Yeremya 45

Ç. Rab’bin Baruk’a Gönderdiği Haber (45. Bölüm)

Bu bölüm Yehoyakim’in egemenliği sırasında yazıldı. Böylece tarih sırasına göre düzenlendiğinde 44’üncü bölümden önce gelir. Belki de 36:1-8’i izler. Yahuda’ya yönelen tehditkâr yargılar nedeniyle cesaretini kaybettiği eli olan Baruk’a bir gönenç mesajı verilir. Hayal kırıklığına uğramasının nedeni,  yüksek bir konumu arzulamasına karşı çıkılması da olabilir. Tanrı’nın yıkmaya da inşa etmeye de hakkı vardır. Baruk kendisi ya da Yahuda için büyük şeylerin ardından gitmemeli, yaşamını kurtardığı için hoşnut olmalıdır. Atandığı her görevi, ne kadar önemsiz olursa olsun yerine getirmelidir. Kelly şu yorumu yapar:

Baruk’a verilen büyük ders, bir yargı gününde kutsal ve Tanrı hizmetkârı olan birinin kendi arzularını aramaması gerektiğidir… Alçakgönüllülük, bir kutsal için özellikle kötü günde tek güvencedir. Alçakgönüllülük ahlâksal yönden her zaman doğrudur, ama aynı zamanda yargıdan koruyan tek şeydir. Tanrı’nın son yargısından söz etmiyorum. Değinmek istediğim, dünyada uyguladığı yargıdır. Şimdi anlıyorum ki, Baruk bu dersi öğrenmemişti. Ama artık öğrenmesi gerekiyordu. Peygamberin ona, daha önceki bir tarihte –Yehoyakim’in dördüncü yılında– söylediği söz buydu. 1

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakimin dördüncü yılında Neriya oğlu Baruk, Peygamber Yeremyanın kendisine söylediği sözleri tomara yazdıktan sonra Yeremya ona şunları söyledi:
2 ‹‹Ey Baruk, İsrailin Tanrısı RAB sana şöyle diyor:
3 Sen, ‹Vay başıma! Çünkü RAB acıma acı kattı. İnlemekten bitkin düştüm, bana rahat yok› dedin.
4 ‹‹RAB bana, ‹Ona şöyle diyeceksin› dedi: ‹RAB diyor ki, bütün ülkeyi yıkacağım; bina ettiğimi yıkacak, diktiğimi sökeceğim.
5 Sana gelince, büyük şeyler peşinde mi koşuyorsun? Sakın koşma! Çünkü bütün halkın üzerine felaket getirmek üzereyim› diyor RAB, ‹Ama sen nereye gidersen git, canını bağışlayacağım.› ››

1. Kelly, Jeremiah, s.94.