Yeremya 47

B. Filistliler’e İlişkin Önbildiriler (47. Bölüm)

Filistliler kuzeyden gelen Babil istilasıyla ezileceklerdir. Sur’danSaydadan, büyük Gazze ve Aşkelon adlı büyük kentlerden sürülecekler, Rab’bin kılıcıyla vurularak yas tutacaklardır.

 

Kutsal Kitap

1 Firavun Gazzeye saldırmadan önce RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği Filistlilere ilişkin söz şudur:
2 RAB diyor ki,
‹‹Bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor!
Taşkın bir ırmak olacak,
Ülkeyi ve içindeki her şeyi,
Kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak.
İnsanlar yakaracak,
Ülkede yaşayan herkes feryat edecek.
3 Dörtnala koşan aygırların
Toynak seslerinden,
Savaş arabalarının takırtısından,
Tekerleklerin gürültüsünden
Babalar dönüp çocuklarına bakmayacak;
Ellerinde derman kalmayacak.
4 Çünkü Filistlilerin yok edileceği gün geliyor.
Sur ve Saydaya yardım edebilecek
Sağ kalan herkes kesilip yok edilecek.
RAB Kaftor kıyısından gelen Filistlilerin
Sağ kalanlarını yok edecek.
5 Gazze yastan saçını yolacak,
Aşkelon susturulacak.
Ey ovada sağ kalanlar,
Ne zamana dek bedenlerinizi yaralayacaksınız?
6 Ah, RABbin kılıcı!
Yatışmana daha ne kadar zaman var?
Dön kınına! Dur ve sessiz ol!
7 Ama RAB ona buyruk vermişken,
Aşkelon’a, deniz kıyısına
Saldırmak üzere görevlendirmişken
Kılıç nasıl yatışabilir?››