Yasa’nın Tekrarı 17

İ. Yargıçlar ve Krallar (17. Bölüm)

17:1   Kurban edilecek hayvanlar kusursuz olmalıydı. Bu hayvanlar, günahsız ve lekesiz Tanrı Kuzusu’nun bir simgeleriydiler.

17:2-7   Putperestlikle suçlanan kişinin durumu araştırılacaktı. Bu konuda iki ya da üç tanığın varlığı gerekliydi. Eğer kişinin suçluluğu kanıtlanırsa, taşlanarak öldürülecekti.

17:8-13   Eğer topluluğun ileri gelenleri tarafından çözülmesi zor olan yasal sorunlar doğarsa, bu sorunlar yargıç önüne götürülmeliydi. 17:9’u, 17:12 ve 19:17 ile karşılaştırdığımızda, bu zor davaları dinleyen bir kâhinler ve yargıçlar grubu bulunduğunu anlıyoruz. Başkâhin ve baş yargıç, saygın önderlerdi. 12. ayette kullanılan ifadeler bu noktaya açıklık getirmektedir. Bu mahkeme, tapınağın bulunduğu yerde toplanırdı. Mahkemenin kararına uyulurdu; bu mahkeme, İsrail’in Anayasa Mahkemesi’ydi. Eğer sanık, kâhini ya da yargıcı dinlemeyi reddederse öldürülürdü (12, 13. ayetler).

17:14-20   Tanrı, halkının bir kral istediğini önceden biliyordu ve böyle bir önderde şu özelliklerin bulunmasını şart koştu:

  1. Tanrı’nın seçtiği kişi olmalı (15. ayet).
  2.  Kardeşlerinizden biri olmalı – İsrailli olmalı (15. ayet).
  3. Çok sayıda at edinmemeli, yani düşmanlarına karşı doğal güçlerle zafer kazanmaya bağımlı olmamalı (16. ayet).
  4. Mısır’dan alabilecekleri atların onları kurtaracağını düşünerek halkını Mısır’a geri döndürmemeli (16. ayet).
  5. Çok kadın edinmemeli (17. ayet). Bu yalnızca poligamiye karşı bir uyarı olmayıp aynı zamanda çok sayıda eşin, kralı putperestliğe yönlendirme tehlikesine karşı bir uyarıydı. Ama aynı zamanda politik birleşmeler oluşturmak amacıyla tasarlanmış evlilikleri de sınırlama amacını güdüyordu (17. ayet).
  6. Büyük ölçüde altın, gümüş biriktirmemeli; çünkü bunlar Rab’be olan bağlılığından saptırabilirdi (17. ayet).
  7. Rab’bin yasasını yazmalı, okumalı ve ona itaat etmeliydi, öyle ki Rab’den korksun ve gururlanmasın (18-20. ayetler). Sürekli Yasa’ya bağlı kalması sayesinde kral, halkı için bir örnek oluşturacaktı.
  8. Kendisini kardeşlerinden üstün saymamalıydı (20. ayet).

Altın günlerinde İsrail’i yöneten Süleyman, bu kuralların hemen hemen hepsine karşı geldi; hem kendisinin hem de krallığının yıkımını hazırlamış oldu (1Kr.10:14 – 11:10).

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Tanrınız RABbe herhangi bir özürü, kusuru olan sığır ya da koyun kurban etmeyeceksiniz. Tanrınız RAB bundan tiksinir.
2 ‹‹Tanrınız RABbin size vereceği kentlerin birinde aranızdan Onun antlaşmasını çiğneyip gözünde kötü olanı yapan bir erkek ya da kadın çıkar
3 ve buyruklarıma aykırı olarak gidip başka ilahlara tapar, onların, güneşin, ayın ya da gök cisimlerinin önünde eğilirse
4 ve bu olay size bildirilirse, duyduklarınızı iyice araştırın. Duyduklarınız doğruysa ve bu iğrenç olayın İsrailde yapıldığı kanıtlanırsa,
5 bu kötülüğü yapan erkeği ya da kadını kentinizin kapısına çıkarın ve taşa tutarak öldürün.
6 Ölmesi gereken, iki ya da üç kişinin tanıklığıyla öldürülecek; bir kişinin tanıklığıyla öldürülmeyecek.
7 O kişiyi önce tanıklar, sonra bütün halk taşa tutsun. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız.
8 ‹‹Eğer kentlerinizde adam öldürme, dava, saldırı konusunda yargılamada sizi aşan sorunlarla karşılaşırsanız, Tanrınız RABbin seçeceği yere gidin.
9 Sorunlarınızı Levili kâhinlere ve o dönemde görevli yargıca götürüp soruşturun. Yargı kararını onlar size bildirecekler.
10 RABbin seçeceği yerden size bildirilen karara uymalı, size verilen öğüdü tutmaya dikkat etmelisiniz.
11 Size öğretilen yasa ve verilen karar uyarınca davranın. Size bildirilenin dışına çıkmayın.
12 Orada, Tanrınız RABbin önünde görev yapan kâhini ya da yargıcı kim dinlemeyip saygısızlık ederse öldürülmeli. İsrailden kötülüğü atmalısınız.
13 Bütün halk bunu duyup korkacak, bir daha saygısızlık etmeye kalkışmayacaktır.››
14 ‹‹Tanrınız RABbin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde ve, ‹Çevremizdeki ulusların tümü gibi biz de başımıza bir kral atayalım› dediğinizde,
15 atayacağınız kral Tanrınız RABbin seçtiği kişi olmalıdır. Atayacağınız kral kendi kardeşlerinizden biri olmalı. Soydaşlarınızdan olmayan birini, bir yabancıyı kral seçmeyeceksiniz.
16 Kral çok sayıda at edinmemeli, daha çok at satın almak için halkı Mısıra göndermemeli. Çünkü RAB size, ‹Bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz› dedi.
17 Atayacağınız kral yüreğinin RABden sapmaması için çok kadın edinmemeli, büyük ölçüde altın, gümüş biriktirmemeli.
18 ‹‹Kral tahtına oturunca, Levili kâhinlerin koruması altındaki Kutsal Yasanın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak.
19 Bu yasa örneğini yanında bulunduracak, yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki, Tanrısı RABden korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin;
20 kendini kardeşlerinden üstün saymasın, yasanın dışına çıkmasın; kendinin ve soyunun krallığı İsrail’de uzun yıllar sürsün.››