Yeremya 30

VI. YENİLENMEYE İLİŞKİN ÖNBİLDİRİLER (30-33. Bölümler)

30-33’üncü bölümler, umut ve kurtuluş mesajı içerirler ve yargı konusuna yoğunlaşmış bir kitabı aydınlatır. Clyde T. Francisco, bu mesajları şöyle tanımlar:

Yeremya’nın hiçbir bölümünde böylesine canlılık veren kısımlara rastlayamayız. Bildirilerinin çoğu yargı ve felaket içerse de, geleceği düşlediğinde gerçekten yeğlediği biçimde vaaz edebilirdi. Bu vaazlarına bütün yüreğini koymuştu. 1

Tutsaklıktan dönüş, yalnızca kısmî bir gerçekleşmeydi; bu bölümlerde çağların sonu ve yenilenme sabırsızlıkla beklenmektedir.

İsrail ulusunun yenilenmesini önceden bildiren ünlü Yeni Antlaşma bölümünü içerdiğinden, bu kısım çok önemlidir. Bu, yalnızca “Yakup’un soyu” için sıkıntı dönemi’nden (büyük sıkıntı) sonra gerçekleşebilir (30:4-17). Bazılarının düşündüğünün aksine, Tanrı antlaşmalarına sadıktır. Yenilenmenin kaçınılmaz olduğunu göstermek için Yeremya’ya bir tarla satın almasını söyler.

A. Tekrar Bir Araya Getirilecek Olan Tutsaklar (30. Bölüm)

30:1-11   Hem İsrail hem Yahuda bir araya getirilecektir. Önce Yakup soyu için sıkıntı zamanı (büyük sıkıntı) olacak, sonra Tanrı ulusların, halkı üzerindeki gücünü kıracaktır. Tanrı’nın Davut’u başlarına Kral olarak atayacağı vaadi genellikle, Davut’un soyundan gelen Rab İsa olarak anlaşılır. Ancak bazı kişiler bunu, ölümden dirilen Davut’un kendisi olarak kabul ederler.

30:12-17   Ulusların verdiği sıkıntı şimdi iyileşmez görünse de, Tanrı yaralarını saracak ve düşmanlarını yağmalayacaktır.

30:18-24   Bu ayetler, bin yıllık dönem sırasında yürürlükte olacak olan saf ve sevimli koşulları tanımlar. Bölümün son iki ayeti Tanrı’nın kötüleri yargılayacağını resmeder; bir sonraki ayette görüleceği gibi bu, İsrail’i bereketlemesinden önce gerçekleşecektir.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Yeremyaya şöyle seslendi:
2 ‹‹İsrailin Tanrısı RAB diyor ki, ‹Sana bildirdiğim bütün sözleri bir kitaba yaz.
3 İşte halkım İsraili ve Yahudayı eski gönençlerine kavuşturacağım günler yaklaşıyor› diyor RAB, ‹Onları atalarına verdiğim topraklara geri getireceğim, orayı yurt edinecekler› diyor RAB.››
4 İsrail ve Yahuda için RABbin bildirdiği sözler şunlardır:
5 ‹‹RAB diyor ki,
‹Korku sesi duyduk,
Esenlik değil, dehşet sesi.
6 Sorun da görün:
Erkek, çocuk doğurur mu?
Öyleyse neden doğuran kadın gibi
Her erkeğin ellerini belinde görüyorum?
Neden her yüz solmuş?
7 Ah, ne korkunç gün!
Onun gibisi olmayacak.
Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak,
Yine de sıkıntıdan kurtulacak.
8 ‹‹ ‹O gün› diyor Her Şeye Egemen RAB,
‹Boyunlarındaki boyunduruğu kıracak,
Bağlarını koparacağım.
Bundan böyle yabancılar onları
Kendilerine köle etmeyecekler.
9 Onun yerine Tanrıları RABbe
Ve başlarına atayacağım kralları Davuta
Kulluk edecekler.
10 ‹‹ ‹Korkma, ey kulum Yakup,
Yılma, ey İsrail› diyor RAB.
‹Çünkü seni uzak yerlerden,
Soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım.
Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak,
Kimse onu korkutmayacak.
11 Çünkü ben seninleyim,
Seni kurtaracağım› diyor RAB.
‹Seni aralarına dağıttığım bütün ulusları
Tümüyle yok etsem de,
Seni büsbütün yok etmeyecek,
Adaletle yola getirecek,
Hiç cezasız bırakmayacağım.›
12 ‹‹RAB diyor ki,
‹Senin yaran şifa bulmaz,
Beren iyileşmez.
13 Davanı görecek kimse yok,
Yaran umarsız, şifa bulmaz.
14 Bütün oynaşların unuttu seni,
Arayıp sormuyorlar.
Seni düşman vururcasına vurdum,
Acımasızca cezalandırdım.
Çünkü suçun çok,
Günahların sayısız.
15 Neden haykırıyorsun yarandan ötürü?
Yaran şifa bulmaz.
Suçlarının çokluğu ve sayısız günahın yüzünden
Getirdim bunları başına.
16 Ama seni yiyenlerin hepsi yem olacak,
Bütün düşmanların sürgüne gidecek.
Seni soyanlar soyulacak,
Yağmalayanlar yağmalanacak.
17 Ama ben seni sağlığına kavuşturacak,
Yaralarını iyileştireceğim› diyor RAB,
‹Çünkü Siyon itilmiş,
Onu arayan soran yok diyorlar.›
18 ‹‹RAB diyor ki,
‹Yakupun çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım,
Konutlarına acıyacağım.
Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak,
Saray kendi yerinde duracak.
19 Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak.
Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar,
Onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.
20 Çocukları eskisi gibi olacak,
Toplulukları önümde sağlam duracak;
Onlara baskı yapanların hepsini cezalandıracağım.
21 Önderleri kendilerinden biri olacak,
Yöneticileri kendi aralarından çıkacak.
Onu kendime yaklaştıracağım,
Bana yaklaşacak.
Kim canı pahasına yaklaşabilir bana?› diyor RAB.
22 ‹‹ ‹Böylece siz benim halkım olacaksınız,
Ben de sizin Tanrınız olacağım.›
23 İşte RABbin fırtınası öfkeyle kopacak,
Şiddetli kasırgası kötülerin başında patlayacak.
24 Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek,
RAB’bin kızgın öfkesi dinmeyecek.
Son günlerde bunu anlayacaksınız.››

1. Clyde T. Francisco, Studies in Jeremiah, s.107.