Yasa’nın Tekrarı 31

IV. MUSA’NIN SON GÜNLERİ – ÜLKEYE GİRMEDEN ÖLMESİ (31-34. Bölümler)

A. Yeşu’nun Musa’nın Yerine Geçmesi (31. Bölüm)

31:1-8   Musa, yüz yirmi yaşına gelmişti. Şeria Irmağı’nın karşı yakasına geçemeyeceği konusunda Rab’bin verdiği buyruğu biliyordu, ama halka, Rabbin kendileriyle birlikte gideceğini, Yeşu’nun onlara önderlik edeceğini ve düşmanlarının karşısında kesin zafer kazanacaklarını hatırlattı. Musa sonra Yeşu’yu çağırdı ve tüm halkın gözü önünde yeni göreviyle ilgili onu teşvik ederek, Rab’bin varlığının Yeşu’ya eşlik edeceğine ilişkin ona güvence verdi (7, 8. ayetler).

31:9-13   Yazılı Yasa Levililer’e emanet edildi. Yasa, Antlaşma Sandığının yanında korunacaktı. On Buyruk’un yazılı olduğu iki taş levha sandığın içine yerleştirilmişti (Çık.25:16; İbr.9:4). Yasanın bu kopyası sandığın yanına konmuştu. Her yedi yılda bir yasa tüm İsrailliler’in önünde okunacaktı.

Kutsal Yazılar’ın okunmasının, tutucu çevrelerde bugün ihmal edilmesi üzücüdür. C.H. Mackintosh’un yüz yıl önce yazmış olduğu sözler, ne yazık ki bugün daha da gerçektir:

Tanrı sözü, ne bireysel ne de topluluk olarak sevilmemekte ve incelenmemektedir. Değersiz, saçma edebiyat ve müzik, bireyler ve topluluklar tarafından istekle okunmakta ve dinlenmekte, insanlar görkemli protokollerin ardından koşmaktadırlar. Müzik dinlemek için binlerce kişi bir araya toplanır ve giriş ücreti öderler, ama Kutsal Yazılar’ı okumak için bir araya gelmek isteyenlerin sayısı ne kadar da azdır! Bunlar gerçektir ve gerçekler güçlüdür. Gerçekleri görmezlikten gelemeyiz. Dinsel heyecan için büyüyen susuzluk, Kutsal Yazılar’ın sessizlik içinde çalışılması ve Hıristiyan topluluğunun ruhsal uygulamalarından alınan zevk giderek azalmaktadır. Bunun inkârı yararsızdır. Sözünü ettiğimiz durum, her tarafta karşımıza çıkmaktadır. Tanrı’ya şükürler olsun ki, az da olsa Tanrı’nın sözünü gerçekten seven ve kutsal paydaşlık için bir araya gelerek Tanrı sözündeki değerli gerçekleri incelemekten hoşlananlar bulunmaktadır. Rab, bu kişilerin sayısını arttırsın ve “yolculuk günleri sona erinceye kadar” onları kutsasın. 1

31:14-18   Musa’nın ölümü yaklaştığında, Tanrı onu ve Yeşu’yu Buluşma Çadırı’na çağırdı ve onlara bulut sütununun içinde göründü. Musa’ya önce, İsrailliler’in ülkenin ilahlarına bağlanarak Tanrı’nın öfkesine uğrayacaklarını açıkladı.

31:19-22   Sonra Musa’ya, bir ezgi yazmasını ve İsrailoğulları’na öğretmesini buyurdu; bu ezgi gelecekteki günlerde İsrailoğulları’na karşı tanıklık edecekti.

31:23   Tanrı, Yeşu’yu halkını vaat ettiği ülkeye götürmesi için göreve başlattı, cesur ve güçlü olması için onu teşvik etti. Yehova’nın bu sözleriyle Yeşu güçlendirilmiş olmalıydı. Tanrı, halka önderlik edecek olan Yeşu’nun önünde, halkın O’nu bırakacağını söylemişti (16. ayet). Yeşu’nun önündeki görev için cesaretinin kırılması değil, güçlendirilmesi ve güven verilmesi gerekliydi.

31:24-27   Levililer’e emanet edilen Yasa Kitabı, İsrailliler Rab’bi terk ettiklerinde, kendilerine karşı tanıklık edecekti.

31:28-30   Sonra Musa, Tanrı’nın buyurduğu gibi ezginin sözlerini oymakların ileri gelenlerine ve görevlilere okudu.

 

Kutsal Kitap

1 Musa İsraillilere şöyle dedi:
2 ‹‹Yüz yirmi yaşındayım. Bundan böyle size önderlik edemem. Üstelik RAB bana, ‹Şeria Irmağının karşı yakasına geçmeyeceksin› dedi.
3 Tanrınız RAB önünüzden geçecek. Bu ulusları önünüzden yok edecek. Ülkelerini mülk edineceksiniz. RABbin sözü uyarınca Yeşu size önderlik edecek.
4 RAB Amorluların kralları Sihonu ve Ogu yok edip ülkelerine yaptığının aynısını bu uluslara da yapacak.
5 RAB onları size teslim edecek. Onlara size verdiğim buyruklar uyarınca davranmalısınız.
6 Güçlü ve yürekli olun! Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız RABdir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.››
7 Sonra Musa Yeşuyu çağırıp bütün İsraillilerin gözü önünde ona şöyle dedi: ‹‹Güçlü ve yürekli ol! Çünkü RABbin, atalarına ant içerek söz verdiği ülkeye bu halkla birlikte sen gideceksin. Ülkeyi miras olarak onlara sen vereceksin.
8 RABbin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak. Seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma.››
9 Musa bu yasayı yazıp RABbin Antlaşma Sandığını taşıyan Levili kâhinlere ve bütün İsrail ileri gelenlerine verdi.
10 Sonra onlara şöyle buyurdu: ‹‹Her yedi yılın sonunda, borçları bağışlama yılında, Çardak Bayramında,
11 bütün İsrailliler Tanrınız RABbin önünde bulunmak üzere seçeceği yere geldiğinde, bu yasayı onlara okuyacaksınız.
12 Halkı -erkekleri, kadınları, çocukları ve kentlerinizde yaşayan yabancıları- toplayın. Öyle ki, herkes duyup öğrensin, Tanrınız RABden korksun. Bu yasanın bütün sözlerine uymaya dikkat etsin.
13 Yasayı bilmeyen çocuklar da duysunlar, mülk edinmek için Şeria Irmağından geçip gideceğiniz ülkede yaşadığınız sürece Tanrınız RABden korkmayı öğrensinler.››
14 RAB Musaya, ‹‹Ölümüne az kaldı›› dedi, ‹‹Yeşuyu çağır. Ona buyruklarımı bildirmem için Buluşma Çadırında hazır olun.›› Böylece Musa ile Yeşu gidip Buluşma Çadırında beklediler.
15 Sonra RAB çadırda bulut sütununun içinde göründü; bulut çadırın kapısı üzerinde durdu.
16 RAB Musaya şöyle seslendi: ‹‹Yakında ölüp atalarına kavuşacaksın. Bu halk da gideceği ülkenin ilahlarına bağlanıp bana hainlik edecek. Beni bırakacak, kendileriyle yaptığım antlaşmayı bozacaklar.
17 O gün onlara öfkeleneceğim, onları terk edeceğim. Yüzümü onlardan çevireceğim. Başkalarına yem olacaklar, başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar gelecek. O gün, ‹Tanrımız bizimle olmadığı için bu kötülükler başımıza geldi› diyecekler.
18 Başka ilahlara yönelmekle yaptıkları kötülük yüzünden o gün kesinlikle onlardan yüzümü çevireceğim.
19 ‹‹Şimdi kendiniz için şu ezgiyi yazın ve İsraillilere öğretin; onu okusunlar. Öyle ki, bu ezgi İsraillilere karşı benim tanığım olsun.
20 Onları atalarına ant içerek söz verdiğim süt ve bal akan ülkeye getirdiğimde yiyip doyacaklar; semirince başka ilahlara yönelip onlara tapacaklar. Beni tepecek, antlaşmamı bozacaklar.
21 Başlarına sayısız kötülükler, sıkıntılar geldiğinde, bu ezgi onlara karşı tanıklık edecek. Çünkü çocukları bu ezgiyi unutmayacak. Ant içerek söz verdiğim ülkeye onları getirmeden önce neler tasarladıklarını biliyorum.››
22 O gün Musa bu ezgiyi yazıp İsraillilere öğretti.
23 RAB Nun oğlu Yeşuya şu buyruğu verdi: ‹‹Güçlü ve yürekli ol! Çünkü İsraillileri, ant içerek söz verdiğim ülkeye sen götüreceksin ve ben seninle birlikte olacağım.››
24 Musa yasanın sözlerini eksiksiz olarak kitaba yazmayı bitirince,
25 RABbin Antlaşma Sandığını taşıyan Levililere şu buyruğu verdi:
26 ‹‹Bu Yasa Kitabını alın, Tanrınız RABbin Antlaşma Sandığının yanına koyun. Orada size karşı bir tanık olarak kalsın.
27 Çünkü sizin başkaldıran, dikbaşlı kişiler olduğunuzu biliyorum. Bugün ben sağken, aranızdayken bile RABbe karşı geliyorsunuz; ölümümden sonra daha ne kadar çok başkaldıracaksınız.
28 Oymaklarınızın bütün ileri gelenlerini, görevlilerinizi bana getirin. Bu sözleri onlara duyuracağım. Yeri göğü onlara karşı tanık tutacağım.
29 Ölümümden sonra büsbütün yozlaşacağınızı, size buyurduğum yoldan sapacağınızı biliyorum. Son günlerde kötülüklerle karşılaşacaksınız. Çünkü RABbin gözünde kötü olanı yapacak ve yaptıklarınızla Onu öfkelendireceksiniz.››
30 Musa şu ezginin sözlerini eksiksiz olarak bütün İsrail topluluğuna okudu:

1. C. H. Mackintosh, “Deuteronomy,” Notes on the Pentateuch, s.895.