Yeremya 49

Ç. Ammon’a İlişkin Önbildiriler (49:1-6)

Ammonlular, Rabba ve Gad oymakları sürgüne gönderildikten sonra onların ülkelerini ele geçirdiler. Gururlanmaları ve kendilerini yeterli görmeleri nedeniyle cezalandırılacaklardır. Ama ulus yok edilmeyecektir.

D. Edom’a İlişkin Önbildiriler (49:7-22)

Edom bilgeliği ve istila edilemez konumuyla (kayanın yarıklarında) gururlanmıştı, ama Tanrı işsiz kalmasını buyurdu. Williams şu yorumu yapar: “12’nci ayetin ilk kısmı İsrail’le ilgilidir; ikinci kısmı Edom’dan söz eder. Eğer Tanrı’nın çocukları günah nedeniyle cezalandırılıyorlarsa, çocukları olmayanların cezalandırılacağı çok daha kesindir!” 1 Edom için yenilenme vaadi verilmez.

E. Şam’a İlişkin Önbildiriler (49:23-27)

Şam (Suriye) yıkım nedeniyle sarsılacaktır; gençleri meydanlarda düşecek, bütün askerleri öldürülecek ve Şam yakılacaktır. 25’inci ayet, Rab’bin sözlerinden alıntı yaparak konuşan bir vatandaşın sözleri olabilir; NKJV çevirisi, “benim sevincim” ifadesindeki “benim” sözcüğünü büyük “B” harfiyle yazarak sözcüğün alıntı oluğunu ima etmektedir. 2

F. Kedar ve Hasor’a İlişkin Önbildiriler (49:28-33)

49:28-29   Kedar’ın göçebe halkı (Araplar), Babilliler tarafından bozguna uğratılacaktır.

49:30-33   Korunmasız Hasor, Nebukadnessar tarafından istila edilecek, hazineleri alınacak ve bir viraneye dönüşecektir.

G. Elam’a İlişkin Önbildiriler (49:34-39)

Elamlılar (Persler) yeryüzünün dört bir bucağına dağıtılacaklardır, ama Rab onları sonraki günlerde geri getirecektir. Tanrı, tahtını yargıyla egemenlik sürmek üzere Elam’da kuracaktır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Ammonlulara ilişkin şöyle diyor: ‹‹İsrailin çocukları yok mu?
Yok mu mirasçısı?
Öyleyse neden ilah Molek Gadı mülk edindi?
Neden onun halkı Gad kentlerinde oturuyor?
2 İşte bu nedenle›› diyor RAB,
‹‹Ammonluların Rabba Kentine karşı
Savaş narasını işittireceğim günler geliyor.
Rabba ıssız bir höyük olacak,
Köyleri ateşe verilecek.
Böylece İsrail, kendisini mülk edinenleri
Mülk edinecek›› diyor RAB.
3 ‹‹Haykır, ey Heşbon!
Ay Kenti yıkıldı!
Feryat edin, ey Rabba kızları!
Çul sarınıp yas tutun.
Duvarların arasında oraya buraya koşuşun.
Çünkü Molek kâhinleri ve görevlileriyle birlikte
Sürgüne gönderilecek.
4 Verimli vadilerinle ne kadar övünüyorsun,
Ey dönek kız!
Servetine güvenerek,
‹Bana kim saldırabilir?› diyorsun.
5 Bütün çevrenden
Dehşet saçacağım üzerine››
Diyor Her Şeye Egemen Egemen RAB.
‹‹Her biriniz apar topar sürülecek,
Kaçkınları toplayan olmayacak.
6 Ama sonra Ammonluları
Eski gönencine kavuşturacağım›› diyor RAB.
7 Her Şeye Egemen RAB Edoma ilişkin şöyle diyor: ‹‹Teman Kentinde bilgelik kalmadı mı artık?
Akıllı kişilerde öğüt tükendi mi?
Bilgelikleri yozlaştı mı?
8 Kaçın, geri dönün, derinliklere sığının,
Ey Dedanda yaşayanlar!
Çünkü Esavı cezalandırdığımda
Başına felaket getireceğim.
9 Üzüm toplayanlar bağına girseydi,
Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?
Gece hırsızlar gelselerdi,
Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?
10 Oysa ben Esavı çırılçıplak soyacak,
Gizli yerlerini açığa çıkaracağım,
Gizlenemeyecek.
Çocukları, akrabaları, komşuları
Yıkıma uğrayacak.
Kendisi de yok olacak!
11 Öksüz çocuklarını bırak,
Ben yaşatırım onları.
Dul kadınların da bana güvensinler.››
12 RAB diyor ki,
‹‹Hak etmeyenler bile kâseyi içmek zorundayken,
Sen mi cezasız kalacaksın?
Hayır, cezasız kalmayacaksın,
Kesinlikle içeceksin kâseyi.
13 Adım üzerine ant içerim ki›› diyor RAB,
‹‹Bosra dehşet konusu olacak, yerilecek,
Viraneye dönecek, aşağılanacak.
Bütün kentleri sonsuza dek yıkık kalacak.››
14 RABden bir haber aldım:
Uluslara gönderdiği haberci,
‹‹Edoma saldırmak için toplanın,
Savaşa hazırlanın!›› diyor.
15 ‹‹Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,
İnsanlar seni hor görecek.
16 Saçtığın dehşet ve yüreğindeki gurur
Seni aldattı.
Sen ki, kaya kovuklarında yaşıyor,
Tepenin doruğunu elinde tutuyorsun.
Yuvanı kartal gibi yükseklerde kursan da,
Oradan indireceğim seni›› diyor RAB. Edomun başkentinin adıydı.
17 ‹‹Edom dehşet konusu olacak,
Oradan geçen herkes şaşkın şaşkın bakıp
Başına gelen belalardan ötürü
Onunla alay edecek.
18 Sodomla Gomorayı ve çevredeki köyleri
Nasıl yerle bir ettimse›› diyor RAB,
‹‹Orada da kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.
19 ‹‹Şeria çalılıklarından
Sulak otlağa çıkan aslan gibi
Edomu bir anda yurdundan kovacağım.
Seçeceğim kişiyi ona yönetici atayacağım.
Var mı benim gibisi?
Var mı bana dava açacak biri,
Bana karşı duracak çoban?››
20 Bu yüzden RABbin Edoma karşı ne tasarladığını,
Temanda yaşayanlara karşı ne amaçladığını işitin:
‹‹Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden Edom otlakları çöle dönüştürülecek.
21 Yıkılışlarının gürültüsünden yeryüzü titreyecek,
Çığlıkları Kızıldenize dek duyulacak.
22 Düşman kartal gibi üzerlerine çullanacak,
Kanatlarını Bosraya karşı açacak.
O gün Edomlu askerlerin yüreği,
Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.››
23 Şama ilişkin: ‹‹Hama ve Arpat utanacak,
Çünkü kötü haber işittiler.
Korkudan eridiler,
Sessiz duramayan deniz gibi
Kaygıyla sarsıldılar.
24 ‹‹Şam güçsüz düştü,
Kaçmak için döndü;
Telaşa kapıldı,
Doğuran kadın gibi
Sancı ve acılar sardı onu.
25 Nasıl oldu da sevinç bulduğum ünlü kent
Terk edilmedi?
26 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,
Bütün savaşçıları susturulacak o gün››
Diyor Her Şeye Egemen RAB.
27 ‹‹Şam surlarını ateşe vereceğim,
Yakıp yok edecek Ben-Hadatın saraylarını.››
28 Babil Kralı Nebukadnessarın bozguna uğrattığı Kedar ve Hasor krallıklarına ilişkin RAB şöyle diyor: ‹‹Kalkın, Kedara saldırın,
Doğu halkını yok edin.
29 Çadırlarıyla sürüleri alınacak,
Çadır perdeleri,
Eşyalarıyla develeri alınıp götürülecek.
İnsanlar, ‹Her yer dehşet içinde!› diye bağıracaklar onlara.
30 Kaçın, uzaklaşın!
Derinliklere sığının,
Ey Hasorda oturanlar!›› diyor RAB.
‹‹Çünkü Babil Kralı Nebukadnessar
Size düzen kurdu;
Sizin için bir tasarısı var.
31 Kalkın, tasasız ve güvenlik içinde
Yaşayan ulusa saldırın›› diyor RAB.
‹‹Onun kent kapıları, sürgüleri yok,
Halkı tek başına yaşıyor.
32 Develeri yağma edilecek,
Sayısız sürüleri çapul malı olacak.
Zülüflerini kesenleri
Dört yana dağıtacağım,
Her yandan felaket getireceğim başlarına›› diyor RAB.
33 ‹‹Çakalların uğrağı Hasor,
Sonsuza dek viran kalacak,
Orada kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.››
34 Yahuda Kralı Sidkiyanın krallığının başlangıcında RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği Elama ilişkin söz şudur:
35 Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
‹‹Bakın, Elamın yayını,
Asıl gücünü kıracağım.
36 Üzerine göğün dört ucundan
Dört rüzgarı gönderecek,
Halkını bu rüzgarlara dağıtacağım.
Elam sürgünlerinin gitmediği
Bir ulus kalmayacak.
37 Düşmanlarının önünde,
Can düşmanlarının önünde
Elamı darmadağın edeceğim.
Başlarına felaket gönderecek,
Şiddetli öfkemi yağdıracağım›› diyor RAB,
‹‹Onları büsbütün yok edene dek
Peşlerine kılıcı salacağım.
38 Elamda tahtımı kuracak,
Elam Kralıyla önderlerini
Yok edeceğim›› diyor RAB.
39 ‹‹Ama son günlerde
Elam’ı eski gönencine kavuşturacağım›› diyor RAB.

1. Williams, Student’s Commentary, s.563.

2. İbrani alfabesinde büyük ve küçük harfler bulunmadığından, İngi­lizce çevirilerdeki tüm büyük harflerin yorumlanması konusunda kararı çevirmenler vermelidir.