Yasa’nın Tekrarı 8

Ç. Geçmişten Ders Almak (8:1 – 11:7)

8 ve 9. bölümlerle ilgili olarak, J. A. Thompson şu kısa açıklamayı yapar:

Burada, geçmişte alınan iki önemli derse işaret edilir. İlki, İsrail halkı kendilerine yardım edemeyecek kadar çaresizken, Tanrı’nın çölde geçirdikleri süre içinde onlara bakması, kendilerine tanrısal disiplin aracılığıyla öğrettiği bir alçakgönüllülük dersiydi. Bu deneyimlerini hatırlamalı ve yeni ülkede refah ve güvenlik içindeyken bu durumun kendi başarıları olduğunu düşünerek gururlanmamalıydılar (8:1-20). İkinci olarak, Tanrıları Rab, bu ulusları önlerinden kovduğunda, Rab’bin, doğruluklarından ötürü bu ülkeyi mülk edinsinler diye onları buraya getirdiğini düşünmemeliydiler (9:1-6). İsrail inatçı ve başkaldıran bir halk olduğunu hem altın buzağı (9:7-21), hem de diğer olaylarda (9:22-29) kanıtlamıştı. 1

8:1-5   Musa, halka Tanrı’ya itaat etmeleri için öğüt verir. Bunu yaparken de Tanrı’nın sevecen ve koruyan ilgisini kullanır. Rab denemelerine, onları alçakgönüllü yapmak ve itaatlerini denemek için izin vermişti. Ama aynı zamanda onları gökten inen ekmekle (man) beslemiş, eskimeyen giysiler ve kırk yıl süreyle çölde dolaşırken ayaklarını şişmekten koruyan ayakkabılar sağlamıştı.

Tanrı, halkının yüreğindekini biliyordu. İsrail’i çölde denerken, amacı bunu öğrenmeye çalışmak değildi (2. ayet). Ama halkına, merhamet ve lütfunu takdir edebilmeleri için isyankar tabiatlarını gösteriyordu. Çöldeyken almaları gereken diğer bir ders ise, Rab’den korkmalarıydı.

8:6-20   Musa, yalnızca Tanrı’nın yaptıklarını değil, yapacaklarını da temel alarak onlarla konuşmaktaydı (6, 7. ayetler). Kenan ülkesinin bereketleri ayrıntılı olarak tanımlandığı görülmektedir (7-9. ayetler). Refah unutmaya, unutma ise itaatsizliğe yol açabilir. Bu nedenle halk, bu tehlikelere karşı dikkatli olmalıydı (10-20. ayetler). Tanrı’nın sadakatine karşılık, İsrail de sadık kalmalıydı. Tanrı, atalarla yaptığı antlaşmayı sürdürüyordu (18. ayet); halk, buna karşılık Tanrı’ya verdiği sözü tutmalıydı (Çık.19:8). Eğer halk, Tanrı’nın kendileri için yaptığı güçlü işleri unutur ve servet toplama yeteneğinin kendilerine ait olduğunu düşünürse, Yehova onları, ulusları yok ettiği gibi yok edecekti.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Bugün size bildirdiğim buyruklara tam tamına uyun ki, yaşayasınız, çoğalasınız ve gidip RABbin atalarınıza ant içerek söz verdiği ülkeyi mülk edinesiniz.
2 Tanrınız RABbin sizi kırk yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın! Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı.
3 Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RABbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.
4 Kırk yıl ne giysileriniz eskidi, ne de ayaklarınız şişti.
5 Tanrınız RABbin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın.
6 ‹‹Onun için, Tanrınız RABbin buyruklarına uyun. Yollarında yürüyün, Ondan korkun.
7 Tanrınız RAB sizi verimli bir ülkeye götürüyor. Öyle bir ülke ki, ırmakları, pınarları, derelerden tepelerden çıkan su kaynakları vardır;
8 buğdayı, arpası, üzümü, inciri, narı, zeytinyağı, balı vardır.
9 Sıkıntısız ekmek yiyebileceğiniz, hiçbir şeye gereksinim duymayacağınız bir ülkedir. Öyle bir ülke ki, kayaları demirdir, dağlarından bakır çıkarabilirsiniz.
10 ‹‹Yiyip doyunca, size verdiği verimli ülke için Tanrınız RABbe övgüler sunun.
11 Tanrınız RABbi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını savsaklamayın.
12 Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde,
13 sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında,
14 böbürlenmemeye ve sizi Mısırdan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız RABbi unutmamaya dikkat edin.
15 RAB o büyük ve korkunç çölde, zehirli yılanlarla, akreplerle dolu o kurak, susuz toprakta sizi yürüttü. Size sert kayadan su çıkardı.
16 Atalarınızın bilmediği man ile sizi çölde doyurdu. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı. Öyle ki, sonunda üzerinize iyilik gelsin.
17 ‹Bu serveti toplayan kendi yeteneğimiz, güçlü elimizdir› diye düşünebilirsiniz.
18 Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız RAB olduğunu anımsayın. Atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı sürdürmek amacıyla bugün de bunu yapıyor.
19 ‹‹Tanrınız RABbi unutur, başka ilahların ardınca giderseniz, onlara tapar, önlerinde yere kapanırsanız, bugün size açıkça belirtirim ki, tamamen yok olacaksınız.
20 Tanrınız RAB önünüzden ulusları yok ettiği gibi, sözüne kulak vermediğiniz için sizi de yok edecek.

1. A.g.e., s.134.