Yaratılış 7

7:1   “Bin” sözcüğü ilk kez 1. ayette görülür – lütufkar bir müjde çağrısıdır: “Bütün ailenle birlikte gemiye bin.

7:2-18   Nuh’a, temiz sayılan hayvanlardan yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift alması buyrulmuştu; bunun nedeni belirtilmemiştir. Belki de yiyecek sağlamak içindi ve kurban sunmak için temiz sayılan hayvanlara ihtiyaç duyulacağı önceden fark edilmişti (bk. 8:20).

Gemi, yolcularıyla doldu ve yedi gün sonra yağmur başladı, yerin altındaki su kaynakları şiddetle fışkırdılar. Suların yükselmesi kırk gün ve kırk gece sürdü; kırk rakamı, Kutsal Kitap’taki deneme rakamıdır.

7:19-24   Bu, bazılarının iddia ettiği gibi yerel bir tufan mıydı? Şu sözlere dikkat edelim: “Bütün yüksek dağlar su altında kaldı (19. ayet).” Eğer Tanrı Nuh’a, yerel bir tufandan kaçmasını söyleseydi, uzunluğu bir buçuk futbol sahasına ve hacmi sekiz yüz demiryolu vagonuna eşit bir gemi yapmasını buyurmazdı. Tanrı, sekiz insanı ve hayvanları farklı bir yere kolaylıkla yerleştirebilirdi.

Dünyanın her tarafında bir tufan yaşandığına inanılır. Ararat Dağı’nın (Ağrı Dağı) yüksekliği beş bin metrenin üstündedir. 19,20. ayetlerde, yükselen suların dağları on beş arşın aştığı yazılıdır. Ne tür bir mucize bu suyu belirli sınırlar içinde tutmuştu? Yaratılış 9:15’de Tanrı, bir daha tüm canlıları yok edecek bir tufan olmayacağına söz verdi.

O tarihten bu yana pek çok yerel tufan yaşandı, ama asla dünyanın her köşesini etkileyen bir tufan görülmedi. Eğer tufan yerel olsaydı, o zaman Tanrı’nın vaadi yerine gelmemiş olurdu – imkansız bir sonuç! Petrus, yerin ve göğün ateşe verilerek yargılanacağını bildirir (2Pe.3:6).

Gemi Mesih’i simgeler; sular ise Tanrı yargısını ifade eder. Rab İsa, Golgota’da tanrısal gazabın suları altında kaldı. Mesih’te olanlar kurtulmuştur. Mesih’te olmayanlar ise yargılanacaktır (1Pe.3:21).

 

Kutsal Kitap

1 RAB Nuha, ‹‹Bütün ailenle birlikte gemiye bin›› dedi, ‹‹Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum.
2-3 Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al.
4 Çünkü yedi gün sonra yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden silip atacağım.››
5 Nuh RABbin bütün buyruklarını yerine getirdi.
6 Yeryüzünde tufan koptuğunda Nuh altı yüz yaşındaydı.
7 Nuh, oğulları, karısı, gelinleri tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler.
8-9 Tanrının Nuha buyurduğu gibi temiz ve kirli sayılan her tür hayvan, kuş ve sürüngenden erkek ve dişi olmak üzere birer çift Nuha gelip gemiye bindiler.
10 Yedi gün sonra tufan koptu.
11 Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı.
12 Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı.
13 Nuh, oğulları Sam, Ham, Yafet, Nuhun karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler.
14 Onlarla birlikte her tür hayvan -evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, uçan yaratıkların her türü- gemiye bindi.
15 Soluk alan her tür canlı çifter çifter Nuhun yanına gelip gemiye bindi.
16 Gemiye giren hayvanlar Tanrının Nuha buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. RAB Nuhun ardından kapıyı kapadı.
17 Tufan kırk gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı.
18 Sular yükseldi, çoğaldıkça çoğaldı; gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı.
19 Sular öyle yükseldi ki, yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı.
20 Yükselen sular dağları on beş arşın aştı.
21-22 Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu; kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü.
23 RAB insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuhla gemidekiler kaldı.
24 Sular yüz elli gün boyunca yeryüzünü kapladı.