Yeşaya 17

5. Şam’ın Yargılanması (17. Bölüm)

17:1-3   Üçüncü önbildiride, Şam’ın enkaz yığınına döneceği belirtilir. Şam, Suriye’nin şehir devletinin ve uydu kentlerinin başıdır. Suriye’yle yaptığı antlaşma yüzünden, Efrayim (İsrail) de benzeri bir yıkıma uğrayacaktır. Efrayim’i destekleyenler yok edilecek, Şam’ın egemenliği bitecek ve sağ kalan Suriyeliler’in onurları kırılacaktır. Şam, İ.Ö. 732’de Asur orduları tarafından yok edildi, Samiriye de bu olaydan 10 yıl sonra düştü.

17:4-6   İsrail, yargı gününde rezil edilecek ve açlıktan ölecektir. Refaim Vadisi’nde hasattan sonra başakların toplandığı bir tarla gibi olacak, çok az kişi sağ bırakılacaktır.

17:7-11   İnsanlar bundan sonra gerçek ve diri Tanrı’ya, Yaratıcıları’na, İsrail’in Kutsalı’na geri dönecekler ve zinanın her çeşidini reddedeceklerdir. Güçlü kentler, İsrailliler’in, Hiv ve Amor kentlerini istila ederek fethettiklerinde olduğu gibi ıssız kalacaktır. Tanrı halkı, Tanrı’sını unutmuş, yabancı fidelere dönmüş, yabancı müttefikler, inançlar ve adetlerin peşinden gitmiştir. Hasat dramatik olacaktır.

17:12-14   12. ayetle başlayıp 18’inci bölüm boyunca devam eden ve her ikisi de bir felaketle başlayan iki olay arasında kısa bir ara olay yer alır. İlk olayda, modern savaşın korkunç gürültüsüyle İsrail’e karşı harekete geçen diğer uluslar resmedilir. Ancak Rab tarafından aniden geri döndürülürler ve İsrail’e yaşattıkları korku, Asur ordusunun yıkımında olduğu gibi, bir gece içinde kaldırılır.

 

Kutsal Kitap

1 Şamla ilgili bildiri: İşte Şam kent olmaktan çıkacak,
Enkaz yığınına dönecek.
2 Aroer kentleri terk edilecek,
Hayvan sürüleri orada yatacak,
Onları ürküten olmayacak.
3 Efrayimde surlu kent kalmayacak,
Şamın egemenliği yok olacak.
Sağ kalan Aramlıların onuru
İsrailin onuru gibi kırılacak.
Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.
4 O gün Yakup soyunun görkemi sönecek,
Hepsi bir deri bir kemik kalacak.
5 İsrail, ekinin elle biçilip
Başakların devşirildiği bir tarla,
Refaim Vadisinde hasattan sonra
Başakların toplandığı bir tarla gibi olacak.
6 Çok az kişi kurtulacak.
Artakalanların sayısı, dövüldükten sonra tepesinde iki üç,
Dal uçlarında dört beş zeytin tanesi kalan
Zeytin ağacı gibi olacak.
İsrailin Tanrısı RAB böyle diyor.
7 O gün insanlar kendilerini yaratana bakacaklar, gözleri İsrailin Kutsalını görecek.
8 Elleriyle yaptıkları sunaklara, parmaklarıyla biçim verdikleri Aşera putlarına, buhur sunaklarına bakmayacaklar.
9 O gün İsrailin güçlü kentleri
İsraillilerden kaçan Amorlularla Hivlilerin
Terk ettiği kentler gibi ıssız olacak. ‹‹Orman ve dağ başı››.
10 Çünkü, ey İsrail, seni kurtaran Tanrıyı unuttun,
Sığındığın Kayayı anmaz oldun.
Bunun yerine, güzel fidanlar, ithal asmalar dikiyorsun. başka ulusların putları ya da başka uluslarla yapılan antlaşmalar kastediliyor.
11 Onlar diktiğin gün filizlenip
Ertesi sabah tomurcuklanabilir.
Ama hastalık ve dinmez acı gününde meyve vermeyecekler.
12 Eyvah, çok sayıda ulus kükrüyor,
Azgın deniz gibi gürlüyorlar.
Halklar güçlü sular gibi çağlıyor.
13 Halklar kabaran sular gibi çağlayabilir,
Ama Tanrı onları azarlayınca uzaklara kaçacaklar.
Rüzgarın önünde dağdaki saman ufağı gibi,
Kasırganın önünde diken yumağı gibi savrulacaklar.
14 Akşam dehşet saçıyorlardı,
Sabah olmadan yok olup gittiler.
Bizi yağmalayanların, bizi soyanların sonu budur.