyunca toprak çok ürün verdi.
48 Yusuf Mısırda yedi yıl içinde yetişen bütün ürünleri toplayıp kentlerde depoladı. Her kente o kentin çevresindeki tarlalarda yetişen ürünleri koydu.
49 Denizin kumu kadar çok buğday depoladı; öyle ki, ölçmekten vazgeçti. Çünkü buğday ölçülemeyecek kadar çoktu.
50 Kıtlık yılları başlamadan, On Kentinin kâhini Potiferanın kızı Asenat Yusufa iki erkek çocuk doğurdu.
51 Yusuf ilk oğlunun adını Manaşşe koydu. ‹‹Tanrı bana bütün acılarımı ve babamın ailesini unutturdu›› dedi.
52 ‹‹Tanrı sıkıntı çektiğim ülkede beni verimli kıldı›› diyerek ikinci oğlunun adını Efrayim koydu.
53 Mısırda yedi bolluk yılı sona erdi.
54 Yusufun söylemiş olduğu gibi yedi kıtlık yılı başgösterdi. Bütün ülkelerde kıtlık vardı, ama Mısırın her yanında yiyecek bulunuyordu.
55 Mısırlılar aç kalınca, yiyecek için firavuna yakardılar. Firavun, ‹‹Yusufa gidin›› dedi, ‹‹O size ne derse öyle yapın.››
56 Kıtlık bütün ülkeyi sarınca, Yusuf depoları açıp Mısırlılara buğday satmaya başladı. Çünkü kıtlık Mısırı boydan boya kavuruyordu.
57 Bütün ülkelerden insanlar da buğday satın almak için Mısır’a, Yusuf’a geliyordu. Çünkü kıtlık bütün dünyayı sarmıştı ve şiddetliydi.